Ewch i’r prif gynnwys

Ymchwil Weithrediadol ac Ystadegaeth Gymhwysol (MSc)

 • Hyd: 3 blynedd
 • Dull astudio: Rhan amser

Course options See other modes of study
Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Mae’r rhaglen hon wedi’i chynllunio i'ch arfogi â’r sgiliau, y dulliau a’r ffyrdd dadansoddol angenrheidiol o feddwl i daclo a dadansoddi problemau trefniadaethol cymhleth, i helpu i wneud penderfyniadau gwell ac i ddatblygu’n ddadansoddwyr ystadegol hyderus.

academic-school

Ystod eang o opsiynau astudio

Ar gael ar ffurf cwrs amser llawn dros flwyddyn neu gwrs rhan-amser dros dair blynedd.

tick

Datblygu sgiliau trosglwyddadwy

Byddwch yn meithrin sgiliau ymchwil weithredol ac ystadegol trosglwyddadwy y mae galw mawr amdanynt mewn ystod eang o sectorau.

star

Arbenigedd ymchwil

Byddwch yn dysgu gan arbenigwyr ym meysydd Ymchwil Weithredol ac Ystadegaeth.

globe

Profiad yn y diwydiant

Byddwch yn ennill profiad gwaith gwerthfawr wrth ymgymryd â lleoliadau sydd ar gael gyda phartneriaid diwydiannol yn y DU a thramor.

Our MSc in Operational Research and Applied Statistics aims to equip you with the necessary analytical skills, methods and ways of thinking to tackle and analyse complex organisational problems, help make better decisions, and to become confident statistical analysts.

This course is ideal training and experience for those looking for career opportunities in areas such as Operational Research, management science, statistics, management consultancy, business analytics, supply chain management, government operational research/statistics.

You will undertake case studies and project work which will give you the opportunity to put your skills into practice and provides valuable experience of working in the field. The dissertation project, typically undertaken with an industrial partner, will allow you to work with complex data in a creative manner and a problem-solving environment, as well as to communicate your ideas and findings effectively.

This part-time course is available over three years.

Ble byddwch yn astudio

Yr Ysgol Mathemateg

Mae ein graddau deallusol cyffrous wedi'u hachredu er mwyn cwrdd â gofynion addysgol enwebiad Mathemategydd Siartredig.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 4811
 • MarkerFfordd Senghennydd, Cathays, Caerdydd, CF24 4AG

Meini prawf derbyn

Academic requirements: 

Typically, you will need to have either: 

 • a 2:2 honours degree in a relevant subject area such as mathematics, science or engineering, or an equivalent international degree
 • a university-recognised equivalent academic qualification

English Language requirements:

IELTS with an overall score of 6.5 with 6.0 in all subskills, or an accepted equivalent. 

Other essential requirements:

 • willingness to engage with staff and students for mutual benefits
 • motivation to establish or accelerate a career in operational research and statistics.

Application deadline:

We allocate places on a first-come, first-served basis, so we recommend you apply as early as possible. 

Selection process: 

We will review your application and if you meet the entry requirements, we will make you an offer. 

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

You are not required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check or provide a Certificate of Good Conduct to study this course.

If you are currently subject to any licence condition or monitoring restriction that could affect your ability to successfully complete your studies, you will be required to disclose your criminal record. Conditions include, but are not limited to:

 • access to computers or devices that can store images
 • use of internet and communication tools/devices
 • curfews
 • freedom of movement
 • contact with people related to Cardiff University.

Strwythur y cwrs

As a part-time student you will typically need to be in the University for lectures and workshops for the equivalent of one day per week over 24 weeks each year. You will usually complete the taught component of the programme over two years with up to a further year to complete the project dissertation.

The programme will prepare you with essential techniques in Operational Research and Applied Statistics, and then allow you to select from optional courses in topics such as supply chain modelling, healthcare, and Statistics and Operational Research for Government (delivered with input from the Office for National Statistics and Welsh Assembly Government).

You will have the opportunity to put the theory into practice, through case studies and project work in the ‘real-world’. An important feature of the MSc is the project dissertation, allowing you to work with an external company.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2022/23. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2022.

Blwyddyn un

Os ydych yn fyfyriwr rhan-amser, byddwch yn cwblhau nifer o fodiwlau craidd a dewisol ym mlwyddyn un.

Blwyddyn dau

Os ydych yn fyfyriwr rhan-amser, byddwch yn cwblhau unrhyw fodiwlau a addysgir a dewisol sy'n weddill ym mlwyddyn dau.

Blwyddyn tri

Os ydych yn fyfyriwr rhan-amser, byddwch yn cwblhau eich prosiect traethawd hir 60 credyd ym Mlwyddyn Tri.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
DissertationMAT09960 credydau

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

The methods of teaching we employ will vary from module to module, as appropriate depending on the subject matter and the method of assessment. We teach using a mixture of lectures, seminars, computer workshops and tutorials.

You will apply the skills you develop through presentations, research assignments, case studies and the summer project.

Sut y caf fy asesu?

During the course your development will primarily be monitored via tutorial sheets, with other means where appropriate.

Written examinations, often in combination with an in-course element forms overall assessment.

Sut y caf fy nghefnogi?

All of our students are allocated a personal tutor when they enrol on the course. A personal tutor is there to support you during your studies, and can advise you on academic and personal matters that may be affecting you. You should have regular meetings with your personal tutor to ensure that you are fully supported.

You will have access to the Trevithick Library, which holds our collection of mathematical and computer science-related resources, as well as to the other Cardiff University Libraries.

We will provide you with a copy of the Student Handbook, which contains details of each School’s policies and procedures. We also support students through the University’s virtual learning environment, Learning Central, where you can ask questions in a forum or find course-related documents.

Cardiff University also offers a wide range of support services which are open to our students, such as the Graduate Centre, counselling and wellbeing, financial and careers advisors, the international office and the Student Union.

Feedback

We offer written and oral feedback, depending on the coursework or assessment you have undertaken. You will usually receive your feedback from the module leader. If you have questions regarding your feedback, module leaders are usually happy to give advice and guidance on your progress. We aim to provide you with feedback in a timely manner after you have submitted an assessment.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

You will study a variety of problem-solving techniques, allowing you to build and use mathematical and statistical models, alongside skills to develop your abilities to communicate effectively to others.

This course has particular value in developing transferable skills including critical analysis and evaluation, the ability to undertake original and creative research, team working and the development of IT and presentational skills.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2022

Oherwydd hyd y rhaglen hon, dim ond myfyrwyr sy'n dod o Gymru a'r UE sy'n bodloni’r gofynion preswylio (mae myfyrwyr sy'n dod o Loegr wedi'u heithrio) sy'n gymwys i gael benthyciad ôl-raddedig. Rhagor o wybodaeth am gymhwysedd ar gyfer benthyciadau Llywodraeth y DU i Ôl-raddedigion.

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £5,100 Dim
Blwyddyn dau £5,100 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2022/23 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd ol-raddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £11,725 £1,000
Blwyddyn dau £11,725 Dim

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Mae'r rhaglen hon yn eich paratoi ar gyfer gyrfa mewn meysydd fel ymchwil weithredol, gwyddoniaeth reoli, ystadegau, dadansoddi risgiau, modelu ariannol, risg actiwaraidd a sgorio credyd, ymgynghoriaeth rheoli, dadansoddeg busnes, rheoli cadwyni cyflenwi, ymchwil weithredol/ystadegau y llywodraeth.

Mae gan yr Ysgol Mathemateg gysylltiadau cryf sydd wedi hen ennill eu plwyf â llawer o gyflogwyr Ymchwilwyr Gweithredol ac Ystadegwyr Cymhwysol, sy'n aml yn cynnig prosiectau a/neu'n recriwtio ein myfyrwyr.

Os byddai’n well gennych barhau ar lwybr gyrfa mwy academaidd, efallai y byddwch yn dewis parhau â'ch astudiaethau drwy wneud PhD.

Lleoliadau

Our programmes give you the opportunity for you to put the theory into practice, through case studies and project work in the ‘real-world’. An important feature of the MSc is the project dissertation, allowing you to work with an external company. Some of these placements will be abroad given our strong international connections. Cardiff School of Mathematics already has well established links with many organisations that employ Operational Researchers and Statisticians including Welsh Government, Sainsbury’s, British Airways, Network Rail and Welsh Water amongst others.

Arian

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Dyfarniad o £3000 sy'n agored i holl fyfyrwyr y DU a'r UE sy'n bwriadu astudio un o'n cyrsiau Meistr ôl-raddedig.

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr gradd Meistr ac yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2020 neu’n hwyrach, gallech wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig ar gyfer eich gradd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cynllun Gostyngiad i Gynfyfyrwyr

Mae'r gostyngiad i gynfyfyrwyr ar gael i raddedigion Prifysgol Caerdydd sy'n bwriadu dechrau rhaglen Meistr gymwys yn 2022/23.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2022.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Economeg, Mathemateg


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2018/19 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2021.