Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Cubric scanner 7T

Sganiwr MRI mwyaf pwerus Cymru yn cyrraedd Caerdydd

2 Tachwedd 2015

Sganiwr newydd £6M i ganfod clefyd yr ymennydd

Tablets

Strategaeth gyffredinol i gynyddu effeithiolrwydd cyffuriau

22 Hydref 2015

Gwyddonwyr yn dylunio dull mwy effeithiol o gyflwyno cyffuriau sy'n targedu celloedd canser a chlefydau eraill.

Aerial shot of Cardiff

Prifysgol Caerdydd yn cyfrannu £2.7bn i economi'r DU

14 Hydref 2015

Ymchwil newydd yn dangos bod y Brifysgol yn cynhyrchu £6 am bob £1 y mae'n ei gwario. 

Building blocks logo

Partneriaeth Nyrsys Teulu

14 Hydref 2015

Mae ymchwil newydd yn cwestiynu rhaglen.

Person helping an elderly person

£3m o arian newydd i uned treialon

7 Awst 2015

£3m ar gyfer y tair blynedd nesaf i Uned Treialon De-ddwyrain Cymru yn y Brifysgol.