Ewch i’r prif gynnwys

Gwobrau Athena SWAN

17 Hydref 2016

Athena SWAN Silver Award

Mae Coleg y Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd y Brifysgol wedi derbyn dwy wobr Athena SWAN oddi wrth yr Uned Her Cydraddoldeb (ECU), i gydnabod ei ymroddiad i fynd i'r afael ag anghydraddoldeb rhwng y rhywiau ym myd addysg uwch.

Mae Athena SWAN, un o siarteri cydraddoldeb yr ECU, yn anelu at gydnabod ac annog ymroddiad i gydraddoldeb rhwng y rhywiau mewn addysg uwch ac ymchwil, yn enwedig hyrwyddo gyrfaoedd menywod ym meysydd gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg, mathemateg a meddygaeth.

Derbyniodd yr Ysgol Biowyddorau ei gwobr arian am ei gwelliant mewn hyfforddi am gydraddoldeb ac amrywiaeth, ac am galluogi menywod i gael gyrfaoedd llwyddiannus drwy gynlluniau mentora a dulliau newydd o arfarnu.

Enillodd yr Ysgol Seicoleg ei gwobr arian am sawl gwelliant mewn arferion sydd wedi arwain at fwy o fenywod yn cael eu recriwtio ac yn cael dyrchafiad.

Dywedodd yr Athro Elizabeth Treasure, Dirprwy Is-Ganghellor Prifysgol Caerdydd: "Rydym wrth ein bodd bod ein hymroddiad i gydraddoldeb rhywiol wedi'i gydnabod gan yr Uned Her Cydraddoldeb...”

"Rydym yn ymroddedig i hyrwyddo cydraddoldeb ac yn cydnabod y nifer o fanteision o gael cymuned myfyrwyr a staff talentog ac amrywiol, a’r manteision sy’n dod i bob unigolyn a'r brifysgol gyfan o’i herwydd."

Yr Athro Elizabeth Treasure Deputy Vice-Chancellor, Professor and Honorary Consultant, Dental Public Health

Yn ogystal â gweithio tuag at egwyddorion Siarter Athena Swan, mae'r Brifysgol wedi mabwysiadu nifer o fesurau eraill i sicrhau cydraddoldeb i bawb. Mae ein hamcanion ar gyfer cydraddoldeb ac amrywiaeth wedi’u nodi yn ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol ar gyfer y Brifysgol, ac yn cael eu cefnogi gan gynllun gweithredu sy’n nodi sut y bydd yr amcanion hyn yn cael eu cyflawni.

Rydym hefyd yn cymryd rhan mewn mentrau cenedlaethol sydd, wrth ganolbwyntio gwaith ar ardal benodol o ran cynhwysiant, yn cael y fantais o wella cydraddoldeb i bawb.  Yn ogystal â hyn, rydym wedi cymryd rhan ym Mynegai y 100 Cyflogwr Gorau ar gyfer Cydraddoldeb yn y Gweithle gan Stonewall am nifer o flynyddoedd ac wedi gwella ein safle bob blwyddyn.  Yn 2016 ein safle oedd 20fed – y Brifysgol uchaf yn y DU.

Rhannu’r stori hon

Information on how we work to meet our legal and moral obligations as they apply to equality and diversity.