Ewch i’r prif gynnwys

Cenhadaeth ddinesig

Mae gweithgarwch Cenhadaeth Ddinesig yn rhan annatod o'n gwaith, gan chwarae rhan hanfodol yn y gwaith o wella ansawdd ein gweithgareddau craidd o ymchwil ac addysg.

civic mission

Mae gweithgarwch Cenhadaeth Ddinesig ac Ymgysylltu yn creu cydweithrediad, cyd-gynhyrchu a chyfathrebu y tu hwnt i'r rhai a fyddai fel arfer yn ymgysylltu â'r Brifysgol. Rydym yn gweithio gydag ystod eang o bartneriaid gan gynnwys defnyddwyr gwasanaethau, partneriaid clinigol, cyrff proffesiynol, diwydiant lleol a rhyngwladol.

Mae ymgysylltu â'r cyhoedd yn disgrifio'r llu o ffyrdd y gellir rhannu gweithgarwch a manteision addysg uwch ac ymchwil â'r cyhoedd. Mae ymgysylltu drwy ddiffiniad yn broses ddwyffordd, sy'n cynnwys rhyngweithio a gwrando, gyda'r nod o greu budd i'r ddwy ochr
Canolfan Cydgysylltu Genedlaethol ar gyfer Ymgysylltu â'r Cyhoedd (NCCPE)

Drwy ein gweithgarwch Cenhadaeth Ddinesig, ein nod yw:

  • Gwella iechyd a lles cymunedau yng Nghymru a thu hwnt.
  • Datblygu ymarferwyr clinigol a chyfoethogi ymarfer clinigol.
  • Dylanwadu ar iechyd drwy ein hymchwil.
  • Cydweithio â'n partneriaid, cleifion a'r cyhoedd.
  • Gwella cyfleoedd i gael mynediad i'r brifysgol

Ymgysylltu â'r ysgol

COVID-19  Response

Ymateb COVID-19

Mae'r Ysgol wedi cymryd rhan weithredol yn y gwaith o achub ac adfywio'r gymuned yn ystod pandemig COVID-19.

PPI

Public and patient involvement

We provide members of the public, service users and carers with the opportunity to have their voices heard and acted upon.

Merch yn dal glob

Partneriaeth Fyd-eang

Mae ein hymgysylltiad â phartneriaid rhyngwladol yn hwyluso rhwydwaith o gyfleoedd, twf a gwelliannau mewn gofal iechyd ar raddfa fyd-eang.

Behind the Health Statistic

Podlediad: Tu ôl i'r Ystadegyn Iechyd

The podcast covers a range of health topics and experiences from living with anorexia, to battling a gambling addiction.

Canolfannau cydweithredol

Wales Centre For Evidence Based Care

Wedi'i gynllunio i gynorthwyo gweithwyr gofal iechyd proffesiynol i weithredu arfer sy'n seiliedig ar dystiolaeth a darparu'r gofal gorau posibl i gleifion.

WHO Collaborating Centre for Midwifery Development

The WHO Collaborating Centre for Midwifery Development forms part of an international collaborative network which supports, and undertakes projects in support of, WHO programmes at national, regional and international levels.

Ymgysylltu addysgol

ODP preparing

Clinical Practice

Our engagement activities help form closer partnerships with our clinical partners, special interest groups and professional bodies across all nine of our healthcare professions.

Nurses with dummy child

Education and learning

Our engagement activities inform curriculum development, learning and teaching and provide our students with real life experiences to benefit their growth as a healthcare professional.

Community

Our engagement with local communities’ helps lead towards a stronger and healthier society.

Rhagor o wybodaeth

Cysylltu â ni