Ewch i’r prif gynnwys

2016

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Professor Valerie O'Donnell

Deall ymateb y corff i aspirin

28 Ebrill 2016

Gwyddonwyr yn cael dealltwriaeth newydd o bwy sy'n debygol o elwa

Car exhaust

Torri arferion gwael

28 Ebrill 2016

Mae unigolion sydd newydd symud tŷ yn llawer llai tebygol o deithio i'r gwaith mewn car

Eocene Foraminifera Acarinina

Ffosiliau hynafol yn rhoi cipolwg ar y dyfodol

26 Ebrill 2016

Ymchwilwyr yn ailadeiladu amodau'r hinsawdd dros 53 miliwn o flynyddoedd yn ôl i gael gwell dealltwriaeth o sut bydd yr hinsawdd yn newid yn y dyfodol

MedaPhor ScanTrainer

MedaPhor, un o is-gwmnïau Prifysgol Caerdydd, mewn cytundeb pwysig â'r Unol Daleithiau

26 Ebrill 2016

Bydd efelychydd hyfforddiant uwchsain arloesol a grëwyd ym Mhrifysgol Caerdydd yn cael ei ddefnyddio gan Fwrdd Obstetreg a Gynaecoleg America (ABOG) yn ei holl arholiadau.

Human heart

Brwydro yn erbyn clefyd y galon

25 Ebrill 2016

Allai olew pysgod, rhin coco a ffytosterolau gynnig gobaith newydd yn y frwydr yn erbyn clefyd y galon?

William Shakespeare

Dylanwad y weddi ar Shakespeare

22 Ebrill 2016

Gwaith ymchwil yn rhoi sylw i ysbrydoliaeth y dramodydd

Grange Gardens

Gwahodd Trigolion i Garu Grangetown

21 Ebrill 2016

Digwyddiad yn rhan o raglen Trawsnewid Cymunedau'r Brifysgol

Varsity 3

Caerdydd yn cadw tarian Gornest y Prifysgolion

21 Ebrill 2016

Ennill Gornest Prifysgolion Cymru am 15 mlynedd yn olynol

Asthma

Trin asthma

21 Ebrill 2016

Darganfyddiad a allai arwain at well triniaeth ar gyfer dioddefwyr asthma

Y Prif Adeilad o Rodfa'r Amgueddfa

Athrawon Prifysgol Caerdydd yn cael eu hethol i Gymdeithas Ddysgedig Cymru

21 Ebrill 2016

Un ar bymtheg o academyddion Caerdydd yn ymuno â'r gymdeithas fawreddog