Ewch i’r prif gynnwys

Ymchwil

One of our researchers

Rydym yn enwog am ansawdd ein hymchwil ac am ei effaith ar draws diwydiant, cymdeithas a'r economi.

Mae ein grwpiau ymchwil ar y blaen ym maes ymchwil, p’un a ydynt yn ymdrin â thonnau disgyrchol, technoleg lled-ddargludyddion cyfansawdd neu ddelweddu’r ymennydd.

Rydym yn gweithio gyda’r canlynol:

  • grŵp ymchwil byd-eang ar Arsyllfa Tonnau Disgyrchol yr Ymyriadur Laser (LlGO), a ddaeth o hyd i donnau disgyrchol am y tro cyntaf yn 2016
  • canolfan newydd £44 miliwn Prifysgol Caerdydd ar gyfer Delweddu’r Ymennydd (CUBRIC) sy’n cyfuno arbenigedd o'r radd flaenaf ym maes mapio'r ymennydd â'r gwaith diweddaraf o ran delweddu ac ysgogi’r ymennydd
  • Sefydliad y Lled-ddargludyddion Cyfansawdd sy’n rhan o gampws ymchwil ac arloesedd newydd £300 miliwn y Brifysgol.

Yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil diweddaraf (2014) fe’n rhoddwyd yn y 6ed safle ymhlith prifysgolion y Deyrnas Unedig am ansawdd ein gwaith ymchwil, a barnwyd bod 99% o’r ymchwil a gyflwynwyd gennym yn 'arwain y byd' neu'n 'rhyngwladol rhagorol'- y sgôr uchaf ar gyfer unrhyw adran Ffiseg yn y Deyrnas Unedig.

Gwelsom gyllid ymchwil sylweddol a buddsoddi mewn seilwaith, gan gynnwys ystafell microsgopeg electron ynni isel a chyfleusterau i dyfu a nodweddu diemwnt, gan gynnwys nano-diemwnt, yn ogystal â’r buddsoddiad diweddar yng nghyfleusterau technoleg newydd lled-ddargludyddion cyfansawdd.