Ewch i’r prif gynnwys

Mega-Adeiladau Cynaliadwy (MSc)

 • Hyd: 2 flynedd
 • Dull astudio: Rhan amser

Course options See other modes of study
Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Mae’r rhaglen yn hoelio sylw ar egwyddorion cynllunio, dyluniad a chyflawniad a pherfformiad graddfa uchel ac adeiladau graddfa uchel a thyrrau o fflatiau, bydd yn rhoi cyfleoedd gyrfaol rhagorol.

academic-school

Ysgol bensaernïaeth flaenllaw

Astudio yn un o ysgolion pensaernïaeth gorau'r deyrnas.

star

Wedi'i achredu gan CIBSE

Wedi ei hachredu gan Sefydliad Siartredig Peirianwyr Gwasanaethau Adeiladu (CIBSE) ac mae’n bodloni’r gofynion academaidd ar gyfer y cofrestriad proffesiynol CEng.

tick

Cydnabyddir gan y CTBUH

Sy’n cael ei gydnabod gan y Cyngor ar Adeiladau Tal a Chynefinoedd Trefol (CTBUH) yn Sefydliad Technoleg Illinois yn Chicago.

globe

Teithiau astudio

Yn cynnig y cyfle i weld y gwaith o ddylunio mega-adeiladau cynaliadwy yn ymarferol ar amryw o deithiau maes cenedlaethol a rhyngwladol.

The design of low and medium-rise buildings has for some time taken climatic variations and sustainability into account. However, despite the increase in the number of large-scale buildings worldwide during the last few decades, high-rise buildings are still seen as mega-scale energy consumers with little regard for sustainable design and performance. The current environmental agenda and interest in sustainability across the globe raises the significance of mega-buildings.

On this interdisciplinary course, we focus on the principles of sustainable planning and design of mega-buildings and prepare students to specialise professionally in this field.

Achrediadau

Vivek Warrier, MSc Sustainable Mega Buildings
The course was truly a vast new exposure into the field of sustainable mega building design and we all are happy to study the course. Many external professionals were directly involved in teaching us. We, being mostly architects, did find most aspects of the teaching useful to be used in practice. It also provides us with a lot more scope for further research.
Vivek Warrier, MSc Sustainable Mega Buildings

Ble byddwch yn astudio

Ysgol Pensaernïaeth Cymru

Ein nod yw gwneud y byd yn lle gwell gyda phensaernïaeth sy'n sensitif i'w gyd-destun, yn gynaliadwy a phrydferth.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 4430
 • MarkerRhodfa'r Brenin Edward VII, Caerdydd, CF10 3NB

Meini prawf derbyn

Academic requirements 
Typically, you will need to have either:

 • a 2:2 honours degree in disciplines related to the built environment such as architecture, building services engineering, building technology, engineering, and urban design
 • a university-recognised equivalent academic qualification
 • or relevant professional experience evidenced by a reference.

English Language requirements
IELTS with an overall score of 6.5 with 5.5 in all subskills, or an accepted equivalent.

Other essential requirements 
You will also need to provide a personal statement which includes your reasons for studying this programme and any experience with issues related to the principles of sustainable design and planning of mega-buildings within your previous studies or professional career.

Application deadline
We allocate places on a first-come, first-served basis, so we recommend you apply as early as possible.

Selection process
We will review your application and if you meet the entry requirements, we will make you an offer.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

You are not required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check or provide a Certificate of Good Conduct to study this course.

If you are currently subject to any licence condition or monitoring restriction that could affect your ability to successfully complete your studies, you will be required to disclose your criminal record. Conditions include, but are not limited to:

 • access to computers or devices that can store images
 • use of internet and communication tools/devices
 • curfews
 • freedom of movement
 • contact with people related to Cardiff University.

Strwythur y cwrs

You can study this course on a one year full-time or two-year part-time basis.

There are two stages to the course; stage one comprises taught and specialist modules totalling 120 credits, stage two will be your dissertation (60 credits).

The taught modules on this course will provide a grounding in architectural science within the context of sustainable mega-buildings. On several of these modules, you will be taught alongside students on our other architectural science master’s courses, which is a good opportunity to exchange ideas from different perspectives and broaden your group of friends and contacts.

Our taught modules will help you to explore the interdependence and relationship between social, technological and environmental issues. You will also learn how to relate these issues to the economic, political and legal contexts of planning and designing mega-buildings. We will introduce and review the latest design methods for sustainable mega-buildings in architectural, engineering and building contractor fields.

On the course, we encourage you to articulate your perspectives on sustainable design, which should enable you to become well-versed and experienced in promoting the benefits of sustainable mega-buildings.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2022/23. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2022.

Blwyddyn un

Os ydych yn cofrestru ar y cwrs rhan-amser dwy flynedd o hyd, byddwch yn cwblhau nifer o fodiwlau a addysgir ym mlwyddyn un.

Blwyddyn dau

Os ydych yn ymrestru ar y cwrs rhan-amser, byddwch yn ymgymryd â gweddill eich modiwlau a addysgir ac yn cwblhau eich traethawd hir ym mlwyddyn dau.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

The methods of teaching we employ will vary from module to module, as appropriate depending on the subject matter and the method of assessment. We teach using a mixture of lectures, seminars, workshops, study visits, project work, and group tutorials.

In lectures and workshops, we aim to make appropriate use of audio-visual support to aid learning and development of subject-specific skills. You will be given access to relevant teaching materials through the University’s virtual learning environment, Learning Central.

The specialist modules on the course include project work, where you will use mega-building case studies to build 3D physical models in the School’s workshop and Digital Fabrication Lab and can test them in the School’s artificial sky dome.

You will also be taught to use various environmental simulation software programmes, some of which have been developed in the Welsh School of Architecture.

Finally, you will research an area of sustainable mega-building design and planning of interest to you and submit a dissertation based on this research. Your dissertation will be conducted independently with supervision by a member of staff.

Sut y caf fy asesu?

Taught and project-based modules are assessed in a variety of different ways depending on the module content and learning outcomes (found in the module descriptions). We use class tests, course work (both written assignments and oral presentations or critical assessments/reviews), and project work, or a combination of these, to assess your progress on the module.

In the dissertation stage, your dissertation is the sole object of assessment. The dissertation is a written report on a piece of research which you have carried out in an agreed subject area under supervision.

Sut y caf fy nghefnogi?

All of our students are allocated a personal tutor when they enrol on the course. A personal tutor is there to support you during your studies, and can advise you on academic and personal matters that may be affecting you. You should have regular meetings with your personal tutor to ensure that you are fully supported.

You will have access to our bespoke Architecture Library, as well as to materials in the other Cardiff University Libraries.

Feedback

We offer written and oral feedback, depending on the coursework or assessment you have undertaken. You will usually receive your feedback from the module leader. If you have questions regarding your feedback, module leaders are usually happy to give advice and guidance on your progress.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

On completing the course you should be able to:

 • Understand the principles and strategies relevant to designing sustainable mega-buildings.
 • Explain how the philosophy and theory of designing mega-buildings relates to the built environment in a wider regulatory context.
 • Evaluate key theoretical and methodological perspectives in employing building modelling and energy simulation tools, on-site observations and monitoring, comparative performance data and calculate results to tackle specific design problems and explorations.
 • Critically analyse, interpret and evaluate complex information, concepts, theories and tools to develop original applications of knowledge.
 • Identify and apply appropriate analytical and technical tools, techniques and equipment, and computer software in conceptualising and addressing challenging design problems.
 • Demonstrate autonomy and originality in use of appropriate technologies and in determining approaches in response to the demands from government initiatives, legislation and the public for enhanced environmental performance of mega-buildings.
 • Critically evaluate decisions, methods and results when tackling problems and formulating sustainable design guidelines and proposals for new and existing mega-buildings.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2022

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £5,100 Dim
Blwyddyn dau £5,100 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2022/23 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd ol-raddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £11,725 £1,000
Blwyddyn dau £11,725 Dim

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

The University will cover any additional costs that are essential for you to pass the programme.  For this reason you will be provided with a small financial allocation as required.  The details of this will be provided by your Programme Lead throughout the academic year.

A fydd angen unrhyw gyfarpar penodol arnaf I astudio'r cwrs hwn?

Byddwn yn darparu unrhyw offer sy'n hanfodol i'r cwrs. Fodd bynnag, rydym yn argymell eich bod yn dod â gliniadur gyda meddalwedd priodol (e.e. prosesu geiriau), USB neu yriant caled, deunydd ysgrifennu cyffredinol a rhywfaint o offer llunio sylfaenol.

Rydym yn darparu trwyddedau i fyfyrwyr ar gyfer y rhan fwyaf o'r meddalwedd efelychu arbenigol a ddefnyddiwn ar y cwrs. Fodd bynnag, ar hyn o bryd dim ond ar gyfrifiaduron gyda system weithredu Windows y gallwn warantu y bydd y rhain yn gweithio.

Yn ystod y cwrs, bydd gennych fynediad i'r Llyfrgell Bensaernïaeth arbenigol, a llyfrgelloedd eraill y Brifysgol, a mannau astudio ar draws y campws. Yn yr Ysgol, gallwch weithio yn ein stiwdios dylunio, defnyddio ein hystafelloedd cyfrifiadura a chyfleusterau eraill sy'n cynnwys plotwyr fformat mawr, torrwr laser digidol, a gweithdy sydd yn helaeth ei offer.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd graddedigion

Ar hyn o bryd mae prinder byd-eang o benseiri a gweithwyr adeiladu proffesiynol sy'n arbenigo ym maes cynllunio a dylunio mega-adeiladau sy'n perfformio'n gynaliadwy. Felly, mae galw cynyddol am raddedigion sydd wedi astudio'r math hwn o gwrs.

Fel arfer, bydd graddedigion o'r cwrs hwn yn cael gwaith mewn cwmnïau sy’n dylunio neu’n cynllunio ar raddfa fawr, ymgynghoriaethau dylunio amgylcheddol, canolfannau ymchwil a datblygu, neu gallant hyd yn oed sefydlu eu cwmnïau eu hunain.

O ystyried y diddordeb cyhoeddus, llywodraethol a phroffesiynol dwys yn y maes hwn ar hyn o bryd, nid oes amheuaeth y bydd y swyddi fydd ar gael i raddedigion sy'n arbenigo yn y maes hwn yn cynyddu ac yn dod yn fwy deniadol fyth yn y DU ac yn fyd-eang.

Sabuhi Pasha, MSc Sustainable Mega Buildings
All our modules were fascinating especially our specialist modules. I think the standard of teaching is really high. I am impressed with the quality of professors, their qualifications, backgrounds and what they bring to academic environment based on transferring knowledge to us. They are so helpful and supportive. That is why we learned details of sustainability through the Mega-Buildings. We are provided with lots of opportunities by the school such as study trip, training, contemporary facilities and meeting with famous architects within the course. I am so satisfied by taking this MSc course for my career. It is the best course in architecture that I have ever seen.
Sabuhi Pasha, MSc Sustainable Mega Buildings

Arian

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Dyfarniad o £3000 sy'n agored i holl fyfyrwyr y DU a'r UE sy'n bwriadu astudio un o'n cyrsiau Meistr ôl-raddedig.

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr gradd Meistr ac yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2020 neu’n hwyrach, gallech wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig ar gyfer eich gradd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cynllun Gostyngiad i Gynfyfyrwyr

Mae'r gostyngiad i gynfyfyrwyr ar gael i raddedigion Prifysgol Caerdydd sy'n bwriadu dechrau rhaglen Meistr gymwys yn 2022/23.

Gwaith maes

During the course, we go on a range of study trips in the UK, Europe, or further afield. On these trips we will organise guided visits to buildings that demonstrate how principles taught in the programme are applied in revolutionary large-scale eco-buildings. You will also have the opportunity to meet architects and built environment professionals who collaborate with the School.

Postgraduate students on a study tour.
Students learning about urban planning on a study tour..

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2022.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Peirianneg bensaernïol, Pensaernïaeth, Cynaliadwyedd


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2018/19 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2021.