Ewch i’r prif gynnwys

Ymgysylltu

Engagement is embedded in our work, playing a vital role in enhancing the quality of our core activities of research, education and scholarship.

Engagement activity generates co-operation, co-production and communication beyond those who would normally engage with the University.

Public engagement describes the myriad of ways in which the activity and benefits of higher education and research can be shared with the public. Engagement is by definition a two-way process, involving interaction and listening, with the goal of generating mutual benefit

National Co-ordinating Centre for Public Engagement (NCCPE)

Rydym yn gweithio ar y cyd gyda darparwyr gwasanaethau, gofalwyr a sefydliadau sy'n cael eu harwain gan ddefnyddwyr gwasanaeth ar draws pob disgyblaeth gofal iechyd i sicrhau ansawdd ein gweithgareddau addysgiadol ac ymchwil.

Mae ein clinigau ffisiotherapi a therapi galwedigaethol yn darparu asesiad arbenigol, triniaeth a chyngor i aelodau'r cyhoedd. Wedi'u rhedeg gan glinigwyr profiadol, mae'r clinigau'n caniatáu i'n myfyrwyr i gael profiad clinigol gwerthfawr yn trin cleifion, sydd yn eu tro, yn derbyn gwasanaeth proffesiynol a safonol sy'n elwa o'r technolegau diweddaraf.

Research Student Hub
The latest Healthcare seminar focused on involving service users in research design and processes

Clinig Therapi Galwedigaethol

Mae ein Clinig Therapi Galwedigaethol yn arbenigo mewn triniaeth i blant gydag anhwylderau datblygol (fel cydsymud, prosesu'r synhwyrau ac anawsterau dysgu penodol) sy'n effeithio ar eu perfformiad mewn tasgau dyddiol.

Cynnwys cleifion a'r cyhoedd

Mae ein grŵp Ymgysylltu a Chynnwys Cleifion a'r Cyhoedd yn gweithio i annog aelodau o'r cyhoedd, defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr i gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau addysgu ac ymchwil yn gysylltiedig â'r Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd.

Clinical Practice

Our engagement activities help form closer partnerships with our clinical partners, special interest groups and professional bodies across all nine of our healthcare professions.

Community

Our engagement with local communities’ helps lead towards a stronger and healthier society.

Education and learning

Our engagement activities inform curriculum development, learning and teaching and provide our students with real life experiences to benefit their growth as a healthcare professional.

International engagement

Our engagement with international partners facilitates a network of opportunity, growth and improvements in healthcare on a worldwide scale.

Podlediad: Tu ôl i'r Ystadegyn Iechyd

Series one of the podcast is made up of 10 episodes which cover a range of health topics and experiences from living with anorexia, to battling a gambling addiction.

Public and patient involvement

We provide members of the public, service users and carers with the opportunity to have their voices heard and acted upon.

Engagement at the Wales Centre for Evidence Based Care

Designed to assist healthcare professionals in implementing evidence-based practice and provide the best possible patient care.

World Health Organisation Collaborating Centre for Midwifery Development

The WHO Collaborating Centre for Midwifery Development forms part of an international collaborative network which supports, and undertakes projects in support of, WHO programmes at national, regional and international levels.

Find out more

Our research, ranked 4th in the UK, is improving, influencing and informing healthcare across Wales and beyond. You can follow our research activity here.

Our events are open to all, and reflect the breadth and depth of our research and courses. You can browse our events and CPD offerings here.