Ewch i’r prif gynnwys

Rheoli Adnoddau Dynol (MSc)

 • Hyd: 2 flynedd
 • Dull astudio: Rhan amser

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.


Dewisiadau'r cwrs Gweld dulliau astudio eraill
Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Datblygwch sgiliau Adnoddau Dynol proffesiynol gan ein harbenigwyr academaidd ac ymarfer ar y rhaglen hon sydd ag achrediad CIPD.

Mae denu’r math cywir o bobl a meithrin eu doniau yn hanfodol i lwyddiant pob sefydliad ac yn ffynhonnell allweddol o fantais gystadleuol. Fodd bynnag, mewn diwylliant sy’n gwerthfawrogi ac yn gwobrwyo meddylfryd ‘byw i weithio’, mae cydbwysedd a lles yn bethau sydd yn gynyddol o dan fygythiad.

Mae’n rhaid i hyn newid.

Gall gweithwyr proffesiynol hynod fedrus a gwybodus Adnoddau Dynol, sy’n gallu cwestiynu, gwerthuso’n feirniadol a gwneud dyfarniadau effeithiol, fod yn gyfrifol am y newid yma.

Newid y byd yw ein busnes ni.

Mae ein cwrs MSc Rheoli Adnoddau Dynol yn canolbwyntio ar y gwahaniaethau y gallwch chi eu gwneud i sefydliad a’u cyflogwyr. Byddwch yn datblygu’r hyder, y wybodaeth a’r sgiliau i gwestiynu, gwerthuso a gwneud dyfarniadau effeithiol ar strategaethau ac arferion sy’n cyflawni effaith a sicrhau gwerth.

Bydd ein tîm o arbenigwyr academaidd ac ymarfer yn eich paratoi ar gyfer gyrfa fel gweithiwr proffesiynol ym maes Adnoddau Dynol, gan ddatblygu eich sgiliau dadansoddi beirniadol, trafod a’ch sgiliau datrys problemau a gwrthdaro. Byddant yn defnyddio ymchwil a gydnabyddir yn rhyngwladol i ddangos sut mae ymarferwyr Adnoddau Dynol yn llywio ac yn dylanwadu ar broses recriwtio, diwylliant gweithio a pherfformiad sefydliad.

Nodweddion unigryw

You will:

 • be part of a community which is committed to delivering social improvement alongside economic development in the world’s first Public Value Business School.
 • benefit from studying at a Business School ranked 1st in the UK for its research environment and 6th for the excellence of its research outputs (REF 2014).
 • study at the only business school in Wales - and one of only 5% Worldwide. - accredited by AACSB international 
Woman in graduation cap and down
“Ar ôl gweithio fel cyfrifydd am yn agos at 20 mlynedd, roedd hi’n bryd newid gyrfa. Penderfynais ailhyfforddi i fod yn weithiwr proffesiynol ym maes Adnoddau Dynol a meddwl y byddai’r cwrs MSc Rheoli Adnoddau Dynol yn fy helpu i gyflawni’r newid mewn cyfeiriad yma. Fe wnes i wir fwynhau’r her o fynd i’r afael â phwnc cwbl newydd. Roedd yn wych defnyddio fy ymennydd eto a mynd nôl ati i ddysgu. Roeddwn i wrth fy modd gyda rhan ysgrifennu traethawd hir y cwrs; dewis pwnc roeddwn i’n angerddol iawn amdano a chynnal ymchwil yn ei gylch o’r dechrau hyd at y diwedd.”
Sarah Reypert MSc Rheoli Adnoddau Dynol

Ble byddwch yn astudio

Ysgol Busnes Caerdydd

Rydym yn Ysgol Busnes sydd wedi’i hachredu gan AACSB sydd â phwrpas clir: i wneud gwahaniaeth yng nghymunedau Cymru a'r byd.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 4674
 • MarkerRhodfa Colum, Cathays, Caerdydd, CF10 3EU

Meini prawf derbyn

Suitable for applicants who possess an upper second class honours degree (2:1, GPA 3.0/4.0) in business, social sciences, humanities, law or other relevant subjects, from an approved university or the international equivalent.

Applications will be considered from recent graduates with an upper second class Honours degree from an approved university or those with a similar level of qualification gained by other methods. Non-graduates with approved professional qualifications or work experience may also be considered under certain circumstances.

English Language Requirements for non-UK applicants

Applicants whose first language is not English are required to obtain a minimum IELTS score of 7.0 with a minimum of 6.0 in each category (or an equivalent English language qualification).

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

You are not required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check or provide a Certificate of Good Conduct to study this course.

If you are currently subject to any licence condition or monitoring restriction that could affect your ability to successfully complete your studies, you will be required to disclose your criminal record. Conditions include, but are not limited to:

 • access to computers or devices that can store images
 • use of internet and communication tools/devices
 • curfews
 • freedom of movement
 • contact with people related to Cardiff University.

Strwythur y cwrs

This is a part-time programme that will take just over two years to complete (27 months). Taught components will give you a thorough grounding in all aspects of Human Resource Management.

You will complete a self-directed project from June of Year two to December of year two.

 By the end of the programme you will have studied eight compulsory modules and completed a project.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2021/22. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2021.

Blwyddyn un

You will take four taught modules in the first year, weighted at 15 credits each

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
The Management of Human ResourcesBST22115 credydau
Reward ManagementBST22315 credydau
Employment LawBST22615 credydau
HRM, Context and StrategyBST23115 credydau

Blwyddyn dau

You will take four taught modules in the second year, weighted at 15 credits each.

From June of the second year, you will undertake a self-directed piece of research examining a live HR issue. You will write a 15000-word project on this issue and make recommendations for improvement.  To support you in your project, you will receive research methods training during your second year.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

Our teaching is heavily informed by research and combines academic rigour with practical relevance. Our internationally leading faculty consists of academics who are at the forefront of knowledge within their field. They bring the lessons learnt from their most recent research into the classroom, giving you access to up to date real life examples and scenarios and critical business thinking.

We will provide your teaching and learning resources and will be responsive to your needs and views. For your part, you will need to put in the necessary amount of work both during and outside formal teaching sessions, and to make good use of the facilities provided.

Methods of teaching

Most modules involve a mixture of lectures and small group teaching (called classes, seminars, workshops or tutorials). 

In a lecture, you will be provided with an overview of a particular aspect of the module content (as well as giving opportunities for the student to ask questions and be reflective), while in classes and workshops you will have an opportunity to practice techniques, discuss ideas, apply concepts and consolidate your understanding in the topic. 

Sut y caf fy asesu?

Assessment methods vary from module to module but across your degree scheme as a whole you can expect a mixture of exams, coursework, essays, practical work, presentations, and individual and group projects.

 

Reflective logs

You will be required to maintain a reflective log which will record aspects of your learning during the MSc programme. During the programme you will develop study skills, personal effectiveness skills and specific HR skills and write reflective accounts detailing how these skills will be used and developed. 

This reflection will be used to help you identify links between the different modules and develop the range of skills required to operate successfully in an HR role.

The reflective logs are a requirement of the course and must be completed to an acceptable standard before you can complete the MSc programme. 

Sut y caf fy nghefnogi?

You will be allocated a personal tutor at the beginning of your studies. Normally, your personal tutor will teach on your own degree course and you will keep the same personal tutor throughout your course.

Your personal tutor will be able to give you advice on academic issues, including module choice and assessment. If you encounter any problems which affect your studies, your personal tutor should always be your first point of contact; she/he will be able to put you in touch with the wide range of expert student support services provided by the University and the Students' Union as appropriate. You are required to meet with your personal tutor at three points during each academic year but you are also encouraged to get in touch with them at any other point if you need help or advice.

For day-to-day information, the staff of our Postgraduate Student Hub are available, in person, by telephone or by email, each weekday during term time to answer your questions.

We will also make use of Learning Central, the University’s virtual learning environment. All programme and module materials are posted here.

 The University offers a wealth of support for postgraduate students that can be viewed on our central student support pages.

Feedback

We’ll provide you with regular feedback on your work. This comes in a variety of formats including oral feedback, personalised feedback on written work, and generic written feedback.

You will be given general feedback in relation to examinations following all examination periods and you will be able to discuss your overall performance with your personal tutor.

When undertaking the dissertation/project you are expected to meet regularly with your supervisor to review progress and discuss any questions. Your supervisor will be able to provide feedback on your research plan and drafts of your work as you progress.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

The Learning Outcomes for this Programme describe what you will be able to do as a result of your study at Cardiff University. They will help you to understand what is expected of you. 

The Learning Outcomes for this Programme can be found below:

Knowledge & Understanding:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate:

 • Knowledge and understanding of current theoretical and empirical research work in the broad field of Human Resource Management and of its underpinning research methodology
 • Knowledge and understanding of the key dimensions of the social structure and organisation of work, of different approaches and theoretical perspectives of organisational processes, and of the nature of managerial control and strategies of control available to managers.
 • A good knowledge and understanding of the main activities and tasks involved in the management of human resources
 • Knowledge and understanding of the principal methods of employment regulation, including national systems in a variety of countries

Intellectual Skills:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate:

 • That you are able to critically assess social science in the field of HRM and to undertake an original research project with a management report
 • The ability to discuss contemporary issues and debates in organisational theory and practice
 • That you can evaluate how economic, social, legal and political forces shape employment relations
 • The ability to evaluate the propriety of research-based material encountered in the study of organisations and HRM

Professional Practical Skills:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate:

 • The ability to contribute to policy development and review in HRM within management, public policy and labour organisationst
 • That you are able to write a literature review and design a research proposal to study different HRM issues
 • That you have acquired the necessary skills to carry out and write up the research proposal designed above

Transferable/Key Skills:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate:

That you have acquired skills in:

 • library-based research
 • teamwork and team discussion
 • written and oral presentation
 • advocacy, debate, arbitration and negotiation
 • ICT, including Photoshop and SPSS

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr o'r DU

Ffioedd Dysgu (2021/22)Blaendal
£4,975Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Bydd gwladolion yr UE, yr AEE a'r Swistir sy'n dechrau yn 2020/21 yn talu'r un ffioedd dysgu â myfyrwyr y DU drwy gydol eu cwrs.

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU, bydd ffioedd dysgu ar gyfer 2021/22 yn unol â'r ffioedd a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Myfyrwyr o weddill y byd (rhyngwladol)

Ffioedd Dysgu (2021/22)Blaendal
£10,725£1,000

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd graddedigion

Yn Ysgol Busnes Caerdydd, cewch addysg fydd yn newid eich gyrfa gan academyddion o safon fyd-eang sydd â safbwyntiau gwahanol. Byddant yn herio eich ffordd o feddwl wrth i chi ystyried y byd busnes o ystod o safbwyntiau gwahanol.

Yn ogystal â dysgu o ymchwil arloesol gan aelodau ein cyfadran, byddwch yn gweithio tuag at ennill cymhwyster proffesiynol lefel 7 Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu, sy’n gymhwyster gofynnol gan lawer o gyflogwyr ar gyfer swyddi rheoli Adnoddau Dynol yn y DU.

Byddwch hefyd yn elwa ar wybodaeth ac arbenigedd ein Tîm Gwella Gyrfaoedd. Maent yn barod ac yn aros i ganfod digwyddiadau a chyfleoedd i’ch helpu i gyflawni eich dyheadau yn y dyfodol.

Cyflogwyr graddedigion:

 • Whitbread
 • Capita HR Solutions
 • Pantechnicon
 • Associate British Ports
 • Cartrefi Cymru Co-operative
 • Tîm y Cipolygon Ymddygiadol
 • Focus Enterprise Hub
 • Prifysgol Caerdydd

Graduates from our Human Resource degree programmes have gone on to successful HR careers in a range of industries including public and private sector businesses both nationally and internationally. A number of students have also pursued further learning by undertaking a research degree after completing their masters.

Gyrfaoedd ein graddedigion

 • Rheolwr Adnoddau Dynol
 • Ymgynghorydd Adnoddau Dynol
 • Cynorthwy-ydd Adnoddau Dynol
 • Gweinyddwr Systemau Adnoddau Dynol
 • Cydlynydd Adnoddau Dynol
 • Cydlynydd Recriwtio
 • Rheolwr Dyfarniadau
 • Cydlynydd Enterprise Hub

Cyflogwyr graddedigion

Logo for beverage company Logo of telecommunications firm Logo of children's clothing store

Headshot of woman in sunshine
“Fe gefais i fy Nghymrodoriaeth Siartredig o fewn chwe blynedd o gwblhau’r MSc HRM yn Ysgol Busnes Caerdydd. Gwnaeth y rhaglen fy ngalluogi i symud fy ngyrfa yn ei blaen yn gyflym i lefel strategol fwy neu lai, tra hefyd yn cynnig llwyfan i barhau â fy natblygiad proffesiynol trwy’r broses uwchraddio CIPD!”
Ceri James MSc Rheoli Adnoddau Dynol

Arian

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Dyfarniad o £3000 sy'n agored i holl fyfyrwyr y DU a'r UE sy'n bwriadu astudio un o'n cyrsiau Meistr ôl-raddedig.

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr gradd Meistr ac yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2020 neu’n hwyrach, gallech wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig ar gyfer eich gradd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2020.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Busnes, Rheoli