Ewch i’r prif gynnwys

Cwrs Ymarfer Cyfreithiol (LLM)

 • Hyd: 1 flwyddyn
 • Dull astudio: Amser llawn

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.


Dewisiadau'r cwrs Gweld dulliau astudio eraill

Ymgeisiwch

Bydd angen i chi wneud cais i'r cwrs hwn trwy un o'n partneriaid.

calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Gallwch gaffael y sgiliau, y wybodaeth a’r agwedd i’ch paratoi ar gyfer dechrau contract hyfforddi cyfreithiol.

Mae’r Cwrs Ymarfer Cyfreithiol (LPC) yn cynnig astudiaethau ôl-raddedig dwys i’r rhai sydd eisiau cymhwyso fel cyfreithiwr yng Nghymru a Lloegr, o dan y system bresennol. Er mwyn cymhwyso’n llawn ar ôl cwblhau’r LPC, bydd angen i chi ymgymryd â chontract hyfforddi dwy flynedd, sy’n gyfnod o hyfforddiant cydnabyddedig yn y gweithle.

Bydd yr LPC yn gwneud yn siŵr eich bod chi’n caffael y sgiliau, y wybodaeth a’r agwedd i’ch paratoi ar gyfer dechrau contract hyfforddi, eich paratoi i ddelio â’r gofynion sy’n debygol o gael eu gwneud ohonoch wrth ymarfer, ac yn gosod y sylfaen ar gyfer eich ymarfer fel cyfreithiwr yn y dyfodol, gan annog arferion cymhwysedd, hyder a phroffesiynoldeb.

Mae hwn yn gwrs dwys, rhyngweithiol iawn, sy’n seiliedig ar sgiliau. Byddwch yn cael eich asesu drwy arholiad, gwaith cwrs ac asesiad byw o’ch sgiliau.

Yn ychwanegol, bydd y Cwrs Ymarfer Cyfreithiol LLM hefyd yn eich paratoi ar gyfer cyflwyno modiwl ymchwil a’ch galluogi i fyfyrio ar yr heriau sy’n wynebu’r proffesiwn cyfreithiol yn y byd sydd ohoni.

Noder: Os ydych yn poeni y gallech wynebu problem o ran “cymeriad ac addasrwydd” a allai eich atal rhag cymhwyso fel cyfreithiwr, gallech ofyn i’r SRA asesu hyn cyn i chi ddechrau’r Cwrs. Ewch i wefan SRA i ganfod canllawiau pellach. 

Nodweddion unigryw

 • Our Legal Practice Course has a long tradition of excellence – we have delivered the course since it was first introduced in 1993.
 • We offer a guaranteed work placement for all students without training contracts or substantial work experience.
 • The opportunity to conduct research at Master’s level.

Achrediadau

Ble byddwch yn astudio

Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth

Mae ein corff myfyrwyr bywiog, ynghyd â'n staff academaidd hynod gymwysedig, yn darparu'r amgylchedd perffaith i archwilio meysydd dynamig a phrysur y gyfraith, gwleidyddiaeth a chysylltiadau rhyngwladol.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 6106
 • MarkerRhodfa'r Amgueddfa, Caerdydd, CF10 3AX

Meini prawf derbyn

Applications for this course must be made via the Central Applications Board (“CAB”) website.

Suitable for graduates with a UK Qualifying law degree (usually a 2.2 or above) or with a non-law degree (usually a 2.2 or above) and the GDL/CPE. Subject to those, the following criteria will be taken into account:

 • academic record
 • the applicant’s personal statement
 • reference from the applicant’s referee
 • degree of commitment to the legal profession (shown, for example, by placements with solicitors’ firms or equivalent experience)
 • general work experience
 • reasons for wanting to study the LPC at Cardiff
 • date on which the application is received by Cardiff University
 • order of preference of institution and
 • any special personal reasons affecting ability to study elsewhere.

English Language Requirements: IELTS with an overall score of 6.5 with 6.5 in writing and no less than 6.0 in all other subscores, or an acceptable equivalent.

Application deadlines

Applications for open on October 1st in each application cycle. The earlier you apply the greater your chance of receiving an offer (subject to meeting entry requirements). Although applications to the CAB close on 31 July 2021, Cardiff University operates an initial deadline of 30 April 2021 due to competition for places. It is strongly recommended that your application is received by Cardiff University in advance of this date. Offers will be made on a first come, first served basis and the programme will close to applications when the course is full or on 30 April 2021, whichever comes first. Please note that we have, in recent times, filled all places by the initial deadline. 

Applications received after 30 April may be considered for entry if places are still available. Please note that applications are only received by Cardiff University when they have been released to us by the CAB. The CAB will only release applications to us once  the application form has been submitted, a reference received by the CAB (where required by the CAB) and the application fee paid. In particular, please contact your referee to ensure both their willingness and availability to provide a reference in good time.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen fisa Haen 4 i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

You are not required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check or provide a Certificate of Good Conduct to study this course.

If you are currently subject to any licence condition or monitoring restriction that could affect your ability to successfully complete your studies, you will be required to disclose your criminal record. Conditions include, but are not limited to:

 • access to computers or devices that can store images
 • use of internet and communication tools/devices
 • curfews
 • freedom of movement
 • contact with people related to Cardiff University.

Strwythur y cwrs

The Taught stage of the programme is formed by the LPC, which is divided into two stages: Stage one and stage two.

Stage one begins in September and finishes in March. Stage two begins in March and ends in June. The LLM Research Project or Reflective Portfolio submission date will be in August, following successful completion of the taught part of the course.

The course begins with a Foundation Course designed to set the stage for the rest of stage one. In the Foundation Course you will be introduced to course skills, core practice areas and to other elements of the LPC, such as Professional Conduct and Regulation. In addition to the standard elements of the LPC, we also offer a short, optional course on Advocacy in Welsh (Eiriolaeth yn y Gymraeg).

In stage one you will study three core practice areas:

 • Business Law and Practice
 • Property Law and Practice
 • Litigation

along with:

 • Professional Conduct and Regulation
 • Solicitors’ Accounts
 • Wills Administration and Estates
 • Taxation

You will also study and practise the Course Skills:

 • Practical Legal Research
 • Writing
 • Drafting
 • Interviewing and Advising
 • Advocacy

In stage two you will study three vocational electives.  We keep our range of elective courses under review and offer a range of subjects to choose from.

Following successful completion of the LPC subjects, you will complete a research module that will develop your legal research skills and knowledge. You will undertake either a Research Project, based on LPC subjects, or (subject to meeting the relevant criteria) a Reflective Portfolio, based upon pro bono or legal work experience.

The Research Project is available to all students on the LLM Legal Practice Course, but only students with significant pro bono or legal work experience will be able to pursue the Reflective Portfolio.

You will complete compulsory modules (that cover practice areas and course skills) and three optional electives.  On successful completion of the taught stage of the programme, you will submit an 8000-word Research Project or Reflective Portfolio.

 

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2021/22. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2021.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

Teaching is conducted in large and small group lessons. Large groups take the form of lectures to all students and each large group lasts one hour. Most large group lessons are pre-recorded and accessed online, but some large groups are delivered live and are scheduled on the timetable.

Small group teaching will be timetabled in groups of up to 16-18 students although you may be organised into smaller groups for the purpose of some lessons.  Small group lessons are usually scheduled to take place for two hours, although some may be up to three hours duration. Attendance at small group sessions is compulsory.

A distinctive feature of the LPC is that a substantial part of the time devoted to classroom practice overall will involve students in the exercise of the Course Skills.

There will be an introductory lecture in term one which will set out what you will need to do. You will also be introduced to legal research during term one. This will further assist you in preparing for the research module. You will attend a workshop in term 2 to assist you in drafting your research proposal. Thereafter you will have two supervision opportunities to receive feedback on your work. In the third term you will continue to work on the preparation of your research project or reflective portfolio. You will be formally admitted to the LLM research module upon successful completion of your LPC examinations.

Within the curriculum, you will develop your ability to undertake independent learning and team-working skills.  Communication skills are developed in small groups, where you will be required to work collaboratively on problems and tasks. The emphasis on the course is on the application of legal knowledge to simulated factual situations, giving advice to the client and undertaking tasks according to the client’s instructions.

The LPC is a practical course and you need to analyse the facts to identify the relevant issues on which the client needs advice; identify the relevant law and procedure; apply the relevant law and procedure to the relevant facts and advise the client, clearly and fully, taking into account the rules of professional conduct and the commercial and business needs of the client. 

Outside the curriculum you will have the opportunity to develop wider employability skills through participation in the school’s Law in Action pro-bono schemes run with partner organisations, in which student volunteers assist real people in their dealings with the law.  Some examples of the schemes currently available to students include: 

 • Law in Justice: the Innocence Project (dealing with alleged miscarriages of justice);
 • Law in Healthcare: the NHS Continuing Healthcare Scheme (helping families claim back care home fees that arguably should have been covered by the NHS);
 • Law in Sport: the Rugby Union Project  (providing legal advice and legal newsletters to rugby clubs);
 • Law in Court: the Personal Support Unit (PSU) (offering practical support and assistance to people at court, in family and civil matters); and
 • Law in Mental Health: the Hafal Appropriate Adult Scheme (students are trained to support vulnerable adults being interviewed after having been arrested).

Other activities include mooting, negotiating and client interviewing competitions.

Sut y caf fy asesu?

The LPC assessments are designed to be fair, rigorous, realistic, and to provide sufficient depth and/or breadth of coverage of the skills and subjects assessed.  Individual assessments will cover a representation of the outcomes in the particular subject or skills area.  A practical emphasis will appear throughout.

There are formative assessments for each of the stage one subjects and skills. These formative assessments help you to adjust to the different requirements of the assessments on a vocational, as opposed to, academic course.

There are 14 summative assessments, assessing all of the compulsory stage one subjects and skills and the three vocational electives in stage two. All assessments are supervised, except for the assessment in Practical Legal Research, which takes the form of written coursework.

Most of the supervised assessments are open book written examinations but there are supervised oral skills assessments in Advocacy, Interviewing and Advising and Wills and Administration of Estates.

Summative assessment of the research module comprises the submission of a written piece of work of 8,000 words, in the form of either a Research Project or a Reflective Portfolio.  The Research Project is available to all students on the LLM Legal Practice Course, but only students with significant pro bono or legal work experience will be able to pursue the Reflective Portfolio.

Sut y caf fy nghefnogi?

Your learning will be supported through e-learning; all modules are supported by Learning Central, a virtual learning environment that is available on and off campus through which you will access a wide range of materials for your modules.  We provide most of the lesson materials in electronic form as well as in hard copy.  We also make available recordings of large groups via Learning Central.

You will receive dedicated pastoral support through our personal tutor scheme.  We offer an extensive programme of careers lectures and workshops within the School with a specialist Careers Advisor.  A designated Disability and Diversity Officer ensures that reasonable adjustments are made for students with disabilities.  The University has a range of services to support you, including the Careers Service, the Counselling Service, the Disability and Dyslexia Service, the Student Support Service and excellent libraries with specialist law librarians and resource centres.

Support for your research module will be by way of face to face tuition, materials on Learning Central and supervision.

Feedback

Feedback is regarded as a priority and is intended to raise your levels of competence.  You will have formative assessments in the stage one subjects and comprehensive feedback on those formatives, to help you prepare for the summative assessments. You will be given oral and written feedback for all oral skills practices.  You will receive feedback from your tutor in the small group sessions as the course progresses and feedback from your fellow students. You will also receive feedback in relation to the research module.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

The Learning Outcomes for this Programme describe what you will be able to do as a result of your study at Cardiff University. They will help you to understand what is expected of you. 

Knowledge & Understanding:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate:

 • an understanding of the key ethical requirements contained in the SRA Principles of Regulation and Code of Conduct, understanding where these may impact and being able to apply them in context;
 • knowledge and understanding of the core practice areas of Business Law and Practice, Property Law and Practice, Litigation and the areas of Wills and Administration of Estates and Taxation;
 • knowledge and understanding of three elective subject areas;
 • a sound understanding of research methodology and/or self-reflection.

Intellectual Skills:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate:

 • how to properly organise information gathering and analysis;
 • how to critically analyse and examine knowledge and how that knowledge may be used in professional practice and/or skills;
 • how to form high level arguments and to use arguments, from evidence, in support of your case;
 • how to synthesise large quantities of legal information;
 • how to reflect by learning to make use of constructive feedback;
 • the ability to research, reflect and critically analyse.

Professional Practical Skills:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate:

 • knowledge, understanding and skills in the course skills of Practical Legal Research, Writing, Drafting, Interviewing and Advising, and Advocacy, including the ability to transfer skills to different contexts;
 • the ability to research and apply knowledge of the law and legal practice accurately and effectively;
 • the ability to identify the client's objectives and different means of achieving those objectives;
 • an awareness of the financial, commercial and personal priorities and constraints to be taken into account when considering objectives;
 • an awareness of the costs, benefits and risks involved in transactions or courses of action;
 • an ability to perform the tasks required to advance transactions or matters;
 • the ability to evaluate and synthesize arguments and data;
 • the ability to offer an analysis of the complex problems presented by legal issues and a methodology for solving them;
 • the ability to write and or speak to a number of audiences;
 • the development of key research skills in order to ensure that research conclusions are made on a sound and useful basis.

Transferable/Key Skills:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate:

 • an ability to write to a high standard for a broad range of audiences including legal practice and academia;
 • an ability to work independently, demonstrating organisational and time-management skills;
 • an ability to communicate ideas effectively and fluently, both orally and in writing;
 • an ability to hone logical and reasoning skills through discussion and debate;
 • sound research skills and/or reflective skills.

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr y DU ac UE (2021/22)

Nid yw ffioedd ar gyfer mynediad 2021/22 ar gael eto

Myfyrwyr tu allan i'r UE (2021/22)

Rydym yn aros am gadarnhad o'r ffioedd dysgu ar gyfer blwyddyn academaidd 2021/22.

Costau ychwanegol

For oral skills assessments and for advocacy practices students are required to wear suitable office clothing (such as a business suit).
There are referral fees and re-enrolment fees for students who fail assessments and who have to take referrals as external resit students.

A fydd angen unrhyw gyfarpar penodol arnaf I astudio’r cwrs hwn?

We provide students with commercially published LPC manuals for most subjects.  In those subjects for which there is no commercially published manual you will be supplied with sets of notes that we have prepared.  These manuals and notes comprise most reference needs, with other resources being available in the Library or online.  You are not expected to buy other texts.  The manuals (or notes) set out the basic law and procedure in the areas they cover. In addition to the books you are given, you will be given other materials prepared by the course teams.  These include timetables, lesson plans, lesson handouts and assessment material.

Gyrfaoedd graddedigion

After completion of the LPC, you will be able to undertake a training contract/period of recognised training, in preparation for qualification as a solicitor. The LPC may also lead to legal work in some other capacity, e.g. paralegal, with the option of obtaining a training contract at a later date.

The option to complete a Research Project or Reflective Portfolio has the potential to increase your engagement in pro bono activities within the School or further your skills of independent research thereby increasing your preparedness for practice.

In addition, there is a growing need in the public and private sectors for students who can demonstrate being different to other graduates and who can offer something more to potential employers. You will learn important skills that will set you apart in the job market: how to write and critically reason, how to write for and engage the reader, and how to understand the impact of your research.

Arian

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Dyfarniad o £3000 sy'n agored i holl fyfyrwyr y DU a'r UE sy'n bwriadu astudio un o'n cyrsiau Meistr ôl-raddedig.

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr gradd Meistr ac yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2020 neu’n hwyrach, gallech wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig ar gyfer eich gradd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2020.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Sut i ymgeisio

Rhagor o wybodaeth am sut i wneud cais i'r cwrs hwn

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Y Gyfraith