Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

digital PPI

DOMINO-HD “highly commended” at Health and Care Research Wales PPI awards

7 Hydref 2020

The presentation outlined how PPI was incorporated into all aspects of their research into Huntington’s Disease (HD)

Homeless man asleep on the floor

Astudiaeth yn bwriadu lleihau'r risg o Covid-19 pobl sy'n profi digartrefedd

8 Medi 2020

Treial i werthuso effeithiolrwydd ymatebion awdurdodau lleol i ddigartrefedd yn dilyn Covid-19

Professor Kate Brain

Bydd ymchwil ledled y DU yn edrych ar effaith Covid-19 ar ddiagnosis cynnar o ganser

3 Gorffennaf 2020

Mae astudiaeth Prifysgol Caerdydd ac Ymchwil Canser y DU yn gobeithio targedu agwedd ‘gall canser aros’

Patient using VR headset

Staff y GIG sy'n taclo Covid-19 yn rhoi cynnig ar realiti rhithwir (VR) i geisio lleihau straen a gorbryder

10 Mehefin 2020

Ymchwilwyr a chlinigwyr yn gobeithio bydd modd cyflwyno defnydd arloesol o VR ledled y DU

Stock image of coronavirus

Cymru i chwarae rhan bwysig mewn treial cenedlaethol ar gyfer brechlyn COVID-19

26 Mai 2020

Canolfan Treialon Ymchwil y Brifysgol yn rhan o bartneriaeth Gymreig

Pregnant woman sat on bed

Ymchwilwyr yn lansio prosiect i ymchwilio i sut mae COVID-19 yn effeithio ar feichiogrwydd

17 Ebrill 2020

Prifysgol Caerdydd i gynnal cofrestrfa fyd-eang o’r rheiny a effeithir, o feichiogrwydd cynnar i ôl-enedigaeth

Accident and emergency ward

Prifysgolion yn lansio prosiect ymchwil ar agweddau’r DU at bandemig y coronafeirws

24 Mawrth 2020

Ymchwilwyr yn galw ar bobl ledled y wlad i gymryd rhan mewn arolwg eang

Gallai Cymru ddod yn “ganolfan ragoriaeth” ar gyfer ymchwil i drychiadau

6 Mawrth 2020

Y gobaith yw y gallai astudiaeth sydd yn rheng flaen ymchwil i drychiadau, sef ymchwil y mae Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru’n ei rhan-ariannu, helpu i feithrin enw da Cymru fel “canolfan ragoriaeth”.

Professor Monica Busse

Ymchwilwyr yn creu’r canllaw ffisiotherapi cyntaf ar gyfer Clefyd Huntington

28 Chwefror 2020

Canllawiau byd-eang newydd yn cael eu croesawu gan gleifion a chlinigwyr

THESEUS study team

New Hidradenitis suppurativa study - laying the pathway for future research

24 Ionawr 2020

Mae astudiaeth garfan arsylwadol genedlaethol newydd gwerth £800,000 dan arweiniad Canolfan Treialon Ymchwil Prifysgol Caerdydd ac ar y cyd â Phrifysgol Nottingham bellach yn agored i recriwtio.