Ewch i’r prif gynnwys

Canolfan Treialon Ymchwil

Ein cenhadaeth yw gwella iechyd a lles cymdeithas drwy ragoriaeth gydnabyddedig mewn treialon clinigol ac astudiaethau eraill wedi’u cynllunio’n dda.

Coronavirus (COVID-19)

Yn unol â pholisi Prifysgol Caerdydd, yr arfer safonol yw gweithio cyfunol, lle mae staff yn gweithio o’r swyddfa gan gynnwys y cartref. Nid oes unrhyw newid i astudio.

Fel y grŵp mwyaf o staff academaidd treialon clinigol yng Nghymru, rydym yn mynd i’r afael â’r clefydau mawr, a phryderon iechyd ein cyfnod ni trwy ffurfio partneriaethau ag ymchwilwyr ac adeiladu perthnasau parhaus â’r cyhoedd.

Ein cenhadaeth yw gwella iechyd a lles cymdeithas drwy ragoriaeth gydnabyddedig mewn treialon clinigol ac astudiaethau eraill wedi’u cynllunio’n dda.

Ein nod yw cynyddu capasiti ymchwil yng Nghymru, ac adeiladu partneriaethau gydag ymchwilwyr ledled y byd i ddylunio, cynnal a chyhoeddi treialon ac astudiaethau sydd wedi'u dylunio'n dda.

Mae ein portffolio o waith yn cynnwys treialon cyffuriau ac ymyriadau cymhleth, mecanweithiau clefydau a thriniaethau, astudiaethau carfan a hysbysu polisi ac ymarfer.

Rydym yn gweithio'n agos gyda chyfranogwyr astudiaethau a'r cyhoedd er mwyn sicrhau bod ein hymyriadau mor effeithiol, diogel ac wedi'u cynllunio'n dda ag y gallant fod.

Mae grŵp profiadol o ymchwilwyr ac astudiaeth timau yn gweithio gyda'i gilydd i sicrhau llwyddiant ein treialon clinigol ac astudiaethau.

Ein blog ymchwil

Darllenwch y diweddaraf ar ein blog ymchwil.