Ewch i’r prif gynnwys

Cwrs Ymarfer Cyfreithiol (LLM)

 • Hyd: Blwyddyn
 • Dull astudio: Amser llawn

Course options See other modes of study

Ymgeisiwch

Bydd angen i chi wneud cais i'r cwrs hwn trwy un o'n partneriaid.

calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Gallwch gaffael y sgiliau, y wybodaeth a’r agwedd i’ch paratoi ar gyfer dechrau contract hyfforddi cyfreithiol.

rosette

Long tradition of experience

Our tutors have extensive experience working as solicitors in the legal industry which brings a real practical focus to their teaching.

star

Develop your legal skills

Conduct research at master’s level when you submit a project on a subject allied to topics covered during the LPC.

briefcase

Gain relevant experience

We offer a guaranteed work placement to all students without training contracts or substantial work experience.

briefcase

Complement your academic studies

We offer a range of pioneering pro-bono projects where you can work with real clients under supervision from professionals.

Mae’r Cwrs Ymarfer Cyfreithiol (LPC) yn cynnig astudiaethau ôl-raddedig dwys i’r rhai sydd eisiau cymhwyso fel cyfreithiwr yng Nghymru a Lloegr, o dan y system bresennol. Er mwyn cymhwyso’n llawn ar ôl cwblhau’r LPC, bydd angen i chi ymgymryd â chontract hyfforddi dwy flynedd, sy’n gyfnod o hyfforddiant cydnabyddedig yn y gweithle.

Bydd yr LPC yn gwneud yn siŵr eich bod chi’n caffael y sgiliau, y wybodaeth a’r agwedd i’ch paratoi ar gyfer dechrau contract hyfforddi, eich paratoi i ddelio â’r gofynion sy’n debygol o gael eu gwneud ohonoch wrth ymarfer, ac yn gosod y sylfaen ar gyfer eich ymarfer fel cyfreithiwr yn y dyfodol, gan annog arferion cymhwysedd, hyder a phroffesiynoldeb.

Mae hwn yn gwrs dwys, rhyngweithiol iawn, sy’n seiliedig ar sgiliau. Byddwch yn cael eich asesu drwy arholiad, gwaith cwrs ac asesiad byw o’ch sgiliau.

Yn ychwanegol, bydd y Cwrs Ymarfer Cyfreithiol LLM hefyd yn eich paratoi ar gyfer cyflwyno modiwl ymchwil a’ch galluogi i fyfyrio ar yr heriau sy’n wynebu’r proffesiwn cyfreithiol yn y byd sydd ohoni.

Noder: Os ydych yn poeni y gallech wynebu problem o ran “cymeriad ac addasrwydd” a allai eich atal rhag cymhwyso fel cyfreithiwr, gallech ofyn i’r SRA asesu hyn cyn i chi ddechrau’r Cwrs. Ewch i wefan SRA i ganfod canllawiau pellach. 

Ble byddwch yn astudio

Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth

Mae ein corff myfyrwyr bywiog, ynghyd â'n staff academaidd hynod gymwysedig, yn darparu'r amgylchedd perffaith i archwilio meysydd dynamig a phrysur y gyfraith, gwleidyddiaeth a chysylltiadau rhyngwladol.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 6102
 • MarkerRhodfa'r Amgueddfa, Caerdydd, CF10 3AX

Meini prawf derbyn

Applications for this course must be made via the Central Applications Board (“CAB”) website.

Suitable for graduates with a UK Qualifying law degree (usually a 2.2 or above) or with a non-law degree (usually a 2.2 or above) and the GDL/CPE. SIn addition, all LPC applicants must fall within the transitional arrangements set out at sra.org.uk/students/sqe/transitional-arrangements/.  Subject to that, the following criteria will be taken into account:

 • academic record
 • the applicant’s personal statement
 • reference from the applicant’s referee
 • degree of commitment to the legal profession (shown, for example, by placements with solicitors’ firms or equivalent experience)
 • general work experience
 • reasons for wanting to study the LPC at Cardiff
 • date on which the application is received by Cardiff University
 • order of preference of institution and
 • any special personal reasons affecting ability to study elsewhere.

English Language Requirements: IELTS with an overall score of 6.5 with 6.5 in writing and no less than 6.0 in all other subscores, or an acceptable equivalent.

Application deadlines

Applications open on October 1st in each application cycle. The earlier you apply the greater your chance of receiving an offer (subject to meeting entry requirements). Although applications to the CAB close on 31 July 2022, Cardiff University operates an initial deadline of 30 April 2022 due to competition for places. It is strongly recommended that your application is received by Cardiff University in advance of this date. Offers will be made on a first come, first served basis and the programme will close to applications when the course is full or on 30 April, whichever comes first. Please note that we have, in recent times, filled all places by the initial deadline. 

Applications received after 30 April may be considered for entry if places are still available. Please note that applications are only received by Cardiff University when they have been released to us by the CAB. The CAB will only release applications to us once the application form has been submitted, a reference received by the CAB (where required by the CAB), and the application fee paid. In particular, please contact your referee to ensure both their willingness and availability to provide a reference in good time.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

You are not required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check or provide a Certificate of Good Conduct to study this course.

If you are currently subject to any licence condition or monitoring restriction that could affect your ability to successfully complete your studies, you will be required to disclose your criminal record. Conditions include, but are not limited to:

 • access to computers or devices that can store images
 • use of internet and communication tools/devices
 • curfews
 • freedom of movement
 • contact with people related to Cardiff University.

Strwythur y cwrs

The Taught stage of the programme is formed by the LPC, which is divided into two stages: Stage one and stage two.

Stage one begins in September and finishes in March. Stage two begins in March and ends in June. The LLM Research Project or Reflective Portfolio submission date will be in August, following successful completion of the taught part of the course.

The course begins with a Foundation Course designed to set the stage for the rest of stage one. In the Foundation Course you will be introduced to course skills, core practice areas and to other elements of the LPC, such as Professional Conduct and Regulation. In addition to the standard elements of the LPC, we also offer a short, optional course on Advocacy in Welsh (Eiriolaeth yn y Gymraeg).

In stage one you will study three core practice areas:

 • Business Law and Practice
 • Property Law and Practice
 • Litigation

along with:

 • Professional Conduct and Regulation
 • Solicitors’ Accounts
 • Wills Administration and Estates
 • Taxation

You will also study and practise the Course Skills:

 • Practical Legal Research
 • Writing
 • Drafting
 • Interviewing and Advising
 • Advocacy

In stage two you will study three vocational electives.  We keep our range of elective courses under review and offer a range of subjects to choose from.

Following successful completion of the LPC subjects, you will complete a research module that will develop your legal research skills and knowledge. You will undertake either a Research Project, based on LPC subjects, or (subject to meeting the relevant criteria) a Reflective Portfolio, based upon pro bono or legal work experience.

The Research Project is available to all students on the LLM Legal Practice Course, but only students with significant pro bono or legal work experience will be able to pursue the Reflective Portfolio.

You will complete compulsory modules (that cover practice areas and course skills) and three optional electives.  On successful completion of the taught stage of the programme, you will submit an 8000-word Research Project or Reflective Portfolio.

 

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2022/23. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2022.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

Teaching is conducted in large and small group lessons. Large groups take the form of lectures to all students and each large group lasts one hour. Most large group lessons are pre-recorded and accessed online, but some large groups are delivered live and are scheduled on the timetable.

Small group teaching will be timetabled in groups of up to 16-18 students although you may be organised into smaller groups for the purpose of some lessons.  Small group lessons are usually scheduled to take place for two hours, although some may be up to three hours duration. Attendance at small group sessions is compulsory.

A distinctive feature of the LPC is that a substantial part of the time devoted to classroom practice overall will involve students in the exercise of the Course Skills.

There will be an introductory lecture in term one which will set out what you will need to do. You will also be introduced to legal research during term one. This will further assist you in preparing for the research module. You will attend a workshop in term 2 to assist you in drafting your research proposal. Thereafter you will have two supervision opportunities to receive feedback on your work. In the third term you will continue to work on the preparation of your research project or reflective portfolio. You will be formally admitted to the LLM research module upon successful completion of your LPC examinations.

Within the curriculum, you will develop your ability to undertake independent learning and team-working skills.  Communication skills are developed in small groups, where you will be required to work collaboratively on problems and tasks. The emphasis on the course is on the application of legal knowledge to simulated factual situations, giving advice to the client and undertaking tasks according to the client’s instructions.

The LPC is a practical course and you need to analyse the facts to identify the relevant issues on which the client needs advice; identify the relevant law and procedure; apply the relevant law and procedure to the relevant facts and advise the client, clearly and fully, taking into account the rules of professional conduct and the commercial and business needs of the client. 

Outside the curriculum you will have the opportunity to develop wider employability skills through participation in the school’s Law in Action pro-bono schemes run with partner organisations, in which student volunteers assist real people in their dealings with the law.  Some examples of the schemes currently available to students include: 

 • Law in Justice: the Innocence Project (dealing with alleged miscarriages of justice);
 • Law in Healthcare: the NHS Continuing Healthcare Scheme (helping families claim back care home fees that arguably should have been covered by the NHS);
 • Law in Sport: the Rugby Union Project  (providing legal advice and legal newsletters to rugby clubs);
 • Law in Court: the Personal Support Unit (PSU) (offering practical support and assistance to people at court, in family and civil matters); and
 • Law in Mental Health: the Hafal Appropriate Adult Scheme (students are trained to support vulnerable adults being interviewed after having been arrested).

Other activities include mooting, negotiating and client interviewing competitions.

Sut y caf fy asesu?

The LPC assessments are designed to be fair, rigorous, realistic, and to provide sufficient depth and/or breadth of coverage of the skills and subjects assessed.  Individual assessments will cover a representation of the outcomes in the particular subject or skills area.  A practical emphasis will appear throughout.

There are formative assessments for each of the stage one subjects and skills. These formative assessments help you to adjust to the different requirements of the assessments on a vocational, as opposed to, academic course.

There are 14 summative assessments, assessing all of the compulsory stage one subjects and skills and the three vocational electives in stage two. All assessments are supervised, except for the assessment in Practical Legal Research, which takes the form of written coursework.

Most of the supervised assessments are open book written examinations but there are supervised oral skills assessments in Advocacy, Interviewing and Advising and Wills and Administration of Estates.

Summative assessment of the research module comprises the submission of a written piece of work of 8,000 words, in the form of either a Research Project or a Reflective Portfolio.  The Research Project is available to all students on the LLM Legal Practice Course, but only students with significant pro bono or legal work experience will be able to pursue the Reflective Portfolio.

Sut y caf fy nghefnogi?

Defnyddir e-ddysgu i gefnogi eich dysgu; cefnogir pob modiwl gan Dysgu Canolog, sef amgylchedd dysgu rhithwir sydd ar gael ar ac oddi ar y campws, lle byddwch yn gallu cael gafael ar ystod eang o ddeunyddiau ar gyfer eich modiwlau. Rydyn ni’n darparu'r rhan fwyaf o'r deunyddiau gwersi ar ffurf electronig yn ogystal â chopïau caled. Rydyn ni hefyd yn sicrhau bod recordiadau o sesiynau grŵp mawr ar gael drwy Dysgu Canolog.

Byddwch yn derbyn cymorth bugeiliol penodol drwy ein cynllun tiwtor personol. Rydyn ni’n cynnig rhaglen helaeth o ddarlithoedd a gweithdai gyrfaoedd yn yr Ysgol gyda Chynghorydd Gyrfaoedd arbenigol. Mae'r gweithgareddau Gyrfaoedd fel arfer wedi'u trefnu ar ddydd Iau ond bydd recordiadau o'r cyflwyniadau ar gael i fyfyrwyr rhan-amser ar Dysgu Canolog.

Mae Swyddog Anabledd ac Amrywiaeth dynodedig yn sicrhau bod addasiadau rhesymol yn cael eu gwneud ar gyfer myfyrwyr ag anableddau. Mae gan y Brifysgol amrywiaeth o wasanaethau i'ch cefnogi, gan gynnwys y Gwasanaeth Gyrfaoedd, y Gwasanaeth Cwnsela, y Gwasanaeth Anabledd a Dyslecsia, y Gwasanaeth Cymorth i Fyfyrwyr a llyfrgelloedd rhagorol gyda llyfrgellwyr y gyfraith arbenigol a chanolfannau adnoddau.

Bydd cymorth ar gyfer eich modiwl ymchwil ar ffurf gwersi wyneb yn wyneb, deunyddiau ar Dysgu Canolog a goruchwyliaeth.

Adborth

Ystyrir bod adborth yn flaenoriaeth a'i fwriad yw codi eich lefelau cymhwysedd. Byddwch yn cael asesiadau ffurfiannol yn y pynciau cam un ac adborth cynhwysfawr ar yr asesiadau ffurfiannol hynny, i'ch helpu i baratoi ar gyfer yr asesiadau crynodol. Byddwch yn cael adborth llafar ac ysgrifenedig ar gyfer pob ymarfer sgiliau llafar. Byddwch yn derbyn adborth gan eich tiwtor yn y sesiynau grŵp bach wrth i'r cwrs fynd yn ei flaen ac adborth gan eich cydfyfyrwyr. Byddwch hefyd yn derbyn adborth mewn perthynas â'r modiwl ymchwil.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

Mae'r Deilliannau Dysgu ar gyfer y Rhaglen hon yn disgrifio beth fyddwch yn gallu ei wneud o ganlyniad i astudio ym Mhrifysgol Caerdydd. Bydd y rhain yn eich helpu i ddeall yr hyn a ddisgwylir gennych.

Gwybodaeth a Dealltwriaeth:

Ar ôl cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu dangos:

 • dealltwriaeth o'r gofynion moesegol allweddol sydd yn Egwyddorion Rheoleiddio a Chod Ymddygiad yr SRA, ac eich bod yn deall ble gallai'r rhain gael effaith a gallu eu cymhwyso yn eu cyd-destun;
 • gwybodaeth a dealltwriaeth o feysydd ymarfer craidd Cyfraith Busnes ac Ymarfer, Cyfraith Eiddo ac Ymarfer, Ymgyfreitha a meysydd Ewyllysiau a Gweinyddu Ystadau a Threthiant;
 • gwybodaeth a dealltwriaeth o dri maes pwnc dewisol;
 • dealltwriaeth gadarn o fethodoleg ymchwil a/neu hunanfyfyrio.

Sgiliau Deallusol:

Ar ôl cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu dangos:

 • sut i drefnu’r broses o gasglu a dadansoddi gwybodaeth yn briodol;
 • sut i ddadansoddi ac archwilio gwybodaeth yn feirniadol a sut gellir defnyddio'r wybodaeth honno mewn sgiliau a/neu ymarfer proffesiynol;
 • sut i lunio dadleuon o safon uchel a defnyddio dadleuon, o dystiolaeth, i gefnogi eich achos;
 • sut i gyfosod llawer iawn o wybodaeth gyfreithiol;
 • sut i fyfyrio drwy ddysgu defnyddio adborth adeiladol;
 • gallu ymchwilio, myfyrio a dadansoddi'n feirniadol.

Sgiliau Ymarferol Proffesiynol:

Ar ôl cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu dangos:

 • gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau yn sgiliau cwrs Ymchwil Gyfreithiol Ymarferol, Ysgrifennu, Drafftio, Cyfweld a Chynghori, ac Eiriolaeth, gan gynnwys gallu trosglwyddo sgiliau i wahanol gyd-destunau;
 • y gallu i wneud ymchwil a chymhwyso gwybodaeth am y gyfraith ac arferion cyfreithiol yn gywir ac yn effeithiol;
 • y gallu i nodi amcanion y cleient a gwahanol ffyrdd o gyflawni'r amcanion hynny;
 • ymwybyddiaeth o'r blaenoriaethau a'r cyfyngiadau ariannol, masnachol a phersonol wrth ystyried amcanion;
 • ymwybyddiaeth o'r costau, y manteision a'r risgiau sy'n gysylltiedig â thrafodion neu gamau gweithredu;
 • y gallu i gyflawni'r tasgau sydd eu hangen i hyrwyddo trafodion neu faterion;
 • y gallu i werthuso a chyfosod dadleuon a data;
 • y gallu i gynnig dadansoddi'r problemau cymhleth a gyflwynir gan faterion cyfreithiol a methodoleg ar gyfer eu datrys;
 • y gallu i ysgrifennu a / neu i siarad â nifer o gynulleidfaoedd;
 • datblygiad sgiliau ymchwil allweddol er mwyn sicrhau bod casgliadau ymchwil yn cael eu gwneud ar sail gadarn a defnyddiol.

Sgiliau Trosglwyddadwy/Allweddol:

Ar ôl cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu dangos:

 • y gallu i ysgrifennu i safon uchel ar gyfer ystod eang o gynulleidfaoedd gan gynnwys ymarfer cyfreithiol a'r byd academaidd;
 • y gallu i weithio'n annibynnol, gan ddangos sgiliau trefnu a rheoli amser;
 • y gallu i gyfleu syniadau’n effeithiol ac yn rhugl, yn ysgrifenedig ac ar lafar;
 • y gallu i fireinio sgiliau rhesymegol a rhesymu drwy drafod a dadlau;
 • sgiliau ymchwil a/neu sgiliau myfyriol cadarn.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2022

Bydd angen i'r rhai sy'n gwneud cais ar gyfer cyrsiau yng Nghanolfan yr Astudiaethau Cyfreithiol Proffesiynol gyflwyno blaendâl ar wahân a bydd gwybodaeth am hyn yn cael ei chyfleu ar wahân gan y Ganolfan.

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £15,700 £1,000

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2022/23 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd ol-raddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £19,450 £1,000

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

Mae ffioedd y cwrs yn talu am gost y llyfrau a'r deunyddiau y bydd eu hangen arnoch ar gyfer y cwrs, a bydd y rhain yn cael eu darparu i chi. Nid oes angen i chi brynu unrhyw lyfrau eraill ar gyfer y cwrs.

Ar gyfer asesiadau sgiliau llafar ac ar gyfer ymarferion eiriolaeth mae'n ofynnol i chi wisgo dillad swyddfa addas (fel siwt busnes).

Mae ffioedd atgyfeirio a ffioedd ailgofrestru ar gyfer myfyrwyr sy'n methu asesiadau ac sy'n gorfod derbyn atgyfeiriadau fel myfyrwyr ailsefyll allanol.

A fydd angen unrhyw gyfarpar penodol arnaf I astudio'r cwrs hwn?

Rydym yn darparu llawlyfrau LPC a gyhoeddir yn fasnachol i fyfyrwyr ar gyfer y rhan fwyaf o bynciau.  Yn y pynciau hynny nad oes llawlyfr wedi’i gyhoeddi yn fasnachol ar eu cyfer, cewch setiau o nodiadau yr ydym wedi'u paratoi.  Mae'r llawlyfrau a'r nodiadau hyn yn cynnwys y rhan fwyaf o’r cyfeiriadau y byddwch eu hangen, ac mae adnoddau eraill ar gael yn y Llyfrgell neu ar-lein.  Nid oes disgwyl i chi brynu testunau eraill.  Mae'r llawlyfrau (neu'r nodiadau) yn nodi'r gyfraith a'r weithdrefn sylfaenol yn y meysydd y maent yn eu cwmpasu. Yn ogystal â'r llyfrau a roddir i chi, cewch ddeunyddiau eraill a baratowyd gan dimau'r cwrs.  Mae'r rhain yn cynnwys amserlenni, cynlluniau gwersi, taflenni gwersi a deunydd asesu.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd graddedigion

Ar ôl cwblhau'r LPC, byddwch yn gallu ymgymryd â chontract hyfforddi/cyfnod o hyfforddiant cydnabyddedig, er mwyn paratoi ar gyfer ennill cymhwyster i fod yn gyfreithiwr. Gall yr LPC hefyd arwain at waith cyfreithiol mewn rhyw swydd arall, e.e. paragyfreithiol, gyda'r opsiwn o gael contract hyfforddi yn ddiweddarach.

Mae’r opsiwn i gwblhau Prosiect Ymchwil neu Bortffolio Myfyriol yn cynnig potensial i gynyddu eich ymgysylltiad mewn gweithgareddau pro bono o fewn yr Ysgol neu ddatblygu eich sgiliau ymchwil annibynnol, a thrwy hynny, gynyddu eich parodrwydd ar gyfer ymarfer.

Yn ogystal, mae angen cynyddol yn y sectorau cyhoeddus a phreifat ar fyfyrwyr sy'n gallu dangos eu bod yn wahanol i raddedigion eraill ac sy'n gallu cynnig rhywbeth mwy i ddarpar gyflogwyr. Byddwch yn dysgu sgiliau pwysig a fydd yn eich gosod ar wahân yn y farchnad swyddi. Bydd y sgiliau hynny yn cynnwys sut i ysgrifennu a rhesymu'n feirniadol, sut i ysgrifennu ar gyfer y darllenydd ac ymgysylltu ag ef, a sut i ddeall effaith eich ymchwil.

Arian

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Gwobr sy'n agored i fyfyrwyr sydd â statws ffioedd cartref sy'n bwriadu astudio un o'n graddau meistr a addysgir.

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2022 neu ar ôl hynny, gallech wneud cais am arian i ôl-raddedigion gan Lywodraeth y DU i gefnogi eich astudiaethau ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cynllun Gostyngiad i Gynfyfyrwyr

Mae'r gostyngiad i gynfyfyrwyr ar gael i raddedigion Prifysgol Caerdydd sy'n bwriadu dechrau rhaglen Meistr gymwys yn 2022/23.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2022.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Sut i ymgeisio

Rhagor o wybodaeth am sut i wneud cais i'r cwrs hwn

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Y Gyfraith


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2019/20 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2022.