Ewch i’r prif gynnwys

Y Ganolfan Ddysgu

Mae Canolfan Ddysgu Prifysgol Caerdydd yn ofod rhithwir sy’n gwella profiad dysgu’r myfyriwr yn barhaus.

Rheolir gan Ganolfan Arloesedd Addysg, Mae’n arddangos ac yn rhannu gweithgareddau addysgol rhagorol o bob rhan o’r Brifysgol.

Mae’r Ganolfan, a ddatblygwyd gan academyddion i academyddion, yn rhoi mynediad uniongyrchol i staff i astudiaethau achos ac adnoddau cysylltiedig sy’n ymwneud ag amrywiaeth eang o ymarferion dysgu ac addysgu effeithiol ac arloesol.

Mae’r gofod deinamig hwn, sy’n datblygu’n gyson, hefyd yn rhoi cyfle i holl aelodau’r Brifysgol roi sylwadau ar, a chyfrannu at, yr holl adnoddau sydd ar gael gan ddod â’r gymuned ddysgu ac addysgu ynghyd a helpu i ddatblygu arferion addysgol rhagorol.

Gwylio fideo am y Ganolfan Ddysgu