Costau byw a chyllidebu

Gwybodaeth ynglŷn â phris eitemau sylfaenol, os oes angen i chi brynu llyfrau ar gyfer eich cwrs, pa ostyngiadau sydd ar gael a mwy.

New students budgeting and funding guide 2017-2018 cover

Budget and funding guide 2017/18

13 July 2017

Get an insight into average student spending, ideas for increasing your income, tips to reduce your expenditure and a helpful budget template to use.

PDF

Bydd eich cerdyn adnabod myfyrwyr, a fydd yn cael ei roi i chi wrth i chi gofrestru, yn ddefnyddiol iawn. Yn ychwanegol i roi mynediad i adeiladau’r Brifysgol, mae’r cerdyn hefyd yn profi eich bod yn aelod o’r NUS (Undeb Cenedlaethol Myfyrwyr) ac yn aml yn rhoi gostyngiadau i chi mewn siopau, sinemâu a bwytai. Gofynnwch a ydynt yn cynnig gostyngiad myfyrwyr.

You may have already had a part time job before coming to University, so why not carry that on?

Find out more about working during your studies

Costau byw ar gyfartaledd

Defnyddiwch ein cyfrifiannell costau byw am ragor o wybodaeth am y treuliau byw rhyngwladol ar gyfartaledd, fel y cyfrifwyd gan ein myfyrwyr rhyngwladol presennol.

Dylech fod yn realistig wrth gyllidebu eich amser yn y Brifysgol. Mae’n angenrheidiol bod gennych ddigon o arian i'ch cefnogi yn ystod eich cwrs.

Myfyrwyr rhyngwladol: Nodwch fod y ffigyrau yn wahanol i’r prawf cynhaliaeth ariannol a fydd angen i chi basio er mwyn cael fisa myfyrwyr Haen 4.

Am ragor o wybodaeth am wariant mewn llety preifat, edrychwch ar yr arweiniad gan ein Swyddfa Preswylfeydd.

Pris nwyddau cyffredin

Lidl (Archfarchnad ar gampws Cathays)Tesco (Archfarchnad ger Talybont)
Bara£0.75£0.50
Llaeth (2 beint)£0.89£0.75
Margarîn (500g)£0.89£0.89
Reis gwyn Basmati (500g)£1.79£1.89
Bagiau te (80 bag)£0.97£1
Glanhäwr aml bwrpas (1 litr)£0.95£1

Pris Cyfleusterau Golchi dillad

Mae Cyfleusterau Golchi dillad mewn preswylfeydd y Brifysgol yn costio:

  • Golch arferol £2
  • Golch Sylweddol £2.20
  • Sychwr dillad (20 munud): £1

Prynu llyfrau cwrs

Er gallwch fenthyca llyfrau cwrs o’n llyfrgelloedd, yn aml, mae galw mawr am y llyfrau ac efallai byddwch yn gweld bod yn rhaid i chi aros i’w defnyddio ac efallai mai ond am gyfnod byr iawn gallwch eu benthyca. Mae hyn yn golygu efallai bydd angen i chi brynu llyfrau cwrs pwysig a dylech gyllidebu ar gyfer hyn.

Mae llyfrau cwrs angenrheidiol yn debygol o fod ar gael yn Siop Lyfrau Blackwell, a leolir yn Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd.

Efallai gallwch hefyd brynu’r llyfrau ar eich rhestr ddarllen cyn i chi gyrraedd gan fod darlithwyr yn rhoi’r rhestr ddarllen ar gyfer rhai cyrsiau i siop lyfrau Blackwell’s. Felly os ydych yn archebu ymlaen llaw, gall fod y llyfrau yn disgwyl amdanoch pan fyddwch yn cyrraedd yng Nghaerdydd. Ebostiwch Blackwell’s i weld os oes ganddyn nhw eich rhestr darllen neu ewch i’w gwefan er mwyn archebu llyfrau.

Myfyrwyr Rhyngwladol: Fel arfer, mae’n syniad da i aros tan eich bod yn cyrraedd Caerdydd cyn prynu llyfrau cwrs. Efallai byddwch yn gallu rhannu llyfrau gyda'ch ffrindiau, ac ni fydd angen i chi gario nhw dramor.

Cardiau Gostyngiadau myfyrwyr

Byddwch yn gweld bod nifer o bethau, o dicedi i’r sinema i ddillad, DVDs i deithio, yn gallu bod yn rhatach os ydych yn fyfyriwr.

Gallwch brynu’r cerdyn am £12 yn Siop Deithio STA yng nghanol dinas Caerdydd. Mae’r cerdyn ar gael i unrhyw fyfyriwr llawn amser ac yn rhoi gostyngiadau i chi ar deithiau awyr siarter, llety penodol, ticedi sinemâu a mynediad i orielau celf ac amgueddfeydd.

Er mwyn cael cerdyn ISIC, bydd angen llun maint pasbort a thystiolaeth eich bod yn fyfyriwr llawn amser.

Byddwch yn gwneud cynilion sylweddol ar deithio o amgylch y DU drwy brynu Cerdyn Rheilffordd 16-25 neu Coachcard.

Coachcard i bobl ifanc

Mae’r cerdyn yn costio £10 am flwyddyn neu £25 am dair blynedd ac yn rhoi 30% o ostyngiad i chi pan yn teithio ar fws National Express yn y DU. I gael cerdyn, yr unig beth sydd angen gwneud yw dangos prawf eich bod yn fyfyriwr. Gallwch brynu Coachcard Pobl Ifanc yn Swyddfeydd Bws National Express neu ar-lein.

Cerdyn Rheilffordd 16-25

Mae’r cerdyn yn costio £30 am flwyddyn neu £70 am dair mlynedd, ac yn rhoi trean o ostyngiad o bris taith rheilffordd yn y DU. Er mwyn cael y cerdyn bydd angen prawf eich bod yn fyfyriwr, eich pasbort a llun maint pasbort. Gallwch brynu’r cerdyn mewn unrhyw orsaf rheilffordd neu ar-lein.

Get in touch

Get in touch with any questions you may have about living expenses or budgeting:

Tîm Cyngor ac Arian

Cyngor ac Arian (Parc y Mynydd Bychan)

Cyngor ac Arian (Ysgol Busnes Caerdydd)