Ewch i’r prif gynnwys

Ieithyddiaeth Gymhwysol (MA)

 • Hyd: 2 flynedd
 • Dull astudio: Rhan amser

Course options See other modes of study
Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Mae’r rhaglen hon wedi’i theilwra ar gyfer unrhyw yrfa sy’n arbenigo mewn ymwybyddiaeth iaith, gan gynnwys addysgu Saesneg fel iaith dramor a chyfathrebu proffesiynol.

mortarboard

Yn rhoi pwyslais ar ymchwil

Mae’n adeiladu’r sylfeini ar gyfer eich gweithgareddau ymchwil.

scroll

Dull methodolegol ehangach

Ochr yn ochr â chaffael ac addysgu iaith, gallwch archwilio dadansoddi disgwrs, sosioieithyddiaeth, ieithyddiaeth corpws ac ieithyddiaeth fforensig.

academic-school

Addysgu wedi’i arwain gan arbenigwyr

Arbenigedd cydnabyddedig ar draws ystod y meysydd a chyd-destunau ieithyddiaeth, drwy ein Canolfan Ymchwil Iaith a Chyfathrebu.

briefcase

Pwyslais ar yrfaoedd

Yn bwrpasol ar gyfer gyrfaoedd sydd angen ymwybyddiaeth iaith arbenigol, megis Addysgu Saesneg fel Iaith Dramor a chyfathrebu proffesiynol.

Wedi’i lleoli yn y Ganolfan Ymchwil Iaith a Chyfathrebu sy’n uchel ei barch, mae’r rhaglen MA Ieithyddiaeth Gymhwysol yn cynnig hyfforddiant cadarn mewn sylfeini ymchwil ac ymarfer, yn ogystal â’r rhyddid i deilwra eich rhaglen yn seiliedig ar eich diddordebau a’ch dyheadau.

Mae ein modiwlau opsiynol eang, sydd wedi’u cynllunio ar gyfer gyrfaoedd sy’n arbenigo mewn ymwybyddiaeth iaith ac addysgu Saesneg fel iaith dramor, yn eich galluogi i wella eich sgiliau ym maes ymholiadau ieithyddol sydd fwyaf pwysig ar eich cyfer chi a’ch gyrfa.

Wrth ymgorffori methodoleg ymchwil a disgrifio iaith, bydd y rhaglen Meistr hon yn rhoi dealltwriaeth fanwl i chi o ystod o faterion ieithyddol, o gaffael ac addysgu iaith i rhyngweithio cymdeithasol a dadansoddi corpws.

Byddwch yn cael dealltwriaeth gynhwysfawr o’r ddulliau damcaniaethol a methodolegol a ddefnyddir wrth archwilio strwythurau ieithyddol a disgrifio iaith. Tra’n dod yn ddysgwr annibynnol a gweithgar, byddwch yn datblygu dealltwriaeth fanwl o faterion allweddol o ran iaith, cyfathrebu ac ieithyddiaeth.

Mae ein harbenigwyr yn arwain ar brosiectau arloesol mewn nifer o feysydd gwahanol, gan gynnwys caffael iaith, addysgu iaith, sosioieithyddiaeth, ieithyddiaeth hanesyddol, dadansoddi disgwrs, cyfathrebu proffesiynol, ieithyddiaeth corpws, ieithyddiaeth swyddogaethol systemig ac ieithyddiaeth fforensig.

Gan feithrin arena academaidd rhyngwladol ar gyfer ymchwil arloesol, rydym yn cynnal trafodaethau gan academyddion gwadd o bob rhan o’r byd, yn ogystal â phreswylfeydd ymchwil uwch ac ysgolion haf achlysurol. Yn ystod eich astudiaethau, byddwch yn elwa’n uniongyrchol ar yr amgylchedd ymchwil llewyrchus hwn a chefnogaeth gan ystod eang o weithwyr proffesiynol a fydd yn arwain eich datblygiad personol a phroffesiynol.

Mae Iaith Saesneg yng Nghaerdydd ymhlith y 100 gorau yn y byd (Rhestr QS o Brifysgolion Gorau’r Byd yn ôl Pwnc 2020) ac ymhlith y deg uchaf ar gyfer ymchwil yn y DU (Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014).

Ble byddwch yn astudio

Yr Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth

Wedi ein pweru gan ymchwil arloesol, rydym yn dathlu chwilfrydedd, yn ymgysylltu mewn trafodaethau gwybodus a dadansoddi beirniadol ac yn eich annog i feddwl yn greadigol - ar draws a thu hwnt i'n disgyblaethau.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 9066
 • MarkerRhodfa Colum, Caerdydd, CF10 3EU

Meini prawf derbyn

Academic requirements: 

Typically, you will need to have either: 

 • a 2:1 honours degree in a language-related discipline, or an equivalent international degree  
 • a university-recognised equivalent academic qualification 
 • or relevant professional experience evidenced by a reference from your employer to confirm that you currently work in an area relevant to the programme. This should be signed, dated and less than six months old at the time you submit your application.

English Language requirements:

IELTS with an overall score of 7.0 with at least 6.5 in all other subskills. 

Other essential requirements:

You will also need to provide:

 • two Academic references, on headed paper, signed and stamped
 • a copy of your undergraduate degree certificate and transcript of module results.

Application deadline:

We allocate places on a first-come, first-served basis, so we recommend you apply as early as possible. 

Selection process: 

We will review your application and if you meet the entry requirements, we will make you an offer.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

You are not required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check or provide a Certificate of Good Conduct to study this course.

If you are currently subject to any licence condition or monitoring restriction that could affect your ability to successfully complete your studies, you will be required to disclose your criminal record. Conditions include, but are not limited to:

 • access to computers or devices that can store images
 • use of internet and communication tools/devices
 • curfews
 • freedom of movement
 • contact with people related to Cardiff University.

Strwythur y cwrs

The programme is offered in part-time mode over two academic years. You will need to complete 180 credits (120 credits in taught modules and 60 credits in the dissertation).

The programme consists of two stages: a taught stage and a dissertation stage. The taught stage is split into two semesters, Autumn and Spring, which run from September to January and January to June, respectively. For part-time students, the dissertation stage runs from June until January. The dissertation can only be undertaken on successful completion of the taught element of the course. Each stage is weighted at 50% of the overall mark, which means that dissertation credits are double-weighted with respect to taught credits.

In the taught stage, you will take three core modules and will choose three further modules from a pool of options. Your choice must include at least one of these two modules: (1) Language Learning: Theory and Practice; (2) Critical Approaches to Discourse.

Your core modules complement the optional modules which form the bulk of the programme and provide a vital foundation for later dissertation-writing. 

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2022/23. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2022.

Blwyddyn un

Yn ystod eich blwyddyn gyntaf, byddwch yn astudio un modiwl craidd a dau fodiwl dewisol. Yn semester yr Hydref byddwch yn astudio un modiwl craidd a gallwch gymryd un modiwl arall. Yn semester y Gwanwyn byddwch yn astudio un neu ddau fodiwl, yn ôl eich dewisiadau yn semester yr Hydref.

Fe'ch cynghorir i astudio’r modiwl craidd Disgwrs Cyhoeddus a Phroffesiynol a / neu Ddysgu Iaith: Theori ac Ymarfer NEU Ddulliau Mynegiant Beirniadol yn ystod eich blwyddyn gyntaf o astudio. Fe'ch cynghorir i drafod eich dewisiadau gyda Chynullydd y Rhaglen a/neu eich Tiwtor Personol.

Blwyddyn dau

Byddwch yn astudio tri modiwl a addysgir yn eich ail flwyddyn, ac un ohonynt fydd y modiwl craidd Profiad Ymchwil mewn Ieithyddiaeth Gymhwysol ac, os na wnaethoch ei gymryd yn eich blwyddyn gyntaf, y modiwl craidd Disgwrs Cyhoeddus a Phroffesiynol.

Yn semester yr Hydref byddwch yn astudio un neu ddau fodiwl. Yn semester y Gwanwyn byddwch yn astudio un modiwl craidd a gallwch astudio un modiwl arall, yn ôl eich dewisiadau ym mlwyddyn gyntaf eich astudiaethau a’ch dewisiadau yn semester yr Hydref yn yr ail flwyddyn. Fe'ch cynghorir i drafod eich dewisiadau gyda Chynullydd y Rhaglen a/neu eich Tiwtor Personol.

Unwaith y byddwch wedi cwblhau eich modiwlau a addysgir ym mis Mai, a bod eich cynnig traethawd hir wedi'i dderbyn, byddwch yn dechrau ar eich traethawd hir, fydd yn para tan fis Ionawr y flwyddyn ganlynol

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

During the taught stage, teaching will take place mainly through weekly seminars / workshops, where you will have the opportunity to develop an understanding of particular topics related to language and linguistics. You will be able to discuss concepts and ideas in small groups and open class discussions, to consolidate and get feedback on your individual learning, and to develop communication skills in informal group discussions and oral presentations. Depending on your prior experience, you might be encouraged to attend the lectures for various undergraduate modules as well. You will be taught through regular supervision sessions in Research Experience in Applied Linguistics. These will offer the opportunity for structured but independent learning of practical research skills. Teaching will be varied and responsive.

All modules within the MA in Applied Linguistics make extensive use of the University’s virtual learning environment, Learning Central, where you can access discussion forums and find course materials.

During the dissertation stage, you will conduct independent research on a topic of your choice with regular supervision from a member of staff.

Sut y caf fy asesu?

The taught modules within this programme are assessed through a variety of methods, including academic essays, linguistic analyses, analytical reports, research projects and oral presentations. The form(s) of assessment for individual modules are set out in the relevant module description. Modules are assessed on the basis of analytical descriptions of texts or other media and / or discursive essays. You will often be encouraged to choose your own texts for analysis, or to collect original data, and to relate your analyses to areas of personal interest. 

Emphasis in assessment is placed on critical and conceptual sophistication as well as on the production of clear, persuasive and scholarly essays presented in a professional manner and submitted on time.

You are encouraged to consult the relevant module leader to discuss the main ideas and the plan for your assignments.

Details of any academic or competence standards which may limit the availability of adjustments or alternative assessments for disabled students, if any, are noted in the module descriptions.

Sut y caf fy nghefnogi?

The programme convenor for the MA in Applied Linguistics will provide a contact point for discussion of any problems arising from the course. You can have one-to-one discussions with the programme convenor or your personal tutor (see below) during set office hours during teaching weeks. We also welcome email contact.

You will be allocated a personal tutor who will help you reflect on your performance on the course and advise you on study techniques, module selection and career planning (in conjunction with the University’s Career Service). They will also provide a first point of contact if you experience any difficulties. Each semester, you will have a scheduled Academic Feedback Meeting with your personal tutor, where your career aspirations, strengths and weaknesses are discussed, and concrete strategies are developed to help you reach your full academic and professional potential.

In addition to the programme convenor and your personal tutor, the School has a number of other academic and administrative staff who are there to support you:

 • the Employability, Internships and Placements Officer ensures that any work experience and placement opportunities are advertised to all students and can help you with specific questions about employability;
 • the Disability and Diversity Officer ensures that reasonable adjustments are made for students with disabilities;
 • the Writing Skills Support Tutor offers one-to-one help with writing for both international and home students;
 • the Specialist Librarian for Language and Linguistics offers help and advice in finding books and other materials in the area;

Cardiff University’s Professional Services team are also available for advice and support.

Feedback

Formative Feedback

Formative feedback is feedback that does not contribute to progression or degree classification decisions.  The goal of formative feedback is to improve your understanding and learning before you complete your summative assessment. More specifically, formative feedback helps you to:

 • identify your strengths and weaknesses and target areas that need work;
 • help staff to support you and address the problems identified with targeted strategies for improvement.

Formative feedback is offered on all modules by means of classroom discussions, activities and homework tasks (to scaffold students’ learning). Each module offered on the programme includes face-to-face, seminar-type tuition (often in small groups), which provides the students with opportunities for discussing and clarifying ideas, and obtaining formative feedback from module leaders and lecturers. The specific nature and structure of this formative feedback is somewhat variable depending on the topic and focus of the module / individual session.

Summative Feedback

Summative feedback is feedback that contributes to progression or degree classification decisions.  The goal of summative assessment is to indicate how well you have succeeded in meeting the intended learning outcomes of a module and will enable you to identify any action required in order to improve.  All feedback should directly link to the module’s grading / assessment criteria.

Summative feedback is offered on all assessed work in the form of comments and advice on the separate feedback sheet. Feedback is provided in relation to the assessment criteria that are circulated to students through programme and module paperwork. You are specifically encouraged to discuss your feedback on your assessed work with the module leader and your personal tutor in order to reflect on your learning and to articulate areas for improvement as clearly as possible.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

The Learning Outcomes for this Programme describe what you will be able to do as a result of your study at Cardiff University. They will help you to understand what is expected of you. 

The Learning Outcomes for this Programme can be found below:

 

Knowledge & Understanding:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate:

(1) Ability to analyse and describe core areas of English language and linguistics, including phonetics, grammar, semantics, pragmatics and discourse analysis;

(2) Ability to articulate how the different methodological approaches of various linguistic schools relate to and / or complement each other;

(3) Ability to explain the multifaceted nature of the discipline of Applied Linguistics and the connections between its subdisciplines;

(4) Ability to categorise and interpret a range of empirical linguistic phenomena and to use the relevant descriptive terminology;

(5) Ability to analyse and assess how different social and cultural contexts affect the nature of language and meaning.

Intellectual Skills:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate:

(1) Ability to critically evaluate ideas, arguments and empirical research;

(2) Ability to interpret information and ideas clearly and coherently in both written and oral formats;

(3) Ability to engage in independent reflection and enquiry and/or to work effectively in a team.

Professional Practical Skills:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate:

(1) Ability to collect, evaluate, synthesise and interpret qualitative and/or quantitative data;

(2) Ability to evaluate the impact of language use in a given context.

Transferable/Key Skills:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate:

(1) Ability to sustain a critical argument that is responsive to the particular conventions of the genre;

(2) Confidence to tackle unfamiliar software packages and acquire new IT skills.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2022

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £4,475 Dim
Blwyddyn dau £4,475 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2022/23 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd ol-raddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £9,850 £1,000
Blwyddyn dau £9,850 Dim

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

A fydd angen unrhyw gyfarpar penodol arnaf I astudio'r cwrs hwn?

Ni fydd angen llawer o offer arnoch ond bydd angen i chi baratoi eich hun i gymryd nodiadau mewn dosbarthiadau. Bydd angen i chi deipio eich aseiniadau ac efallai y bydd angen mynediad cyfrifiadurol arnoch at ddibenion eraill.  Er bod cyfrifiaduron yn cael eu darparu ar gampws y Brifysgol (mewn llyfrgelloedd, er enghraifft), mae llawer o fyfyrwyr yn hoffi cael mynediad i'w cyfrifiadur bwrdd gwaith neu liniadur eu hunain.

Yn ogystal, gall myfyrwyr ddewis prynu rhai llyfrau i gefnogi eu hastudiaethau. Nid yw hyn yn orfodol ac mae'r holl adnoddau dysgu ar gael drwy lyfrgelloedd y Brifysgol.

Beth fydd y Brifysgol yn ei ddarparu:

Bydd y Brifysgol yn darparu mynediad cyfrifiadurol, gan gynnwys mynediad i labordai cyfrifiadurol arbenigol, meddalwedd arbenigol a thechnegwyr arbenigol. Byddwn hefyd yn darparu mynediad i lyfrgelloedd Prifysgol Caerdydd, sy'n cynnig llyfrau ac ystod eang o adnoddau ar-lein.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Bydd y rhaglen hon yn cynnig cyfle i’ch paratoi chi at bob gyrfa lle defnyddir iaith at unrhyw ddiben; er enghraifft, i ddylanwadu neu berswadio, i roi gwybodaeth, addysgu neu ddiddanu. Bydd ennill MA yn dangos galluoedd uwch mewn ymchwil a chyfathrebu.

Mae rhai cyrchfannau gwaith amlwg ar gyfer y dyfodol yn cynnwys gwaith ymchwil, addysgu, therapi iaith a lleferydd, cyhoeddi, ysgrifennu, golygu, dylunio gwybodaeth, llyfrgellyddiaeth yn ogystal â swyddi proffesiynol megis bancio ac AD, a swyddi yn y sector cyhoeddus megis y rhai hynny sydd yn y gwasanaethau sifil neu lywodraeth leol. Fodd bynnag, nid yw’r radd wedi ei chyfyngu i’r cyrchfannau gwaith posibl hyn. Mae’r radd yn cynnig cyfle i’ch paratoi’n dda ar gyfer rolau mewn amrywiaeth o feysydd sy’n cynnwys rhesymu, gwaith beirniadu a gwerthuso, sgiliau ysgrifenedig ac ar lafar, cymathu gwybodaeth, sgiliau cyfathrebu megis ymwybyddiaeth am amrywiadau ieithyddol, yn ogystal â rhai sgiliau meintiol a sgiliau cyflwyno gwybodaeth gan ddefnyddio technoleg.

Bydd rhai myfyrwyr hefyd yn dewis ymgymryd ag astudiaeth bellach ar ffurf PhD.

Lleoliadau

The Research Experience module offers the opportunity to work with a member of staff on an ongoing, authentic research task within part of a larger research study. This is a distinctive form of study and offers the opportunity to gain hands-on research experience and to reflect systematically on that experience. Findings from the Research Experience module can feed directly into ongoing work in the Centre for Language and Communication Research. This module is core.

There are no study abroad opportunities associated with this programme.

Arian

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Dyfarniad o £3000 sy'n agored i holl fyfyrwyr y DU a'r UE sy'n bwriadu astudio un o'n cyrsiau Meistr ôl-raddedig.

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr gradd Meistr ac yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2020 neu’n hwyrach, gallech wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig ar gyfer eich gradd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cynllun Gostyngiad i Gynfyfyrwyr

Mae'r gostyngiad i gynfyfyrwyr ar gael i raddedigion Prifysgol Caerdydd sy'n bwriadu dechrau rhaglen Meistr gymwys yn 2022/23.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2022.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Iaith a chyfathrebu


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2018/19 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2021.