Ewch i’r prif gynnwys

Ymgysylltu

Mae gennym raglen brysur sy'n cynnwys gweithgareddau allgymorth i ysgolion, annog dysgwyr ifanc ac ymwybyddiaeth y cyhoedd.

Mae ein staff wedi datblygu ystod o gyflwyniadau; o arddangosiadau cyffrous o adweithiau cemegol i ddarlithoedd cyhoeddus diddorol a llawn gwybodaeth.

Mae Dr David Wilcock, cyfarwyddwr ymgysylltu'r Ysgol yn goruchwylio'r rhaglen ymgysylltu.

Mae Dr Dayna Mayson, Cydlynydd Cymreig y Gymdeithas Cemeg Frenhinol, yn aelod o staff yr Ysgol. Mae'n ein helpu ni i gynyddu buddion addysgol y rhaglenni hyn.

Rhaglen 2017-2018

Mae gennym amrywiaeth o weithgareddau yn addas i fyfyrwyr ysgol gynradd, ysgol uwchradd a'r chweched dosbarth. Rydym hefyd yn mynychu digwyddiadau cyhoeddus a rhoi darlithoedd.

"Potions"

'Potions' yw ein gweithgaredd ymgysylltu ysgol gynradd sy'n cael ei gyflwyno i ysgolion ar draws Cymru. Mae'n rhoi cyfle i fyfyrwyr i gynnal archwiliad cemeg eu hun.

"Chemistry in the 3rd Dimension"

Mae 'Chemistry in the 3rd Dimension' yn weithdy cemeg 3D diddorol sy'n cael eu gyflwyno trwy ein sinema 3D cludadwy. Mae'r gweithdai hyn yn mwy addas ar gyfer myfyrwyr KS5, fodd bynnag gallwn gyflwyno fersiwn byrach ar gyfer myfyrwyr KS3/4.

Gŵyl Gemeg Salters

Mae Gŵyl Gemeg Salters yn ddigwyddiad blynyddol sy'n croesawu dros 15 o  ysgolion o bob cwr o Gymru. Mae'n darparu cyfle llawn hwyl i ddisgyblion blwyddyn 7 ac 8 i gael profiad o gemeg ymarferol mewn amgylchedd prifysgol.

Darlithoedd Cyhoeddus

Mae arbenigwyr yn eu maes yn darparu darlithoedd cyfredol a diddorol sy'n ysgogi'r meddwl. Maent wedi eu targedu at gynulleidfaoedd cyhoeddus.

"Chemistry Captured"

Mae "Chemistry Captures" yn adnodd e-ddysgu gwerthfawr Saesneg sy'n cynnwys ffilmiau safonol o adweithiau cemegol a fyddai'n anodd eu dangos mewn ysgolion. Maent wedi'u cynhyrchu gan yr Athro Peter Edwards a Mr Peter Hollamby o Brifysgol Caerdydd mewn cyfweithrediad gyda'r Gymdeithas Cemeg Frenhinol.

Diwrnodau agored

Os ydych chi'n ddarpar fyfyriwr neu gyda diddordeb yn ein gwaith, beth am alw heibio ar un o'n Diwrnodau Agored?

Arddangosfa Gwyddoniaeth yr Haf y Gymdeithas Frenhinol

Gwnaeth yr Ysgol Cemeg fynychu Arddangosfa Gwyddoniaeth yr Haf y Gymdeithas Frenhinol 2017 i arddangos ein hymchwil i miloedd o ymwelwyr.

Gwyliwch Arddangosfa Gwyddoniaeth yr Haf y Gymdeithas Frenhinol