Ewch i’r prif gynnwys

Amdanom ni

Mae'n hymchwil a'n haddysg sy'n arwain y byd yn canolbwyntio ar daclo sialensiau pwysig y 21 ganrif.

Rydym yn darparu amgylchfyd rhagorol a symbylol ar gyfer ymchwil cemegol ac addysg. Mae'n enw da mewn gwyddoniaeth gemegol fodern yn denu dros 250 o fyfyrwyr o bedwar ban byd yn flynyddol.

Mae ein hymchwil a dysgu yn cael eu harwain gan aelodau staff academaidd penodedig gyda chefnogaeth gan fwy na 80 o staff yn cynnwys aelodau ôl-ddoethurol. Mae'n staff hefyd yn cymryd rhan mewn amrywiaeth o raglenni cymunedol, yn cynnwys estyn allan mewn ysgolion, ymwybyddiaeth gyhoeddus ac annog dysgwyr ifainc.

Ein henw da

Mae ein cydweithrediadau gyda chwmnïau rhyngwladol yn helpu'n hymchwil i gael effaith byd-eang ac yn creu cyfleoedd diwydiannol i'n myfyrwyr.

  • Mewn Ymarfer Asesiad Ymchwil yn 2014, cafodd ein hallbwn ymchwil ei ddyfarnu'n 9fed yn DU a'n holl allbwn ymchwil o safon ryngwladol o leiaf, gyda dros 95% yn cael ei ystyried yn rhyngwladol rhagorol neu'n arwain y byd.
  • Yn 2012, roedd 89% o raddedigion yr Ysgol mewn cyflogaeth neu addysg bellach o fewn chwe mis ar ôl iddynt raddio ac mae'r gyfran uchel hon yn parhau.
  • Yn 2016, cafodd yr Ysgol y Proffeswriaeth Frenhinol cyntaf yng Nghymru gan ei Mawrhydi’r Frenhines mewn cydnabyddiaeth o’r ymchwil ac addysgu eithriadol dros flynyddoedd lawer, yn ogystal â’i roi wrth sbarduno twf a gwelliant cynhyrchiant yn y DU. Ein Proffeswriaeth Frenhinol yw’r Athro Graham Hutchings, Cyfarwyddwr Sefydliad Catalysis Caerdydd

Cyfleusterau

Gyda buddsoddiad o dros £14 miliwn yn y blynyddoedd diwethaf, mae ein cyfleusterau rhagorol yn galluogi ymchwil ymhob agwedd o gemeg craidd a rhyngddisgyblaethol.

Rydym yn gartref i Sefydliad Catalysis Caerdydd (CCI), menter a gefnogwyd gan y Brifysgol i sefydlu canolfan rhagoriaeth ar gyfer catalysis o fewn y DU.

Mae gofod labordy'r Ysgol hefyd wedi ei adnewyddu'n ddiweddar i greu amgylchfyd ymchwil ffyniannus mewn Bioleg Gemegol, Cemeg Strwythurol, Nanowyddoniaeth, Catalysis, Cemeg Ffisegol ac Organig.

Cydraddoldeb ac amrywiaeth

Rydym wedi ymrwymo i hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth yn ein holl hymarferion a'n gweithgareddau.

Ein bwriad yw sefydlu diwylliant cynhwysol sy'n croesawu ac yn sicrhau cyfle cyfartal ar gyfer ymgeiswyr o bob oed, ethnigrwydd, anableddau, strwythurau teuluol, hil, credoau crefyddol neu gredoau eraill a chefndiroedd economaidd-gymdeithasol.

Rydym yn falch o ennill Gwobr Efydd Athena SWAN ac yn parhau i ymdrechu i sichrau cydraddoldeb rhyw.

Dysgu mwy am Siartr Athena SWAN Charter.