Byw ym mhreswylfeydd y Brifysgol

Ystafell wely Porth Talybont 1

Cyrraedd

Mae ein gwybodaeth ar gyfer cyrraedd yn cynnwys dyddiadau ac amseroedd i gyrraedd a beth i wneud pan fyddwch yn cyrraedd.

Ardal gymunedol yn Neuadd Aberdâr 3

Cardiau preswylfeydd

Pan rydych ar dir y Brifysgol, mae angen i chi gadw eich cerdyn Preswylfeydd gyda chi bob amser a'i gyflwyno ynghyd â'ch cerdyn Adnabod Prifysgol er mwyn profi eich hunaniaeth yn unol â pholisi a chanllaw'r Brifysgol.

Neuadd Colum - Ystafell wely

Yswiriant

Nid yw'r Brifysgol yn gyfrifol am eich eiddo personol. Er hyn, caiff yswiriant ei ddarparu gan Endsleigh Insurance fel rhan o'ch Cytundeb Preswylfeydd.