Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Stock image of coronavirus

Cymru i chwarae rhan bwysig mewn treial cenedlaethol ar gyfer brechlyn COVID-19

26 Mai 2020

Canolfan Treialon Ymchwil y Brifysgol yn rhan o bartneriaeth Gymreig

Pregnant woman sat on bed

Ymchwilwyr yn lansio prosiect i ymchwilio i sut mae COVID-19 yn effeithio ar feichiogrwydd

17 Ebrill 2020

Prifysgol Caerdydd i gynnal cofrestrfa fyd-eang o’r rheiny a effeithir, o feichiogrwydd cynnar i ôl-enedigaeth

Accident and emergency ward

Prifysgolion yn lansio prosiect ymchwil ar agweddau’r DU at bandemig y coronafeirws

24 Mawrth 2020

Ymchwilwyr yn galw ar bobl ledled y wlad i gymryd rhan mewn arolwg eang

Gallai Cymru ddod yn “ganolfan ragoriaeth” ar gyfer ymchwil i drychiadau

6 Mawrth 2020

Y gobaith yw y gallai astudiaeth sydd yn rheng flaen ymchwil i drychiadau, sef ymchwil y mae Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru’n ei rhan-ariannu, helpu i feithrin enw da Cymru fel “canolfan ragoriaeth”.

Professor Monica Busse

Ymchwilwyr yn creu’r canllaw ffisiotherapi cyntaf ar gyfer Clefyd Huntington

28 Chwefror 2020

Canllawiau byd-eang newydd yn cael eu croesawu gan gleifion a chlinigwyr

THESEUS study team

New Hidradenitis suppurativa study - laying the pathway for future research

24 Ionawr 2020

Mae astudiaeth garfan arsylwadol genedlaethol newydd gwerth £800,000 dan arweiniad Canolfan Treialon Ymchwil Prifysgol Caerdydd ac ar y cyd â Phrifysgol Nottingham bellach yn agored i recriwtio.

Who's Challenging Who? - unique training project showcased online

26 Tachwedd 2019

Who’s Challenging Who? – website launches to showcase how involving people with learning disability in developing and delivering training has positive effects on staff attitudes and on the trainers themselves.

World Sepsis Day

Treial gwerth £2m yn ceisio llywio gwell defnydd o wrthfiotigau mewn sepsis

1 Tachwedd 2019

Mae Canolfan Treialon Ymchwil Caerdydd yn mynd i gydlynu treial sy'n edrych ar y defnydd o wrthfiotigau mewn sepsis.

Photograph of Ivor Chestnutt holding his award

Astudiaeth ddeintyddol yn ennill gwobr fawreddog

18 Gorffennaf 2019

Gwobr Cymdeithas Ryngwladol ar gyfer Ymchwil Deintyddol (IADR) am y papur gorau

Woman listening to patient's lungs

Lleihau’r defnydd o wrthfiotigau

11 Gorffennaf 2019

Gall prawf gwaed pigiad bys mewn meddygfeydd leihau’r defnydd o wrthfiotigau mewn modd diogel ymhlith cleifion â chlefyd rhwystrol cronig yr ysgyfaint