Ewch i’r prif gynnwys

Ymchwil

Yn 2014, cafodd Ysgol y Gyfraith enwog y Brifysgol ei huno gennym â’n hadran Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Cyhoeddus sy’n uchel iawn ei pharch.

Mae ein hamgylchedd rhyngddisgyblaethol yn galluogi ein staff a'n myfyrwyr i gydweithio'n agos i gyflwyno gwaith ymchwil amrywiol sy'n cael gwir effaith.

Yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014 (REF) aseswyd y mwyafrif o'n gweithgareddau o safon "sy'n arwain y byd" neu'n "rhagorol yn rhyngwladol". Cawsom ein cydnabod fel un o sefydliadau ymchwil cyfreithiol mwyaf blaenllaw'r DU.

Caiff ein hacademyddion eu cydnabod yn rhyngwladol ac maent yn rhan o rwydweithiau'r DU, Ewrop a'r byd sy'n cynnwys y Cenhedloedd Unedig, NATO, G7 a Llywodraeth Cynulliad Cymru.

Mae cyfuno ymchwilwyr sefydledig ac ysgolheigion ifanc yn creu amgylchedd ymchwil dynamig a blaengar.