Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

A yw rhoi genedigaeth yn y dŵr yn ddiogel?

11 Mehefin 2024

Gwaith ymchwil i’r graddau y mae rhoi genedigaeth yn y dŵr yn ddiogel i famau a babanod

Premature baby in incubator

Azithromycin ac atal clefyd cronig yr ysgyfaint mewn babanod sy’n cael eu geni’n gynnar

26 Ebrill 2024

Treial clinigol newydd yn dod o hyd i ateb pendant am ddefnyddio azithromycin i atal datblygiad clefyd cronig yr ysgyfaint mewn babanod sy’n cael eu geni’n gynnar

Mae'r ddelwed o'r tîm ymchwil a'r prototeip o’u cynnyrch mislif.

Bydd cymunedau gwledig anghysbell yn Nepal yn cymryd rhan mewn astudiaeth ar gynnyrch y mislif sy’n hunan-lanhau

7 Rhagfyr 2023

Maetechnoleg arloesol a ddyluniwyd i gefnogi anghenion y mislif a gwella iechyd atgenhedlu yn gwneud cynnydd tuag at eu rhoi ar waith

ESTRO - Oesophageal cancer study results presented at an international conference in Vienna in May 2023

Astudiaeth sgan PET SCOPE2

15 Mehefin 2023

Cyflwyno canlyniadau astudiaeth canser yr oesoffagws mewn cynhadledd ryngwladol yn Fienna ym mis Mai 2023.

Treial ledled y DU ar gyfer lleihau gwaedu ar ôl genedigaeth

6 Mehefin 2023

£3.65m o gyllid ar gyfer treial dan arweiniad Prifysgol Caerdydd a Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro ar gyfer lleihau gwaedu gormodol ar ôl genedigaeth

Plan-it study report published

15 Chwefror 2023

The Centre for Trials Research is investigating how best support people to achieve a healthy weight before they conceive.

HIV Peer Support Wales PHW

Planning a new peer support service for people living with HIV in Wales: The first steps

29 Tachwedd 2022

The potential for establishing a peer support service for people living with HIV in Wales has been highlighted in a study led by Cardiff University.

Rows of vials containing covid 19 vaccine

Treial clinigol yn ymchwilio i amddiffyniad rhag Covid-19 o fewn oriau

15 Tachwedd 2022

Mae ymchwilwyr yn profi cyfuniad o driniaeth gwrthgorff â brechlyn mewn cleifion â system imiwnedd â nam.

Mae cam newydd a gynhaliwyd mewn treial cyffuriau canser y fron yn rhoi gobaith newydd i gleifion â chlefyd nad oes modd ei wella

6 Mehefin 2022

Mae ymchwilwyr wedi cryfhau’r canfyddiad a wnaed yn 2019 y gall cyfuniad o gyffuriau gynyddu nifer y bobl sy’n goroesi

Mae chwarter y gweithwyr gofal cartref yng Nghymru wedi ceisio cymorth iechyd meddwl yn ystod y pandemig, yn ôl astudiaeth

20 Rhagfyr 2021

Mae canfyddiadau cynnar ymchwil gan Brifysgol Caerdydd yn datgelu effaith COVID-19 ar weithwyr iechyd gofal