Ewch i’r prif gynnwys

Cadwraeth Gynaliadwy Adeiladau (MSc)

 • Hyd: 2 flynedd
 • Dull astudio: Rhan amser

Course options See other modes of study
Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Mae cwrs achredig Sefydliad Gwarchod Adeiladau Hanesyddol (HBC) yn ceisio bod yn unigryw ymysg ysgolion ym Mhrydain mewn dwy ffordd:

academic-school

Achredwyd IHBC

Fel cwrs achrededig IHBC, mae'r cwrs yn galluogi ymgeiswyr â chymwysterau addas i gyflawni achrediad IHBC llawn mewn 2 yn hytrach na 5 mlynedd.

globe

Wedi'i alinio ag ICOMOS

Mae dilysiad y cwrs ar gyfer achrediad IHBC yn seiliedig ar ei aliniad â meini prawf addysg y Cyngor Rhyngwladol ar Henebion a Safleoedd (ICOMOS). O'r herwydd, dylai myfyrwyr rhyngwladol allu hawlio cydnabyddiaeth broffesiynol debyg yn eu gwledydd cartref.

book

Llwybrau gyrfa newydd

Y tu hwnt i gynnig gradd Meistr achrededig IHBC, mae'r cwrs yn creu llwybrau gyrfa newydd trwy alluogi myfyrwyr i ddatblygu arbenigedd mewn perthynas â chadwraeth ynni a'r defnydd cynaliadwy o ddeunyddiau yng nghyd-destun adeiladau hanesyddol.

certificate

Mynediad at arbenigedd blaenllaw

Mae'r addysgu'n cynnwys cyfraniadau gan lawer o arbenigwyr gwahoddedig o ymarfer, diwydiant a'r byd academaidd, nifer o deithiau maes i safleoedd byw a thaith ddwys tridiau yn y pedwerydd modiwl.

star

Dewch yn "Aelod Cofrestredig Cadwraeth 'ar unwaith

Mae cwblhau'r cwrs gan RIBA ac Penseiri sydd wedi'u cofrestru ag ARB yn rhoi hawl i raddedigion ddod yn “Gofrestryddion Cadwraeth” ar unwaith. Ar gyfer penseiri cofrestredig ARB / RIBA, mae'n lleihau nifer y blynyddoedd yn ymarferol y mae'n ofynnol eu dwyn o'r enw “Pensaer Cadwraeth Arbenigol” i 4 blynedd (o 5) a 2 flynedd (o 3) yn lle “Pensaer Cadwraeth.”

Accredited by the Institute of Historic Building Conservation (IHBC), this distinctive masters’ qualification addresses current challenges recognised worldwide.

We place emphasis on the role of sustainability within the historic context at both technical and strategic levels. By using our established expertise as a research locus for sustainable design, the course addresses these concerns, which have been identified internationally by the International Council on Monuments and Sites UK (ICOMOS), as the critical future direction of conservation education.

The course is offered on both a full time and a part time basis and attracts students from a broad range of backgrounds who benefit from the opportunity to exchange and build their expertise.

Who is the programme for?

It is designed for graduates who want to pursue a career in this area and whose first degree was in a related area such as Engineering, Planning, Architecture, Archaeology, Surveying or Construction. It is also open to people who may have equivalent experience in the construction industry or in heritage management.

Former students have come from backgrounds including Architecture, Planning, Surveying, Engineering, Project Management, Construction, History, Archaeology and Fine Art Conservation. Many are employed in Local Authorities or Private Practice, some run their own businesses as conservation contractors, project managers or architects. We also have students who are recent graduates. The diversity of skills and experience amongst the students is key to the vitality of discussion, reflecting the complex nature of practice in this area.

In summary, the course aims to:

Broaden your career opportunities by enabling you to gain expertise in conservation leading towards professional accreditation.

Augment your current expertise by developing skills to assert detailed and strategic responses to complex issues regarding building conservation in the context of a sustainable agenda.

Ensure you possess the requisite knowledge but also to know where to refer for advice in order to take responsibility when making reasoned decisions in relation to multifaceted conservation issues.

Enable you to use project-based case studies in order to develop a clear understanding of relevant legislative frameworks.

Enable you to develop autonomous judgments of appropriateness regarding responses to the historic built environment.

 

Achrediadau

Ble byddwch yn astudio

Ysgol Pensaernïaeth Cymru

Ein nod yw gwneud y byd yn lle gwell gyda phensaernïaeth sy'n sensitif i'w gyd-destun, yn gynaliadwy a phrydferth.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 4430
 • MarkerRhodfa'r Brenin Edward VII, Caerdydd, CF10 3NB

Meini prawf derbyn

Academic requirements
Typically, you will need to have either:

 • a 2:1 honours degree disciplines related to the historic built environment such as archaeology, architecture, conservation, engineering, heritage, history, landscape architecture, planning, or surveying 
 • a university-recognised equivalent academic qualification
 • or relevant professional experience evidenced by a reference.

English Language requirements 
IELTS with an overall score of 6.5 with 5.5 in all subskills, or an accepted equivalent.

Other essential requirements 
You will also need to provide:

 • a signed and dated reference from an individual who is familiar with your work, either on an academic or professional basis. The reference should include information regarding how the referee knows you and for how long as well as their assessment of your skills, experience, work ethic, and suitability for this programme.
 • a personal statement which includes your reasons for studying this programme and any experience with issues related to the historic built environment and/or sustainability within your previous studies or professional career.

Application deadline
We allocate places on a first-come, first-served basis, so we recommend you apply as early as possible.

Selection process
We will review your application and if you meet the entry requirements, we will invite you to an interview.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

You are not required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check or provide a Certificate of Good Conduct to study this course.

If you are currently subject to any licence condition or monitoring restriction that could affect your ability to successfully complete your studies, you will be required to disclose your criminal record. Conditions include, but are not limited to:

 • access to computers or devices that can store images
 • use of internet and communication tools/devices
 • curfews
 • freedom of movement
 • contact with people related to Cardiff University.

Strwythur y cwrs

The programme is offered on both a full-time and a part-time basis.

The taught modules are all delivered over six two-day sessions per year thereby attracting part-time candidates who are employed in full-time practice.

Part-time students will complete three taught modules (i.e. 60 credits) in the first year and two taught modules in the second year, one of which is a double module. This is followed by a dissertation, with part-time students given until December to submit.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2022/23. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2022.

Blwyddyn un

Bydd myfyrwyr rhan-amser yn cwblhau tri modiwl (h.y. 60 credyd) yn y flwyddyn gyntaf.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
The Conservator's RoleART50120 credydau
Tools of InterpretationART50220 credydau
Energy Use in Historic BuildingsART50320 credydau

Blwyddyn dau

Bydd myfyrwyr rhan-amser yn cwblhau dau fodiwl yn yr ail flwyddyn. Bydd ganddynt hyd at y mis Rhagfyr canlynol i gyflwyno eu traethawd estynedig.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Case Studies and Regional WorkART50440 credydau
Design Tools: Methods of RepairART50520 credydau
DissertationART50660 credydau

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

The taught material is largely delivered by a range of specially selected guest speakers, all prestigious within their particular field. The speaker’s presentation is followed by lively debate and discussion with the group, taking the form of a seminar to give the opportunity to learn from a range of perspectives. We undertake many site visits during the course of the programme, seeing live projects and engaging with practitioners, clients and statutory authorities.

Resources and Facilities:

The Welsh School of Architecture has a strong reputation in sustainable design research which forms a point of reference in the programme. The School possesses its own laser scanner and students are all introduced to methods of digital documentation including structure-from-motion and terrestrial laser scanning techniques. Software skills including principles of hygrothermal modelling and energy use modelling are also introduced. If they are interested, students may be supported in further study of monitoring techniques. We introduce students to archival research methods both at Cardiff University and in public archives.

Sut y caf fy asesu?

Each piece of work or report is assessed at an outline stage and at completion stage, with feedback given to guide future submissions. There are no class tests or exams during the programme, however, students are required to submit written and project work on time and also on occasion to be able to present their work orally to the group.

The course briefs are designed to enable students from differing backgrounds to pursue paths relevant to their chosen or existing career progression.

Each 20-credit module is assessed via a combination of written assignments (4,000 words approx. each) and presentations. The 40 credit ART 504 module on Case Studies and Regional Work is assessed through a 4000 word dossier and a final presentation and 4000 word report. The 60 credit dissertation is 20,000 words and students are strongly encouraged to pursue and develop their own distinctive interests through the choice of subject here.

Sut y caf fy nghefnogi?

All of our students are allocated a personal tutor when they enrol on the course. A personal tutor is there to support you during your studies, and can advise you on academic and personal matters that may be affecting you. You should have regular meetings with your personal tutor to ensure that you are fully supported.

You will have access to the Architecture Library, as well as to materials in the other Cardiff University Libraries.

We also support students through the University’s virtual learning environment, Learning Central, where you can ask questions in a forum or find course-related documents.

We encourage all of our postgraduate students to engage in personal development. At the start of the course we will introduce you to available opportunities for personal and professional development and again at major stages of the course.

Cardiff University also offers a wide range of support services which are open to our students, such as the Graduate Centre, counselling and wellbeing, financial and careers advisors, the international office and the Student Union.

Feedback

We offer written and oral feedback, depending on the coursework or assessment you have undertaken. You will usually receive your feedback from the module leader. If you have questions regarding your feedback, module leaders are usually happy to give advice and guidance on your progress.

Formative Feedback

Is provided for every submission in order to help you optimise the quality of your final work.

Summative Feedback

Is provided for every module with both comments and grades

 

 

 

 

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

On satisfactory completion of six modules you will:

 • Be able to rapidly expand the scope and range of professional work you are able to undertake, thereby increasing your fee earning potential and broadening their economic sustainability in the marketplace.
 • Be able to adopt an integrated conservation approach to climate change and the low carbon agenda. In this respect, graduates of the programme will have a unique qualification.
 • Be eligible to enhance your prospects for Building Conservation accreditation as outlined in the section ‘Distinctive Features.’.
 • Have developed a practical knowledge and theoretical understanding of building conservation in legislative, technical and holistic terms that will enable you to address relevant projects with autonomy and effectiveness.

What are the learning outcomes of this course/programme?:

Please refer to the module descriptions

Intellectual Skills:

On satisfactory completion of six modules you will:

 • Be able to balance and articulate in practical and conceptual terms the circumstances of change and the values of the physical environment and to construct effective strategies to address such problems.

Professional Practical Skills:

As an IHBC accredited course it enables suitably qualified candidates to achieve full IHBC accreditation in 2 as opposed to 5 years. Completion of the RIBA approved course by RIBA and ARB registered Architects entitles them to become “Conservation Registrants” immediately. For ARB/RIBA registered architects, it reduces the number of years in practice required to be entitled “Specialist Conservation Architect” to 4 years (from 5) and 2 years (from 3) for “Conservation Architect”.

The course validation for the IHBC accreditation is based on its alignment with International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) education criteria. As such, international students should be able to claim similar professional acknowledgement in their home countries.

Transferable/Key Skills:

Our students have gone on to be employed by the National Trust, the Planning Inspectorate, to be promoted within local authorities and to set up new divisions in their practices and businesses.

Millena Moreira Fontes, MSc Sustainable Building Conservation
I was able to study the MSc in Sustainable Building Conservation after receiving a scholarship from Chevening and Cardiff University Partnership. The course is the perfect balance between practice and theory. Every lecture was with a different professional from diverse fields, enriching our debates and adding a multidisciplinary approach within the architectural and heritage world. The study trips and workshops contributed to my hands-on experience but also made me realise how Wales is astonishing and rich in terms of heritage, castles, and culture. Cardiff is a welcoming city with lovely people and food from every corner of the world.
Millena Moreira Fontes, MSc Sustainable Building Conservation

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2022

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £5,100 Dim
Blwyddyn dau £5,100 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2022/23 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd ol-raddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £11,725 £1,000
Blwyddyn dau £11,725 Dim

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

The University will cover any additional costs that are essential for you to pass the programme.  For this reason, you will be provided with a small financial allocation as required.  The details of this will be provided by your Programme Lead throughout the academic year.

A fydd angen unrhyw gyfarpar penodol arnaf I astudio'r cwrs hwn?

Byddwn yn darparu unrhyw offer sy'n hanfodol i'r cwrs. Fodd bynnag, rydym yn argymell eich bod yn dod â gliniadur gyda meddalwedd priodol (e.e. prosesu geiriau), USB neu yriant caled, deunydd ysgrifennu cyffredinol a thâp mesur. Byddwn yn darparu offer amddiffyn personol sylfaenol; fodd bynnag, efallai y byddai'n well gan fyfyrwyr ddod â'u hetiau caled eu hunain, siacedi gwelededd uchel ac esgidiau amddiffynnol ar gyfer ymweliadau â safleoedd.

Yn ystod y cwrs, bydd gennych fynediad i'r Llyfrgell Bensaernïaeth arbenigol, a llyfrgelloedd eraill y Brifysgol, a mannau astudio ar draws y campws. Yn yr Ysgol, gallwch ddefnyddio ein hystafell gyfrifiadura a chyfleusterau eraill sy'n cynnwys sganiwr laser digidol. Bydd meddalwedd delweddu strwythur o symudiad a modelu hygrothermol ar gael ar eich cyfer hefyd.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Ar gyfer eu traethodau hir, mae tri o'n graddedigion wedi ennill gwobr IHBC Gus Astley ac mae un hefyd wedi bod yn ysgolhaig yng Nghymdeithas Technoleg Cadwraeth Rhyngwladol Gogledd America.

Mae ein graddedigion wedi mynd yn eu blaenau i drawsnewid eu harferion proffesiynol, ennill ysgoloriaethau PhD a ariennir, ymgymryd â rolau uwch-reolwyr yn asiantaethau treftadaeth y llywodraeth mewn tri chyfandir, bod yn gynghorwyr arbenigol yn yr Arolygiaeth Gynllunio ac wedi mabwysiadu rolau uwch mewn nifer o awdurdodau lleol a chyrff anllywodraethol gan gynnwys yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Lleoliadau

Placements are not offered through the course. However, relevant job opportunities are circulated as and when they arise.

‘My course at the Welsh School of Architecture offered a unique opportunity to study conservation and sustainability within a practical design context, and I am indebted to Dr Oriel Prizeman for her continued support and encouragement. In my last year at Cardiff I was fortunate to be offered a fully funded EPSRC PhD research post – a rare opportunity to extend my studies in the conservation of coastal heritage.I am delighted to be awarded the Gus Astley Prize for 2016, and delighted to have the opportunity to attend the Annual School in 2017. My thanks to the IHBC for their generous award’.
Hilary Wyatt, PhD Researcher at Cardiff

Arian

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Dyfarniad o £3000 sy'n agored i holl fyfyrwyr y DU a'r UE sy'n bwriadu astudio un o'n cyrsiau Meistr ôl-raddedig.

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr gradd Meistr ac yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2020 neu’n hwyrach, gallech wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig ar gyfer eich gradd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cynllun Gostyngiad i Gynfyfyrwyr

Mae'r gostyngiad i gynfyfyrwyr ar gael i raddedigion Prifysgol Caerdydd sy'n bwriadu dechrau rhaglen Meistr gymwys yn 2022/23.

Gwaith maes

There are numerous site visits in the UK throughout the course giving tangible access to live issues at heritage sites in the UK. We undertake one 5 day study visit in the second year as part of the ART 504 Case Studies and Regional Work module.

Students on a fieldtrip in Rome.
Students on our 2-day intensive fieldtrip to Rome during which we meet with tutors from the second level International Masters in Architectural Restoration and Cultural Heritage at Roma TRE University..

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2022.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Pensaernïaeth, Cynaliadwyedd, Cadwraeth


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2018/19 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2021.