Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion ac erthyglau arbennig

Professor Graeme Garrard

Cymdeithas Ddysgedig Cymru yn ethol Athro Caerdydd yn Gymrawd

23 Mai 2024

Mae Damcaniaethwr Gwleidyddol o Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth wedi cael ei ethol yn Gymrawd Cymdeithas Ddysgedig Cymru, sy'n cynrychioli'r gorau o fywyd academaidd, diwylliannol a dinesig Cymru.

From left to right: Revd Richard Davies (Vicar of Little Newcastle); Norman Doe (School of Law and Politics); Rosie Davies (Assistant Head Teacher, Ysgol Dyffryn Taf); Gerald Davies (Former WRU President); Very Revd Sarah Rowlands (Dean of St Davids Cathedral); Christoper Limbert (Vicar Choral and Cathedral Office Manager, St Davids Cathedral); Arwel Davies (Chapter Clerk, St Davids Cathedral); Stephen Homer (Retired Librarian); Paul Russell (Cambridge University).

Thrice to Rome yn mynd ar daith eglwysig

22 Mai 2024

Mae drama a ysgrifennwyd gan Athro’r Gyfraith o Gaerdydd ar daith i nifer o safleoedd eglwysig o bwys, gydag aelodau newydd o'r cast yn ymuno ar gyfer pob perfformiad.

Llaw menyw yn defnyddio Ffôn Symudol

Colli cyfleoedd cynnar i nodi terfysgwyr oherwydd diffygion yng nghyfreithiau rhannu data’r DU, yn ôl ymchwil y Brifysgol

23 Ebrill 2024

Dim rhaid i sefydliadau rannu gwybodaeth am weithgarwch twyllodrus o dan y fframwaith ac yn ôl y gyfraith gyfredol

Llywydd Cymdeithas y Gyfraith Caerdydd Winky Yu gyda Robbie Burke, cynrychiolydd Barbi Global, noddwr Gwobr Llywydd Gorau Cymdeithas y Gyfraith. Credyd llun: Law Careers.Net

Llywydd Cymdeithas y Gyfraith Caerdydd yn cael ei henwi fel y gorau yn y DU

4 Ebrill 2024

Yn ddiweddar enwyd Llywydd Cymdeithas y Gyfraith Prifysgol Caerdydd yn Llywydd Gorau Cymdeithas y Gyfraith yn y DU!

 Cliona Tanner-Smith a Hannah Williams

Tîm o Brifysgol Caerdydd ar ben y rhestr yng Nghymru mewn her negodi flynyddol

3 Ebrill 2024

Yn ddiweddar, daeth dau fyfyriwr o Brifysgol Caerdydd yn ail mewn cystadleuaeth flynyddol pan fydd ymgeiswyr o bob rhan o'r DU yn negodi eu ffordd i’r brig!

A young girl in Africa smiles at the camera infront of a class of peers.

Defnyddio ymchwil i alluogi merched i siarad am iechyd rhywiol ac atgenhedlu

7 Mawrth 2024

Mae darlithydd yn Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth wedi ymuno ag elusen ryngwladol flaenllaw i blant er mwyn darparu rhaglen radio gyda'r nod o ysgogi sgyrsiau am hawliau merched yn Benin, Gorllewin Affrica.

Professor Ambreena Manji

Academi'r Gwyddorau Cymdeithasol yn croesawu ysgolhaig Cyfraith a Chymdeithas Affrica yn Gymrawd

4 Mawrth 2024

Mae ysgolhaig cyfreithiol toreithiog wedi cael ei ethol i Gymrodoriaeth Academi'r Gwyddorau Cymdeithasol (Academy of Social Sciences) fis Mawrth eleni.

A power station in New Zealand

Goruchaf Lys Seland Newydd yn defnyddio ymchwil y gyfraith gan Brifysgol Caerdydd mewn achos newid hinsawdd o broffil uchel

28 Chwefror 2024

Mae ymchwil gan academydd y gyfraith o Brifysgol Caerdydd wedi'i ddyfynnu gan Oruchaf Lys Seland Newydd mewn dyfarniad a allai effeithio ar y ffordd rydyn ni’n edrych ar newid yn yr hinsawdd a'i effeithiau yn y dyfodol.

Yr Athro Norman Doe

Rôl Cwnsler y Brenin er Anrhydedd i Athro Cyfraith Ganonaidd

20 Chwefror 2024

Mae Ei Fawrhydi'r Brenin wedi penodi Athro Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth yn Gwnsler y Brenin er Anrhydedd newydd (KC Honoris Causa).

Yr Athro Norman Doe, Ei Holl-Sancteiddrwydd Bartholomew, Patriarch Eciwmenaidd Caergystennin a'r Grand Ecclesiarch Aetios.

Yr Athro a'r Patriarch

9 Chwefror 2024

Teithiodd Athro o Gaerdydd i Istanbul ym mis Rhagfyr i gwrdd ag arweinydd ysbrydol Eglwys Uniongred y Dwyrain sydd â thros 220 miliwn o ddilynwyr o ledled y byd.