Ewch i’r prif gynnwys

Ceisiadau ansafonol ar gyfer astudio ôl-raddedig

Mae gan rai o'n cyrsiau ôl-raddedig a addysgir brosesau ymgeisio gwahanol.

Dysgwch sut i wneud cais a ble gallwch gael mwy o wybodaeth.

Mae'n rhaid ymgeisio am le ar gwrs Diploma Graddedig yn y Gyfraith drwy wefan Saesneg allanol y Bwrdd Ceisiadau Canolog.

Gwnewch gais ar gyfer y cwrs amser llawn nawr.

Mae'n rhaid ymgeisio i gael lle ar y cwrs amser llawn Ymarfer Cyfreithiol drwy wefan Saesneg allanol y Bwrdd Ceisiadau Canolog.

Gwnewch gais i astudio'r cwrs amser llawn nawr.

Ar gyfer Cwrs Ymarfer Cyfreithiol rhan-amser, mae'n rhaid i geisiadau gael eu cyflwyno trwy ein gwasanaeth ymgeisio ar-lein.

Gwneud cais ar gyfer cwrs rhan-amser nawr

Mae'n rhaid cyflwyno ceisiadau i astudio'r MA mewn Gwaith Cymdeithasol drwy wefan allanol UCAS neu drwy ffonio 0371 468 0468.

Er bod hon yn raglen ôl-raddedig, pan 'rydych yn gwneud cais drwy UCAS bydd yn rhaid i chi wneud hynny drwy ei system ymgeisio israddedig. Wrth wneud cais bydd angen y wybodaeth ganlynol:

Cod sefydliad: C15

Cod y cwrs: L508

Cod y Campws: -

Enw cod y Sefydliad: CARDF

Ffurf fer y cwrs: MA/SW

Gwnewch gais ar wefan allanol Saesneg UCAS.

Dylai'r ffurflen gais gynnwys manylion cymwysterau hanfodol, yn ogystal â datganiad personol ystyriol sy'n dangos sut mae'r ymgeisydd wedi ennill dealltwriaeth o feysydd gofal a gwaith cymdeithasol drwy eu profiadau.

Dylech gynnwys manylion ynglŷn â'ch cymhelliant o ran astudio, sgiliau dadansoddi a rhesymu beirniadol yn eich datganiad. Dylech gynnwys geirda sy'n academaidd neu sydd â chysylltiad ymarferol.

Rhaid cyflwyno'r gwaith papur ymgeisio erbyn 15 Ionawr a bydd hwn yn sail i'r penderfyniad i'ch gwahodd chi am gyfweliad neu beidio.

Bydd ymgeiswyr sydd wedi cyrraedd y rhestr fer yn cael eu cyfweld yn bersonol yng Nghaerdydd.

Mae'n rhaid cyflwyno ceisiadau ar gyfer y cwrs Seicoleg Glinigol drwy'r Adran Glirio ar gyfer Cyrsiau Ôl-raddedig mewn Seicoleg Glingol.

Gwneud cais a chael mwy o wybodaeth.