Ewch i’r prif gynnwys

Meddygaeth

The School of Medicine offers research degrees in the medical disciplines such as cancer, immunology, infection, immunity, neurosciences, mental health and population medicine.

The School of Medicine offers PhD, MD & MPhil in all medical disciplines, including Cancer & Genetics, Epidemiology, Infection & Immunity, Psychiatry & Neuroscience, and Experimental Medicine.


Research in the School of Medicine is focused on interdisciplinary themes, each of which spans the spectrum from basic science to clinical practice in either hospital or community settings. 

The underlying aim of the School is to ensure the optimum ‘translation’ of fundamental knowledge to patient benefit.

Our approach brings together people, knowledge and skills from a range of disciplines. This approach is the key to our research strength and achievements.

Each of the School’s Research Institutes embodies this philosophy.

Ffeithiau allweddol

Math o astudiaeth Amser llawn, rhan amser
Cymhwyster PhD, MPhil, MD
Hyd amser llawn PhD 3-4 years; MD 2 years; MPhil 1 year
Hyd rhan-amser Please discuss with School
Derbyniadau Ionawr, Ebrill, Gorffennaf, Hydref

PhD

Undertaking a PhD can be an exciting and rewarding opportunity to explore something in depth, amongst field-leading researchers with truly firstclass facilities. Candidates are required to make an original contribution to knowledge by conducting an independent research project.

MD

The research project will usually have a clinical focus, but other aspects of medical and health care provision may form the basis of the research topic. Applicants are usually required to hold an MBBCH degree or equivalent. Candidates are usually registered with the General Medical Council.

MPhil

MPhil is a stand-alone programme that allows candidates to undertake a research programme over one year. Sometimes, this can be an intermediate step before registering on a subsequent PhD programme; depending on how the project develops.

Skills developed

Students will benefit from gaining a range of transferable and professional skills during their research study. Depending on the project, these may include:

 • laboratory skills
 • statistical analysis
 • qualitative analysis
 • quantitative analysis
 • qualitative interviewing skills
 • focus group facilitation
 • presenting skills (scientists, the general public)
 • academic publication and grant writing.

Asesiad

Thesis (80,000 words for PhD, 60,000 words for MD, and 50,000 words for MPhil) and viva voce examination.

Our research is focused on interdisciplinary themes, each of which spans the spectrum from basic science to clinical practice in either hospital or community settings. Our key research themes include:

 • Cancer and Genetics
 • Infection and Immunity
 • Psychological Medicine and Clinical Neurosciences
 • Population Medicine.

Our underlying aim is to ensure the optimum ‘translation’ of fundamental knowledge to patient benefit.

Our approach brings together people, knowledge and skills from a range of disciplines. This approach is the key to our research strength and achievements.

Each of our research divisions embodies this philosophy.

Meysydd ymchwil

Canser a Geneteg

Bydd y rhaglen hon yn arwain at radd ymchwil mewn canser a/neu geneteg y gellid eu defnyddio mewn amrywiaeth o leoliadau academaidd, clinigol a diwydiannol.

Haint ac Imiwnedd

I gynnig gwybodaeth eang ac arbenigedd ym mhob agwedd ar brosesau clefyd imiwnolegol yn seiliedig ar y lefel cellog a moleciwlaidd, gyda chryfderau mewn imiwnedd cynhenid, imiwnoleg canser, bioleg celloedd-T a heintiau bacteriol a firaol.

Meddygaeth Boblogaeth

Mae rhaglenni ymchwil ôl-raddedig Is-adran Meddygaeth Boblogaeth yn canolbwyntio ar Atal ac ailgynllunio gwasanaethau gofal iechyd.

Meddygaeth Seicolegol a'r Niwrowyddorau Clinigol

Mae Yr Isadran Meddygaeth Seicolegol a’r Niwrowyddorau Clinigol yn un o’r Adrannau prifysgol mwyaf o ran seiciatreg yn y DU, yn darparu arweiniad mewn arfer clinigol, addysgu ac ymchwil arloesol, o ansawdd uchel ar draws nifer o feysydd o arfer seiciatrig.

The PhD programme will equip students for a career in academic research/teaching, NHS clinical laboratories, and pharmaceutical or biotechnology companies.

Benthyciadau Llywodraeth y DG i ôl-raddedigion doethuriaeth

Gallai ymgeiswyr ar gyfer y rhaglen Doethuriaeth Broffesiynol fod yn gymwys i wneud cais am fenthyciad doethuriaeth ôl-raddedig gan Lywodraeth y DU..

Benthyciadau Llywodraeth y DG i ôl-raddedigion doethuriaeth

Arian

The School of Medicine awards a number of generous 3 year PhD studentships every year. These prestigious studentships will be awarded to the highest calibre applicants from across all relevant Divisions. Studentships will include UK/EU tuition fees and an annual stipend.

Funded projects are advertised throughout the year.

Edrychwch ar ein prosiectau a'n hysgoloriaethau PhD diweddaraf a chael rhagor o wybodaeth am gyfleoedd ariannu eraill.

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr o'r DU

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd ôl-raddedigion.

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd ôl-raddedigion.

Myfyrwyr o weddill y byd (rhyngwladol)

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd ôl-raddedigion.

Applicants should possess a minimum of an upper second class Honours degree, Master's degree, or equivalent in a relevant subject. In some cases, a medical degree and/or relevant professional qualifications or experience are required.

Gofynion Iaith Saesneg

IELTS gyda sgôr gyffredinol o 6.5 gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgil, neu gyfwerth. Darllenwch ein canllawiau am ein Gofynion Iaith Saesneg am ragor o fanylion.

Specifically funded PhD projects will be advertised with specific instructions on applications, otherwise prospective students are advised to contact potential supervisors.

Applications can be made at any time, but in addition there will be specific calls, which have associated instructions and deadlines.

A personal statement or covering letter should address how the applicant can contribute to the proposed project.

Proses gwneud cais

Decisions will be made on the basis of your written application and the references received, and potential students may be interviewed as part of the admissions process.

Cyswllt

Cyswllt/Cysylltiadau Gweinyddol

Swyddfa Graddau Ymchwil yr Ysgol Meddygaeth

Administrative contact

Gwneud cais

Gwneud cais nawr
Ewch i weld ein hamrediad o ysgoloriaethau a phrosiectau PhD sydd ar gael.

Cyrsiau cysylltiedig

Pynciau cysylltiedig