Ewch i’r prif gynnwys
Centre for Trials Research

Canolfan Treialon Ymchwil

Fel y grŵp mwyaf o staff academaidd treialon clinigol yng Nghymru, rydym yn mynd i’r afael â’r clefydau mawr, a phryderon iechyd ein cyfnod ni trwy ffurfio partneriaethau ag ymchwilwyr ac adeiladu perthnasau parhaus â’r cyhoedd.

A crowd taking part in a study

Astudiaethau a threialon

Mae ein portffolio o weit yn cynnwys triton cyffuriau ac ymyriadau cymhleth, mecanweithiau clefydau a thriniaethau, astudiaethau carfan a hysbysu polisi ac ymarfer.

Collaborate with us

Cydweithio â ni

Rydym yn croesawu cydweithredu ar gyfer ymchwil, ar gyfer rhannu data ac fel rhan o’n Rhaglen Aelodaeth Gyswllt.

PACE study Dissemination Event

Hyb Cynnwys ac Ymgysylltu â'r Cyhoedd

Mae ein Hyb Cynnwys ac Ymgysylltu â'r Cyhoedd yn dîm sy'n cynnwys aelodau o'r cyhoedd ac ymchwilwyr ac mae'n ganolbwynt canolog i'n hymrwymiad i gynnwys aelodau o'r cyhoedd a chleifion mewn ymchwil, yn ogystal â thryloywder wrth ledaenu canlyniadau.

Centre Staff Active in the Involving People Network

Cynnwys cleifion a'r cyhoedd

Rydym yn gweithio'n agos gyda chyfranogwyr astudiaethau a'r cyhoedd er mwyn sicrhau bod ein hymyriadau mor effeithiol, diogel ac wedi'u cynllunio'n dda ag y gallant fod.

Aerial view of large group of people looking up

Ein blog ymchwil

Cadwch i fyny â'n newyddion a'n hymchwil diweddaraf drwy ymweld â'n blog.

CTR 4 Division Logos Aspect Ratio 16 9

Divisions

The Centre for Trials Research at Cardiff university is one of the largest Registered Clinical Trials Units in the UK. We are organized into four divisions, each with specialisms.

Ariennir gan