Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Potential new treatment for advanced cancers

Gwella'r driniaeth ar gyfer canser y fron

10 Mehefin 2019

Ymchwil i driniaeth newydd yng Nghymru’n dyblu’r amser y gellir rheoli canser y fron

Mid-Frail study photo

International trial shows significant beneficial effects of a multi-modal intervention scheme

16 Mai 2019

MID-Frail study betters the consequences of diabetes on physical function and reduces healthcare costs by €428 per patient

School girls sat around table

Rhaglen atal cyffuriau dan arweiniad cyfoedion

23 Ebrill 2019

Prifysgol Caerdydd yn lansio treial mwyaf y DU ar gyfer atal cyffuriau mewn ysgolion

Child in classroom

Funder extension for Building Blocks:2-6 study

11 Mawrth 2019

Funder extension allows extra time to gather in remaining Key Stage 1 data for Building Blocks 2:6 study.

Pregnant woman smoking cigarette

Demonisation of smoking and drinking in pregnancy can prevent cessation

12 Chwefror 2019

Less moral judgement and more support may help women refrain from smoking and drinking during pregnancy

Woman checking her fitness tracker

Technoleg ddigidol i reoli clefyd Huntington

6 Rhagfyr 2018

Menter gydweithredol gwerth £16 miliwn sydd â'r nod o wella safon byw pobl gyda chlefydau niwro-ddirywiol

Hanan Khalil

Cymrodoriaeth L’Oréal-UNESCO i Fenywod ym maes Gwyddoniaeth

2 Tachwedd 2018

Myfyriwr PhD Prifysgol Caerdydd yn ennill Cymrodoriaeth nodedig L’Oréal-UNESCO i Fenywod ym maes Gwyddoniaeth

Aspirin tablets

A allai asbrin chwarae rôl wrth drin canser?

26 Medi 2018

Gallai Aspirin chwarae rôl werthfawr fel triniaeth ychwanegol ar gyfer canser

Ear examination

Steroidau drwy'r geg yn aneffeithiol i'r rhan fwyaf o blant â chlust ludiog

4 Medi 2018

Astudiaeth yn canfod nad oes buddiannau mawr i blant 2-8 oed sy'n cael presgripsiwn o steroidau ar gyfer clust ludiog

PrEP tablet

Ymchwilio i ddefnydd o strategaeth newydd i atal HIV

15 Awst 2018

Dyfarnu cyllid gan Lywodraeth Cymru i ymchwilydd o Brifysgol Caerdydd ar gyfer ymchwil atal HIV yng Nghymru