Ewch i’r prif gynnwys

Yr Ysgol Meddygaeth

Mae gennym record hirsefydlog o ymchwil ac arloesi addysgol o’r radd flaenaf.

Arian

Dyfarniad Dyddiad Cau
PhD in Systems Immunity: Understanding disease heterogeneity in inflammatory arthritis 28 June 2019
PhD mewn Meddygaeth: Effaith Seicolegol a Chorfforol Strôc ar Ofalwyr a Pherthnasau yng Nghymru 28 June 2019
KESS2 East PhD in Public Health: Understanding the relationship between HIV pre-exposure prophylaxis, sexually transmitted infections, and antimicrobial resistance in Wales (UNREST) 8 July 2019
KESS2 East PhD in Public Health: Evaluation of errors in the delivery of care to patients with eye-related problems 8 July 2019
PhD mewn Sgrinio, Iechyd y Cyhoedd a Meddygaeth Boblogaeth: Ffactorau sy'n dylanwadu ar ymgysylltu â thechnoleg sy'n dod i'r amlwg mewn sgrinio ac atal canser y colon a'r rhefr 5 August 2019
PhD mewn Imiwnotherapi Canser: Brechlynnau canser llwyddiannus o imiwnotherapi canser llwyddiannus 31 August 2019