Ewch i’r prif gynnwys

Israddedig

RSC Logo

Mae ein cyrsiau wedi eu dylunio i'ch galluogi chi i gyrraedd eich llawn botensial.

Rydym yn cyflawni hyn trwy gyfuno dysgu rhagorol, cyfleusterau a chefnogaeth sy'n dileu rhwystrau rhag dysgu. Mae cyrsiau wedi'u hymestyn dros ddau dymor ac yn dilyn dull modiwlaidd sy'n cynnwys elfennau o waith ymarferol, gweithdai a thiwtorialau.

Mae ein holl raglenni gradd israddedig yn achrededig drwy'r Gymdeithas Cemeg Frenhinol.

Three students taking part in a lab experiment

Cyrsiau Cemeg BSc

Yn cynnig ystod eang o gemeg sy’n darparu’r sylfaen i ddilyn gyrfa mewn cemeg neu ddisgyblaeth perthynol.

Student in CDT Laboratory

Cyrsiau cemeg MChem

Yn cynnig gwybodaeth a phrofiad mwy trylwyr o’r pwnc ac yn anghenrheidiol ar gyfer dilyn gyrfa broffesiynol mewn Cemeg.

Am y ddwy flynedd gyntaf, ceir elfennau cyffredin rhwng deunydd a addysgir yn ein graddau MChem a BSc, sy'n cynnig y cyfle mwyaf i symud rhwng cynlluniau (yn amodol ar berfformiad academaidd).

Mae'r ddau gynllun yn cynnig y cyfle i weithio mewn diwydiant. Mae'r cynllun MChem yn ogystal yn cynnwys y cyfle i dreulio blwyddyn mewn labordy ymchwil mewn prifysgol dramor.

Dysgwch am ein cyrsiau is-raddedig gyda staff a myfyrwyr yr Ysgol yn y fideo Saesneg isod:

Ces i brofiad o weithio yn y diwydiant ei hun. Roedd hyn yn golygu pan wnes i gwblhau fy astudiaethau yng Nghaerdydd, doedd dim rhaid i fi fynd yn rhy bell i ddod o hyd i fy nghyflogaeth gyntaf.

Aaron DaviesCwrs Cemeg gyda phrofiad diwydiannol