Ewch i’r prif gynnwys

Ceisiadau ansafonol ar gyfer astudio ôl-raddedig

Mae gan rai o'n cyrsiau ôl-raddedig a addysgir brosesau ymgeisio gwahanol.

Dysgwch sut i wneud cais a ble gallwch gael mwy o wybodaeth.

Mae'n rhaid ymgeisio am le ar gwrs Diploma Graddedig yn y Gyfraith drwy wefan Saesneg allanol y Bwrdd Ceisiadau Canolog.

Gwnewch gais ar gyfer y cwrs amser llawn nawr.

Rhaid cyflwyno ceisiadau ar gyfer y Cwrs Ymarfer Cyfreithiol (LLM a PgDip) drwy gyfrwng gwefan y Bwrdd Ceisiadau Canolog.

Gwnewch gais ar-lein drwy’r Bwrdd Ceisiadau Canolog.

Rydym yn cynnig yr opsiynau canlynol i astudio Ymarfer Cyfreithiol:

Mae'n rhaid cyflwyno ceisiadau i astudio'r MA mewn Gwaith Cymdeithasol drwy wefan allanol UCAS neu drwy ffonio 0371 468 0468.

Er bod hon yn raglen ôl-raddedig, pan 'rydych yn gwneud cais drwy UCAS bydd yn rhaid i chi wneud hynny drwy ei system ymgeisio israddedig. Wrth wneud cais bydd angen y wybodaeth ganlynol:

Cod sefydliad: C15

Cod y cwrs: L508

Cod y campws: -

Enw cod y sefydliad: CARDF

Ffurf fer y cwrs: MA/SW

Gwnewch gais ar wefan allanol Saesneg UCAS.

Dylai'r ffurflen gais gynnwys manylion cymwysterau hanfodol, yn ogystal â datganiad personol ystyriol sy'n dangos sut mae'r ymgeisydd wedi ennill dealltwriaeth o feysydd gofal a gwaith cymdeithasol drwy eu profiadau.

Dylech gynnwys manylion ynglŷn â'ch cymhelliant o ran astudio, sgiliau dadansoddi a rhesymu beirniadol yn eich datganiad. Dylech gynnwys geirda sy'n academaidd neu sydd â chysylltiad ymarferol.

Bydd y dogfennau cais a gyflwynir yn sail i'r penderfyniad a ddylid galw am gyfweliad ai peidio.

Bydd ymgeiswyr sydd wedi cyrraedd y rhestr fer yn cael eu cyfweld yn bersonol yng Nghaerdydd.

Mae'n rhaid cyflwyno ceisiadau ar gyfer y cwrs Seicoleg Glinigol drwy'r Adran Glirio ar gyfer Cyrsiau Ôl-raddedig mewn Seicoleg Glingol.

Gwneud cais a chael mwy o wybodaeth.