Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

PrEP tablet

Ymchwilio i ddefnydd o strategaeth newydd i atal HIV

15 Awst 2018

Dyfarnu cyllid gan Lywodraeth Cymru i ymchwilydd o Brifysgol Caerdydd ar gyfer ymchwil atal HIV yng Nghymru

Superbugs - Techniquest 28 June 2018

Techniquest unites with Cardiff University scientists to tackle superbugs

6 Gorffennaf 2018

Cardiff’s leading scientists joined forces in the fight against antibiotic resistant superbugs

BMJ award

Papur ymchwil am famolaeth yn ennill gwobr flaenllaw BMJ

5 Mehefin 2018

Papur BMJ buddugol yn dangos camau syml i helpu menywod sy'n cael epidwrol i leddfu poen gael genedigaeth arferol

Dentist examining patient

Gwella gofal deintyddol

15 Mai 2018

Gofal cleifion yng nghanol y rhestr wirio o arferion gwael

Mynd i'r afael ag anghydraddoldeb rhwng dynion a menywod

10 Mai 2018

Ysgol Meddygaeth yn derbyn gwobr Athena Swan

Putting on lotion

Ychwanegion bath ddim yn effeithiol wrth drin ecsema

4 Mai 2018

Nid yw un o'r triniaethau mwyaf cyffredin ar gyfer ecsema mewn plant yn fuddiol

Grant ymchwil newydd ar gyfer pennu pa mor ddiogel yw geni mewn dŵr

20 Ebrill 2018

Mae’r Athro Julia Sanders wedi ennill grant o £900,000 i arwain astudiaeth sy’n archwilio diogelwch geni mewn dŵr i famau a babanod.

Primus study

£1.5 million study aims to empower GPs to make faster and more accurate diagnoses for men with Lower Urinary Tract Symptoms

26 Mawrth 2018

The PriMUS study aims to develop a clinical decision support tool based on symptoms, signs, patient characteristics and tests that can be done in primary care.

Scientist in lab

£5.5m o arian ychwanegol gan Ymchwil Canser y DU

23 Chwefror 2018

£5.5m over next five years for ground-breaking work at the Centre for Trials Research.

Centre for Trials Research Executive

£5.5m successful funding award for Centre for Trials Research

21 Chwefror 2018

£5.5m successful funding award for Centre for Trials Research.