Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Hanan Khalil

Cymrodoriaeth L’Oréal-UNESCO i Fenywod ym maes Gwyddoniaeth

2 Tachwedd 2018

Myfyriwr PhD Prifysgol Caerdydd yn ennill Cymrodoriaeth nodedig L’Oréal-UNESCO i Fenywod ym maes Gwyddoniaeth

Aspirin tablets

A allai asbrin chwarae rôl wrth drin canser?

26 Medi 2018

Gallai Aspirin chwarae rôl werthfawr fel triniaeth ychwanegol ar gyfer canser

Ear examination

Steroidau drwy'r geg yn aneffeithiol i'r rhan fwyaf o blant â chlust ludiog

4 Medi 2018

Astudiaeth yn canfod nad oes buddiannau mawr i blant 2-8 oed sy'n cael presgripsiwn o steroidau ar gyfer clust ludiog

PrEP tablet

Ymchwilio i ddefnydd o strategaeth newydd i atal HIV

15 Awst 2018

Dyfarnu cyllid gan Lywodraeth Cymru i ymchwilydd o Brifysgol Caerdydd ar gyfer ymchwil atal HIV yng Nghymru

Superbugs - Techniquest 28 June 2018

Techniquest unites with Cardiff University scientists to tackle superbugs

6 Gorffennaf 2018

Cardiff’s leading scientists joined forces in the fight against antibiotic resistant superbugs

BMJ award

Papur ymchwil am famolaeth yn ennill gwobr flaenllaw BMJ

5 Mehefin 2018

Papur BMJ buddugol yn dangos camau syml i helpu menywod sy'n cael epidwrol i leddfu poen gael genedigaeth arferol

Dentist examining patient

Gwella gofal deintyddol

15 Mai 2018

Gofal cleifion yng nghanol y rhestr wirio o arferion gwael

Mynd i'r afael ag anghydraddoldeb rhwng dynion a menywod

10 Mai 2018

Ysgol Meddygaeth yn derbyn gwobr Athena Swan

Putting on lotion

Ychwanegion bath ddim yn effeithiol wrth drin ecsema

4 Mai 2018

Nid yw un o'r triniaethau mwyaf cyffredin ar gyfer ecsema mewn plant yn fuddiol

Grant ymchwil newydd ar gyfer pennu pa mor ddiogel yw geni mewn dŵr

20 Ebrill 2018

Mae’r Athro Julia Sanders wedi ennill grant o £900,000 i arwain astudiaeth sy’n archwilio diogelwch geni mewn dŵr i famau a babanod.