Ewch i’r prif gynnwys

2018

Dean Fletcher and family

Diolch, #TîmCaerdydd

16 Hydref 2018

Gair o ‘ddiolch’ i #TîmCaerdydd wrth iddo alaru colled un o’i redwyr

Image of Cardiff University VC and Vaughan Gething at the Biobank

Cardiff University opens world-class biobank

15 Hydref 2018

Providing a wealth of biological samples for biomedical research in Wales and beyond

Karen Holford

Rhaglen uwchgyfrifiadura yn lansio yng Nghymru

12 Hydref 2018

Bydd rhaglen dan arweiniad Prifysgol Caerdydd yn galluogi’r wlad i gystadlu ar lefel fyd-eang am brosiectau ymchwil ac arloesedd

Michael Sheen

Y Brifysgol yn cefnogi Cwpan Pêl-droed Digartref y Byd yng Nghymru

12 Hydref 2018

Sheen: ‘Mae’n wych gallu cydweithio â Phrifysgol Caerdydd’

Bee

Rhaglen allgymorth arloesol o £1.95m i ymgysylltu â disgyblion ysgol cymoedd de Cymru yn STEM

11 Hydref 2018

Prifysgol yn bartner mewn prosiect dan arweiniad Llywodraeth Cymru

Judith Hall

Arweinydd Prosiect Phoenix yn cael ei gwneud yn Is-gennad Anrhydeddus

11 Hydref 2018

‘Am fraint i gynrychioli un wlad wych mewn gwlad wych arall’

Literary atlas

Atlas Llenyddol yn cynnig safbwyntiau newydd ar Gymru

11 Hydref 2018

Gwahoddiad i’r cyhoedd ddysgu am wahanol agweddau ar y wlad drwy ei llenyddiaeth

Field

Ansicrwydd ac anghydfod cyfansoddiadol yn rhoi Brexit Gwyrdd mewn perygl

10 Hydref 2018

Y DU a'r llywodraethau datganoledig yn wynebu heriau

Callum Davies

Disgyblion yn cael eu hannog i astudio ieithoedd

10 Hydref 2018

Amlygu manteision ieithoedd mewn digwyddiad yng ngofal prifysgolion Caerdydd a Rhydychen

CSC award

Y Ganolfan Lled-ddargludyddion Cyfansawdd yn ennill gwobr Made in Wales

10 Hydref 2018

Menter ar y cyd rhwng Prifysgol Caerdydd ac IQE yn cipio’r wobr am gydweithio