Ewch i’r prif gynnwys

2018

Driverless car

Ceir heb yrwyr: heip ynteu rywbeth anochel?

22 Hydref 2018

Caerdydd yn croesawu Christian Wolmar

Dr Toby Phesse in his lab with Chloe Austin, Sarah Koushyar and Valarie Meniel

Cyllid newydd i helpu i gael hyd i therapïau newydd ar gyfer canser gastrig

19 Hydref 2018

Bydd buddsoddiad sylweddol gan y Cyngor Ymchwil Feddygol (MRC) yn helpu gwyddonwyr ym Mhrifysgol Caerdydd i ymchwilio i strategaethau triniaeth newydd ar gyfer canser gastrig.  

Brain cancer cells

Braster yn danwydd i ganserau'r ymennydd

19 Hydref 2018

Mae ymchwil newydd yn dangos bod potensial y gellid targedu canser ymosodol ar yr ymennydd yn fwy effeithiol

Prof Duncan Wass

Cyfarwyddwr newydd Sefydliad Catalysis Caerdydd wedi’i benodi

19 Hydref 2018

Yr Athro Duncan Wass yn dechrau swydd newydd yn un o ganolfannau blaenllaw’r byd ar gyfer catalysis

Holding hands adoption

Partneriaeth Mabwysiadu Gyda'n Gilydd ar restr fer ar gyfer gwobrau

19 Hydref 2018

Mae partneriaeth i gryfhau gwasanaethau mabwysiadu ar y rhestr fer ar gyfer gwobr genedlaethol

WISERD 10 years

Newid Cymru

18 Hydref 2018

Canolfan ymchwil genedlaethol yn dathlu deng mlynedd

Fiction Fiesta logo

Ffiesta Ffuglen yn troi’n farddonol

17 Hydref 2018

Beirdd blaenllaw o gartref a thramor yn perfformio mewn digwyddiad rhad ac am ddim

Phytoponics tomatoes

Llwyddiant cynyddol i un o raddedigion Caerdydd

17 Hydref 2018

Busnes Newydd yn cael £300,000 ar gyfer treialon ar raddfa fasnachol

Frankentein's monster

Hwyl Calan Gaeaf

17 Hydref 2018

Celebrating 200 years of Mary Shelley’s Frankenstein at Cardiff FrankenFest

University Main Building

Effaith economaidd y Brifysgol wedi cyrraedd lefel newydd uchel

16 Hydref 2018

Mae ffigurau newydd yn dangos bod Prifysgol Caerdydd yn cyfrannu £3.23 biliwn i economi’r Deyrnas Unedig - y lefel uchaf ers pum mlynedd