Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Athena SWAN Silver Award

Gwobrau Athena SWAN

17 Hydref 2016

Coleg y Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd yn cipio dwy wobr cydraddoldeb fawreddog

Science Research

Astudiaeth yn ennill Papur Ymchwil y Flwyddyn y Coleg Brenhinol

4 Hydref 2016

Ymchwilwyr Caerdydd yn rhan o dîm sydd wedi ennill gwobrau am astudiaeth bwysig ar heintiau

cancer

Canlyniadau treial pwysig yn y DU ar gyfer trin canser y prostad

16 Medi 2016

Monitro canser y prostad yn cynnig yr un tebygolrwydd i oroesi â chael llawdriniaeth neu radiotherapi dros 10 mlynedd

Blood Test

Cam mawr tuag at ddatblygu prawf gwaed Alzheimer

30 Awst 2016

Ymchwilwyr yn darogan dyfodiad clefyd Alzheimer gyda chywirdeb o 85%

Gold abstract

Cydweithrediad Caerdydd yn ennill grant diabetes

18 Awst 2016

Midatech Pharma yn cydweithio â Phrifysgol Caerdydd i ddatblygu triniaethau sy'n helpu i greu inswlin yn y pancreas

CT Scanner

Treial sgrinio canser yr ysgyfaint

29 Gorffennaf 2016

Gallai cyflwyno sgrinio leihau marwolaethau o ganser yr ysgyfaint yn sylweddol

Ovary Cancer

Manteision ac anfanteision gwybodaeth am ganser yr ofari

6 Gorffennaf 2016

Angen rhoi mwy o arweiniad am ddewisiadau posibl i fenywod sydd mewn perygl o gael canser yr ofari.

Obesity anonymous

Gwyddonwyr Caerdydd yn cyd-greu biosynhwyrydd 'rhybudd cynnar' ar gyfer diabetes

17 Mehefin 2016

Gwyddonwyr Caerdydd yn cyd-greu biosynhwyrydd 'rhybudd cynnar' ar gyfer diabetes

The Queen

Agoriad Brenhinol ar gyfer Canolfan Ymchwil Delweddu’r Ymennydd sydd wedi costio £44 miliwn

3 Mehefin 2016

Bydd y Brifysgol yn croesawu’r Frenhines a Dug Caeredin i gyfleuster sy’n arwain y byd

mental health

Hybu iechyd meddwl a lles mewn ysgolion

12 Mai 2016

Arbrawf newydd yn canolbwyntio ar athrawon a myfyrwyr ysgolion uwchradd