Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Ovary Cancer

Manteision ac anfanteision gwybodaeth am ganser yr ofari

6 Gorffennaf 2016

Angen rhoi mwy o arweiniad am ddewisiadau posibl i fenywod sydd mewn perygl o gael canser yr ofari.

Obesity anonymous

Gwyddonwyr Caerdydd yn cyd-greu biosynhwyrydd 'rhybudd cynnar' ar gyfer diabetes

17 Mehefin 2016

Gwyddonwyr Caerdydd yn cyd-greu biosynhwyrydd 'rhybudd cynnar' ar gyfer diabetes

The Queen

Agoriad Brenhinol ar gyfer Canolfan Ymchwil Delweddu’r Ymennydd sydd wedi costio £44 miliwn

3 Mehefin 2016

Bydd y Brifysgol yn croesawu’r Frenhines a Dug Caeredin i gyfleuster sy’n arwain y byd

mental health

Hybu iechyd meddwl a lles mewn ysgolion

12 Mai 2016

Arbrawf newydd yn canolbwyntio ar athrawon a myfyrwyr ysgolion uwchradd

non-invasive diabetes monitor

Dyfais microdon i fonitro diabetes

6 Mai 2016

Gallai dyfais anymwthiol sy'n monitro glwcos yn y gwaed wneud bywyd yn haws i filiynau o bobl sydd â diabetes ledled y byd

Asthma

Trin asthma

21 Ebrill 2016

Darganfyddiad a allai arwain at well triniaeth ar gyfer dioddefwyr asthma

Aspirin tablets

Ydy asbirin yn helpu i drin canser?

20 Ebrill 2016

Mae ymchwil yn awgrymu y gallai asbirin gynyddu cyfraddau goroesi canser o 20%

probiotic lactobacillis bacteria

Probiotics yn erbyn clefyd y galon

23 Mawrth 2016

Gwyddonwyr o Gymru yn darganfod bacteria cyfeillgar sy'n gostwng colesterol

Cardiff Grail

Hwb ariannol o £2M ar gyfer canolfan ymchwil arthritis

11 Mawrth 2016

Cydnabyddir "potensial trawsnewidiol" ymchwil arthritis mewn adnewyddiad cyllid

father and son high five in park

Hyder mewn Gofal

9 Chwefror 2016

Treial yn ceisio gwella cyfleoedd mewn bywyd i blant sy'n derbyn gofal yng Nghymru