Ewch i’r prif gynnwys

Rhaglenni cydanrhydedd

Mae astudio rhaglen cydanrhydedd yn rhoi'r cyfle i chi arbenigo mewn dau bwnc prifysgol.

Un o brif fanteision graddau cydanrhydedd yw hyblygrwydd y dewis maent yn ei gynnig. Gallwch arbenigo a datblygu eich diddordebau eich hun, tra hefyd yn darganfod meysydd astudio newydd ac yn derbyn addysg gadarn ac eang.

Gall astudio dau bwnc ehangu eich dewisiadau gyrfa, yn ogystal â'ch helpu i ddatblygu ystod eang o sgiliau trosglwyddadwy a bydd yn amhrisiadwy unwaith i chi ddechrau chwilio am swyddi.

Does dim angen i chi boeni: nid yw astudio dau bwnc yn golygu dyblu eich llwyth gwaith. Mae myfyrwyr Cydanrhydedd yn astudio'r un swm o fodiwlau â myfyrwyr anrhydedd sengl ac maent hefyd yn talu'r un ffioedd dysgu.

Rhaglenni cydanrhydedd ein Hysgol

Rhaglenni cydanrhydedd gydag Ysgolion eraill

You can also choose to pursue joint honours with programmes taught by other Schools at Cardiff University, as follows:

Saesneg Iaith

Enw’r radd Côd UCAS
Cymraeg ac Iaith Saesneg (BA) QQ35

Llenyddiaeth Saesneg

Athroniaeth