Ewch i’r prif gynnwys

Themâu prosiectau PhD

Bob blwyddyn, rydym yn cael arian gan Gynghorau Ymchwil y DU, yn ogystal â ffynonellau eraill (e.e. noddwyr yn y diwydiant).

Mae gennym amrywiaeth o brosiectau ymchwil sydd ag arian allanol. Sicrhewch eich bod yn bodloni unrhyw feini prawf cymhwysedd ariannu penodol cyn gwneud cais.

Rydym hefyd yn falch o gael ceisiadau gan fyfyrwyr yn y DU sy’n dymuno gwneud cais am Fenthyciad Doethurol Ôl-raddedig.

Mae’r Ysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr rhyngwladol a myfyrwyr yn yr UE sydd naill ai’n ariannu eu hunain neu sydd wedi sicrhau arian gan noddwr allanol.

Dylai pob ymgeisydd ddisgwyl cael ei gyfweld gan ddarpar oruchwylwyr.

Prosiectau ymchwil

Mae gennym restr helaeth o brosiectau ymchwil, a restrir isod, y mae ein goruchwylwyr yn gweithio arnynt ar hyn o bryd. Rydym yn croesawu ymgeiswyr sy’n ariannu eu hunain ac sydd â diddordeb yn y prosiectau hyn.

Mae croeso i chi gysylltu â'r academyddion yn uniongyrchol i gael sgwrs anffurfiol neu am ragor o wybodaeth.

Dylid cyflwyno ceisiadau drwy wasanaeth gwneud cais Prifysgol Caerdydd. Nodwch deitl a goruchwyliwr y prosiect ar eich cais.

Wrth ateb y cwestiwn ‘Sut ydych chi’n bwriadu ariannu eich astudiaethau?’, nodwch y manylion a llwythwch unrhyw ddogfennau sy’n darparu’r dystiolaeth (er enghraifft: llythyr cadarnhau ysgoloriaeth).

Prosiectau sydd ar gael ym maes gwyddoniaeth ryngwynebol a chatalysis.

GoruchwyliwrTeitl(au) y prosiect

Yr Athro Graham Hutchings

 • Nano-ronynnau aur fel catalyddion heterogenaidd gweithredol newydd.
 • Dylunio catalyddion hydrogenu ac ocsideiddio dethol.
 • Dylunio catalyddion heterogenaidd newydd.

Yr Athro Philip Davies

 • Mecanwaith ffotocatalysis a dŵr yn gwahanu.
 • Mecanweithiau adwaith arwyneb a astudiwyd gyda microsgopeg twnelu sganio a sbectrosgopeg ffotoelectron pelydr-x.
 • Sefydlogi nano-ronynnau ar gyfer catalysis heterogenaidd a astudiwyd gyda microsgopeg grym atomig a sbectrosgopeg ffotoelectron pelydr-x.

Yr Athro Stuart Taylor

 • Datblygu catalyddion heterogenaidd ar gyfer diogelu'r amgylchedd.
 • Catalyddion heterogenaidd ar gyfer ocsidio dewisol o dan amodau ysgafn.

Yr Athro Richard Catlow

 • Modelu Cyfrifiadurol mewn perthynas â Strwythur a Mecanwaith Systemau Catalytig.
 • Astudiaethau Gwasgaru Niwtron ac Ymbelydredd Syncrotron mewn Catalysis.
 • Trosi Catalytig Carbon Deuocsid.

Dr Jonathan Bartley

 • Dulliau newydd ar gyfer syntheseiddio ocsidau metel a chatalyddion ocsidau metel cymysg.
 • Catalysis a gynorthwyir gan ficrodonnau.

Dr Jennifer Edwards

 • Catalyddion Au ar gyfer adweithiau ocsidiad glân, hynod ddetholus o dan amodau ysgafn iawn.

Dr Sankar Meenakshisundaram

 • Catalyddion nano-ronynnau bimetalig a monometalig a gefnogir ar gyfer ocsideiddio dethol, hydrogenu dethol, adweithiau cyplu ac adweithiau rhaeadru.
 • Datblygu catalydd ar gyfer sefydlu gwerthu deunyddiau adnewyddadwy fel CO2, cydrannau biomas lignocellwlosig (cellwlos, hemicellwlos a lignin).
 • Tuag at ddeall cydberthynas strwythur-gweithgarwch ar gyfer adweithiau catalytig gan ddefnyddio methodolegau cinetig a sbectrosgopig in situ.

Yr Athro Rebecca Melen

 • Ymagweddau Radical at Barau Lewis wedi’u Rhwystro.
 • Asidau Lewis p-bloc newydd ar gyfer catalysis di-fetel.

Yr Athro David Willock

 • Cyfrifiadau DFT cyfnodol ar gyfer catalysis arwyneb.
 • Dynameg moleciwlaidd a Monte Carlo yn cael eu defnyddio ar gyfer priodweddau materol.
 • Cineteg cemegol a mecanwaith mewn catalysis heterogenaidd.

Dr Alberto Roldan Martinez

 • Dylunio catalyddion cyfrifiadurol ar gyfer cynhyrchu hydrogen, trosi biomas, a defnyddio CO2.
 • Darganfod deunyddiau gwydn ar gyfer prosesau catalytig ac amgylcheddol gan ddefnyddio efelychiadau DFT cyfnodol.

Dr Andrew Logsdail

 • Modelu cyfrifiadurol nano-ronynnau metelig ar gyfer cymwysiadau catalytig.
 • Deall priodweddau sylfaenol catalyddion ocsid metel trwy fodelu aml-raddfa.
 • Rhagfynegi catalyddion gwell trwy fodelu aml-raddfa dopantau allanol mewn deunyddiau catalytig.
Dr Thomas Slater
 • Delweddu cydraniad atomig o nanoronynnau catalytig o dan amodau adwaith
 • Datblygu technegau delweddu 3D ar gyfer nanoddeunyddiau gan ddefnyddio microsgopeg electron
 • Delweddu 3D cydberthynol sy'n cysylltu mesuriadau pelydr-X ac electronau i ddeall strwythur catalydd ar draws graddfeydd hyd.

Prosiectau sydd ar gael ym maes deunyddiau ac ynni.

GoruchwylwyrTeitl(au) y prosiect

Yr Athro Kenneth Harris

 • Datblygu a defnyddio strategaethau newydd ar gyfer pennu strwythur crisial o ddata diffreithiant pelydr-X powdr.
 • Deall hanfodion prosesau crisialu drwy NMR solet in situ.
 • Polymorffedd mewn deunyddiau moleciwlaidd.
 • Hanfodion a defnydd Delweddu Birefringence Pelydr-X - techneg arbrofol newydd sy’n cynrychioli analog pelydr-X microsgop optegol sy’n polareiddio.

Dr Stefano Leoni

 • Rhagfynegi Strwythur Crisial.
 • Deunyddiau ar gyfer Storio Ynni.

Dr Alison Paul

 • Nodweddu ffisicogemegol macrofoleciwlau mewn hydoddiant.
 • Cyflenwi cyffuriau wedi’u cyfryngu â pholymer.
Dr Yi-Lin Wu
 • Metelau trwm di-fetel organig ffotoensitizer/photocatalyst
 • Rheoli supramoleciwlaidd o eiddo ysgafn a achosir gan ddeunyddiau moleciwlaidd
 • Ffosfforyddion tymheredd ystafell organig
 • Deunyddiau mandyllog swyddogaethol
 • Datblygiad adwaith newydd ac ymchwiliad mecanistaidd

Prosiectau sydd ar gael ym maes synthesis moleciwlaidd.

GoruchwyliwrTeitl(au) y prosiect

Yr Athro Thomas Wirth

 • Datblygu Adweithyddion Ïodin Hyperfalent Newydd.
 • Catalysis Ïodin ar gyfer Synthesis Cyffuriau.
 • Technoleg Microadweithwyr o dan amodau llif rhanedig.
 • Electrogemeg Llif ar gyfer Synthesis Gwyrdd Heterogylchoedd.
 • 3D - Argraffu Adweithyddion Newydd ar gyfer Cemeg Llif.

Yr Athro Simon Pope

 • Datblygu systemau cymhleth ymoleuol ar gyfer dulliau bioddelweddu.
 • Datblygu deunyddiau hybrid ar gyfer dulliau ymoleuol.

Dr Angelo Amoroso

 • Datblygu systemau cymhleth lanthani ymoleuol iawn.
 • Dylunio a syntheseiddio cyfryngau cyferbynnu MRI.

Dr Niklaas Buurma

 • Astudiaethau cinetig a mecanistig o adweithiau wedi’u catalyddu gan Pd a’u trosi i ddefnyddio technolegau galluogi yn rhesymegol.
 • Cineteg ac astudiaethau mecanistig o rasemeiddio cyfansoddion tebyg i gyffuriau.
 • Glynwyr asid niwclëig sy’n weithredol yn optoelectronig fel sensiteiddwyr mewn biosynwyryddion.
 • Gosod nanostrwythurau swyddogaethol.
 • Datblygu technegau dadansoddol ar gyfer dylunio nanostrwythurau swyddogaethol.
 • Synthesis glynwyr asid niwclëig sy’n weithredol yn optoelectronig.
 • Astudiaethau bioffisegol o brosesau glynu asid niwclëig.
 • Datblygu meddalwedd i ddadansoddi systemau ecwilibriwm cymhleth.

Yr Athro Ian Fallis

 • Delweddu a dulliau imiwno-histogemegol mewn patholeg glinigol.
 • Syntheseiddio a chydlynu cemeg ligandau macrocyclig ac asidau Lewis polydentate.

Yr Athro Rebecca Melen

 • Ymagweddau Radical at Barau Lewis wedi’u Rhwystro.
 • Asidau Lewis p-bloc newydd ar gyfer catalysis di-fetel.

Dr Paul Newman

 • NHCs cylch wedi’i ehangu a’i gyfuno mewn cemeg cydlynu a chatalysis unffurf.
 • Datblygu systemau cymhleth stereogenig-ar-fetel ar gyfer catalysis anghymesur.
 • Fframweithiau ligand newydd ar gyfer creu systemau amlfetalig.

Dr Benjamin Ward

 • Catalysis anghymesur gan ddefnyddio systemau cymhleth calsiwm anniweidiol i’r amgylchedd.
 • Catalysis polymeriad gan ddefnyddio catalyddion niferus o’r Ddaear.
 • Polymerau sy'n cynnwys CO2: polymerau anniweidiol o borthiant di-ri.
 • Catalysis anghymesur gan ddefnyddio systemau cymhleth alwminiwm.
Dr Matthew Tredwell
 • Cemeg organig synthetig
 • Cemeg organofluorine
 • Radiochemistry gyda radionuclides PET
 • Dylunio radiotracer a chyfieithu clinigol

Prosiectau sydd ar gael ym maes sbectrosgopeg a dynameg.

GoruchwyliwrTeitl(au) y prosiect

Yr Athro Damien Murphy

 • Delweddu moleciwlau sy’n rhyngweithio’n wan mewn toddiant drwy sbectrosgopeg Cyseiniant Dwbl Niwclear Electron Dewisol (ENDOR).

Dr James Platts

 • Rhyngweithiadau protein-metel yng nghlefyd Alzheimer.
 • Rhyngweithiadau DNA-metel mewn therapiwteg canser.
 • Astudiaethau damcaniaethol o ryngweithiadau nad ydynt yn gofalent.

Dr Emma Richards

 • Sbectrosgopeg EPR o ffotogatalyddion TiO2.