Ewch i’r prif gynnwys
Centre for Trials Research

Canolfan Treialon Ymchwil

Fel y grŵp mwyaf o staff academaidd treialon clinigol yng Nghymru, rydym yn mynd i’r afael â’r clefydau mawr, a phryderon iechyd ein cyfnod ni trwy ffurfio partneriaethau ag ymchwilwyr ac adeiladu perthnasau parhaus â’r cyhoedd.

A crowd taking part in a study

Astudiaethau a threialon

Mae ein portffolio o weit yn cynnwys triton cyffuriau ac ymyriadau cymhleth, mecanweithiau clefydau a thriniaethau, astudiaethau carfan a hysbysu polisi ac ymarfer.

Dr David Gillespie at Techniquest

Amdanom ni

Ein cenhadaeth yw gwella iechyd a lles cymdeithas drwy ragoriaeth gydnabyddedig mewn treialon clinigol ac astudiaethau eraill wedi’u cynllunio’n dda.

PACE study Dissemination Event

Hyb Cynnwys ac Ymgysylltu â'r Cyhoedd

Mae ein Hyb Cynnwys ac Ymgysylltu â'r Cyhoedd yn dîm sy'n cynnwys aelodau o'r cyhoedd ac ymchwilwyr ac mae'n ganolbwynt canolog i'n hymrwymiad i gynnwys aelodau o'r cyhoedd a chleifion mewn ymchwil, yn ogystal â thryloywder wrth ledaenu canlyniadau.

Centre Staff Active in the Involving People Network

Cynnwys cleifion a'r cyhoedd

Rydym yn gweithio'n agos gyda chyfranogwyr astudiaethau a'r cyhoedd er mwyn sicrhau bod ein hymyriadau mor effeithiol, diogel ac wedi'u cynllunio'n dda ag y gallant fod.

Aerial view of large group of people looking up

Ein blog ymchwil

Cadwch i fyny â'n newyddion a'n hymchwil diweddaraf drwy ymweld â'n blog.

Female scientist looking into microscope

Ymchwil

Ein nod yw cynyddu capasiti ymchwil yng Nghymru, ac adeiladu partneriaethau gydag ymchwilwyr ledled y byd i ddylunio, cynnal a chyhoeddi treialon ac astudiaethau sydd wedi'u dylunio'n dda.

Ariennir gan