Ewch i’r prif gynnwys

Ein lleoliad a’n cyfleusterau

Rydym wedi ein lleoli yn Adeilad John Percival ar gampws Parc Cathays.

Mae gennym ystod o gyfleusterau o'r radd flaenaf sydd wedi'u cynllunio i ddiwallu anghenion myfyrwyr gan gynnwys ystafell TG ar gyfer ôl-raddedigion, lleoedd i ymwelwyr academaidd a chanolfan cymorth ysgrifennu. Mae ein cyfleusterau, ochr yn ochr ag ystâd estynedig y Brifysgol, yn dod ynghyd i gynnig cefnogaeth bwrpasol ar gyfer ein hegwyddor ymchwil allweddol o gydweithredu trawsddisgyblaethol a chreadigol.

Mae’r ardal ymchwil ac addysgu’r ysgolion wedi'u lleoli yn bennaf yn Adeilad John Percival, wrth ymyl Llyfrgell y Celfyddydau ac Astudiaethau Cymdeithasol. Rydym o fewn pellter cerdded hawdd i gyfleusterau a gwasanaethau cefnogaeth y Brifysgol, Undeb y Myfyrwyr a chanol dinas fywiog Caerdydd.

Ein cyfeiriad

Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth 
Adeilad John Percival
Prifysgol Caerdydd
Heol Colum
Caerdydd
CF10 3EU

Adeilad John Percival
Adeilad John Percival