Ewch i’r prif gynnwys

2016

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Car exhaust

Torri arferion gwael

28 Ebrill 2016

Mae unigolion sydd newydd symud tŷ yn llawer llai tebygol o deithio i'r gwaith mewn car

Professor Valerie O'Donnell

Deall ymateb y corff i aspirin

28 Ebrill 2016

Gwyddonwyr yn cael dealltwriaeth newydd o bwy sy'n debygol o elwa

MedaPhor ScanTrainer

MedaPhor, un o is-gwmnïau Prifysgol Caerdydd, mewn cytundeb pwysig â'r Unol Daleithiau

26 Ebrill 2016

Bydd efelychydd hyfforddiant uwchsain arloesol a grëwyd ym Mhrifysgol Caerdydd yn cael ei ddefnyddio gan Fwrdd Obstetreg a Gynaecoleg America (ABOG) yn ei holl arholiadau.

Eocene Foraminifera Acarinina

Ffosiliau hynafol yn rhoi cipolwg ar y dyfodol

26 Ebrill 2016

Ymchwilwyr yn ailadeiladu amodau'r hinsawdd dros 53 miliwn o flynyddoedd yn ôl i gael gwell dealltwriaeth o sut bydd yr hinsawdd yn newid yn y dyfodol

Human heart

Brwydro yn erbyn clefyd y galon

25 Ebrill 2016

Allai olew pysgod, rhin coco a ffytosterolau gynnig gobaith newydd yn y frwydr yn erbyn clefyd y galon?

William Shakespeare

Dylanwad y weddi ar Shakespeare

22 Ebrill 2016

Gwaith ymchwil yn rhoi sylw i ysbrydoliaeth y dramodydd

Varsity 3

Caerdydd yn cadw tarian Gornest y Prifysgolion

21 Ebrill 2016

Ennill Gornest Prifysgolion Cymru am 15 mlynedd yn olynol

Grange Gardens

Gwahodd Trigolion i Garu Grangetown

21 Ebrill 2016

Digwyddiad yn rhan o raglen Trawsnewid Cymunedau'r Brifysgol

Y Prif Adeilad o Rodfa'r Amgueddfa

Athrawon Prifysgol Caerdydd yn cael eu hethol i Gymdeithas Ddysgedig Cymru

21 Ebrill 2016

Un ar bymtheg o academyddion Caerdydd yn ymuno â'r gymdeithas fawreddog

Asthma

Trin asthma

21 Ebrill 2016

Darganfyddiad a allai arwain at well triniaeth ar gyfer dioddefwyr asthma