Ewch i’r prif gynnwys
Centre for Trials Research

Canolfan Treialon Ymchwil

Fel y grŵp mwyaf o staff academaidd treialon clinigol yng Nghymru, rydym yn mynd i’r afael â’r clefydau mawr, a phryderon iechyd ein cyfnod ni trwy ffurfio partneriaethau ag ymchwilwyr ac adeiladu perthnasau parhaus â’r cyhoedd.

A crowd taking part in a study

Astudiaethau a threialon

Mae ein portffolio o weit yn cynnwys triton cyffuriau ac ymyriadau cymhleth, mecanweithiau clefydau a thriniaethau, astudiaethau carfan a hysbysu polisi ac ymarfer.

Collaborate with us

Cydweithio â ni

Rydym yn croesawu cydweithredu ar gyfer ymchwil, ar gyfer rhannu data ac fel rhan o’n Rhaglen Aelodaeth Gyswllt.

PACE study Dissemination Event

Hyb Cynnwys ac Ymgysylltu â'r Cyhoedd

Mae ein Hyb Cynnwys ac Ymgysylltu â'r Cyhoedd yn dîm sy'n cynnwys aelodau o'r cyhoedd ac ymchwilwyr ac mae'n ganolbwynt canolog i'n hymrwymiad i gynnwys aelodau o'r cyhoedd a chleifion mewn ymchwil, yn ogystal â thryloywder wrth ledaenu canlyniadau.

Treialon Cymru logo

Treialon Cymru

Mae Treialon Cymru yn fenter gyffrous a ariennir gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru i gynnig cyfleoedd ledled Cymru i bobl gymryd rhan mewn treialon.

Aerial view of large group of people looking up

Ein blog ymchwil

Cadwch i fyny â'n newyddion a'n hymchwil diweddaraf drwy ymweld â'n blog.

CTR 4 Division Logos Aspect Ratio 16 9

Divisions

Y Ganolfan Ymchwil Treialon ym Mhrifysgol Caerdydd yw un o'r Unedau Treialon Clinigol Cofrestredig mwyaf yn y DU. Rydym yn cael ein trefnu'n bedair adran, pob un ag arbenigeddau.

Ariennir gan