Ewch i’r prif gynnwys

2018

CSL

Rhodd o £1.1m i Brifysgol Caerdydd gan ddyn busnes a dyngarwr o Gymru

26 Hydref 2018

Bydd rhodd Syr Stanley Thomas OBE yn gwella iechyd, hapusrwydd a lles myfyrwyr

Paper lie detector

Gwyddonwyr wedi datblygu prawf i ganfod celwyddau ar gyfer testun ysgrifenedig

26 Hydref 2018

Gall meddalwedd newydd ganfod datganiadau celwyddog i’r heddlu ynghylch lladrad gyda chywirdeb o dros 80%

Rebecca and Archie

Hanesion Cudd o Gaerau a Threlái

26 Hydref 2018

Mam ar daith o ddarganfod drwy Archaeoleg

Nancy Turnbull

Ymgyrch Myfyrwyr Du a Lleiafrifoedd Ethnig (BME) yn y Cynulliad

25 Hydref 2018

Arddangosfa #ITooAmCardiff yn ceisio cynyddu 'ymdeimlad o berthyn'

DRI launch event

Canolfan ymchwil dementia £20m

25 Hydref 2018

Gwyddonwyr o'r radd flaenaf i chwilio am therapïau a thriniaethau ar gyfer dementia yng nghanolfan ymchwil newydd Caerdydd a gostiodd £20 miliwn

Hacker

Sut mae technolegau ar-lein yn trawsnewid troseddu trefnedig rhyngwladol

24 Hydref 2018

Academyddion i gael grant o £450,000 gan ESRC er mwyn dadansoddi sut mae dulliau o droseddu’n ddifrifol ar-lein yn esblygu

Stand up mic

Nid mater chwerthin

24 Hydref 2018

Digrifwyr yn rheoli eu hemosiynau wrth ymdrin â hyrwyddwyr

Worldwide connections

O Funud i Fisoedd

24 Hydref 2018

Arbenigwyr blaenllaw ym maes gwrth-derfysgaeth yn cynnig arweiniad newydd o ran cyfathrebu i alluogi awdurdodau i reoli effaith ymosodiadau terfysgol yn well

Shaking hands

'Cartref Arloesedd' newydd i Fusnesau Bach a Chanolig

23 Hydref 2018

Caerdydd yn ymuno â Rhaglen Uwchraddio SETSquared

People in waiting room

Miloedd yn mynd i weld eu meddyg teulu ynghylch problemau deintyddol

23 Hydref 2018

Pam mae dros chwarter miliwn o bobl â phroblemau deintyddol yn mynd at y meddyg?