Ewch i’r prif gynnwys

Canolfan Treialon Ymchwil

Ein cenhadaeth yw gwella iechyd a lles cymdeithas drwy ragoriaeth gydnabyddedig mewn treialon clinigol ac astudiaethau eraill wedi’u cynllunio’n dda.

We are currently operating in a business continuity mode. This means that we are not undertaking business as usual and areas of our work have been prioritised. We are focusing our energies on the critical systems required to ensure that people in our studies are safe, and to look after our staff. This means that some non-priority aspects of work may take longer or even be paused for the next few months. We will not be opening new studies (other than exceptions relating to COVID19) and nor are we processing any data sharing requests. However we are still open, although predominantly virtually, so if you have any questions about this please do contact us on CTR@cardiff.ac.uk.

Fel y grŵp mwyaf o staff academaidd treialon clinigol yng Nghymru, rydym yn mynd i’r afael â’r clefydau mawr, a phryderon iechyd ein cyfnod ni trwy ffurfio partneriaethau ag ymchwilwyr ac adeiladu perthnasau parhaus â’r cyhoedd.

Ein cenhadaeth yw gwella iechyd a lles cymdeithas drwy ragoriaeth gydnabyddedig mewn treialon clinigol ac astudiaethau eraill wedi’u cynllunio’n dda.

Ein nod yw cynyddu capasiti ymchwil yng Nghymru, ac adeiladu partneriaethau gydag ymchwilwyr ledled y byd i ddylunio, cynnal a chyhoeddi treialon ac astudiaethau sydd wedi'u dylunio'n dda.

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Astudiaethau a threialon

Mae ein portffolio o waith yn cynnwys treialon cyffuriau ac ymyriadau cymhleth, mecanweithiau clefydau a thriniaethau, astudiaethau carfan a hysbysu polisi ac ymarfer.

Rydym yn gweithio'n agos gyda chyfranogwyr astudiaethau a'r cyhoedd er mwyn sicrhau bod ein hymyriadau mor effeithiol, diogel ac wedi'u cynllunio'n dda ag y gallant fod.

Mae grŵp profiadol o ymchwilwyr ac astudiaeth timau yn gweithio gyda'i gilydd i sicrhau llwyddiant ein treialon clinigol ac astudiaethau.

Ein blog ymchwil

Darllenwch y diweddaraf ar ein blog ymchwil.