Ewch i’r prif gynnwys

Haint ac Imiwnedd

Gallwch gynnal eich gradd ymchwil yn yr Is-adran Haint ac Imiwnedd. Mae'r ymchwil yn ymestyn o dulliau sylfaenol haint ac imiwnoleg i gyfleu sy’n effeithio’n uniongyrchol ar ddiagnosis, rheoli ac atal clefydau.

Y nod yw cynnig gwybodaeth eang ac arbenigedd ym mhob agwedd ar brosesau clefyd imiwnolegol yn seiliedig ar y lefel cellog a moleciwlaidd, gyda chryfderau mewn imiwnedd cynhenid, imiwnoleg canser, bioleg celloedd-T a heintiau bacteriol a firaol. Llwyfannau technoleg o’r radd flaenaf wedi’u cefnogi’n ganolog, genomeg, cyrsiau Meddygaeth yn parhau dros proteomeg, lipidomeg, delweddu a cytometreg gydag arbenigedd mewn bioleg celloedd a bioleg moleciwlaidd.

Nodweddion unigryw

Mae’r gofod labordy newydd wedi’i ailwampio yn yr Adeiladau Henry Wellcome a Tenovus yn cyfuno labordai o’r radd flaenaf gyda chyfleusterau craidd a rennig ar gyfer proteomeg, genomeg, trawsgeneg, cytometreg, histoleg a delweddu.

Cyswllt

Cyswllt/Cysylltiadau Gweinyddol

Swyddfa Graddau Ymchwil yr Ysgol Meddygaeth

Administrative contact

Cyswllt/Cysylltiadau Academaidd

Dr Timothy Bowen

Dr Timothy Bowen

Senior Lecturer

Email
bowent@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29207 48389

Mae’r Is-adran Haint ac Imiwnedd yn cynnal ymchwil cydnabyddedig yn rhyngwladol ym maes haint, imiwnedd a llid. Amcan hirdymor yr ymchwil hwn yw i ddatblygu neu ailddiffinio strategaethau triniaeth i’w ddefnyddio mewn anhwylderau llidiol, clefydau heintus a chanser. Mae rhagor o fanylion ar gael ar wefannau’r Is-adran.

Mae’r Is-adran yn cynnwys tîm o 40 o brif ymchwilwyr o feysydd gwahanol o arbenigedd. Mae ein hymchwilwyr yn cynnwys gwyddonwyr labordai, academyddion clinigol a meddygon ysbyty, sy'n rhannu gwybodaeth drwy seminarau rheolaidd a gweithdai. Mae ein His-adran yn cynnwys 12 o athrawon, ac ar hyn o bryd rydym yn hyfforddi 60 o fyfyrwyr PhD.

Mae’r meysydd ymchwil canlynol yn arbennig o gryf:

 • Bioleg Ategu
 • Masnachu llid a leukocyte
 • Bioleg is-setiau leukocytau
 • Cytokinau a Chemokinau
 • Is-setiau lymffosyt T a rheoleiddio imiwnedd
 • Imiwnotherapi
 • Arthritis
 • Imiwnedd cynhenid ac imiwnedd wedi’i gaffael
 • Firysau ac imiwnedd feirysol
 • Imiwnoleg canser
 • Cyfryngwyr lipidau
 • Ymwrthedd i wrthfiotigau a haint bacterol.

Gwybodaeth am y Rhaglen

I gael gwybodaeth am strwythur y rhaglen, gofynion mynediad a sut i wneud cais ewch i’r rhaglen Meddygaeth.

Gweld y Rhaglen
Ewch i weld ein hamrediad o ysgoloriaethau a phrosiectau PhD sydd ar gael.

Cyrsiau cysylltiedig

Pynciau cysylltiedig