Ewch i’r prif gynnwys

2016

Deer

Ceirw'r Ynysoedd

7 Ebrill 2016

Hynafiaid Ewropeaidd gan geirw coch yr Alban

Peace

Rhyfel, heddwch a Bagloriaeth Cymru

6 Ebrill 2016

Menter newydd yn atgyfnerthu addysg disgyblion ysgol

Nicola Phillips

Penodi academydd o Brifysgol Caerdydd ar gyfer rôl flaenllaw yng Ngemau'r Gymanwlad

5 Ebrill 2016

Yr Athro Nicola Phillips wedi'i phenodi'n Chef de Mission

Deanery Best Winners

Meddygon a deintyddion wedi’u henwi’r GORAU yng Nghymru

4 Ebrill 2016

Gwobrau blynyddol yn cydnabod rhagoriaeth mewn hyfforddiant meddygol

Image of the Senedd in Cardiff Bay

Adroddiad newydd am sefyllfa ariannol sector cyhoeddus Cymru yn canfod diffyg o £14.7 biliwn

4 Ebrill 2016

Adroddiad newydd gan arbenigwyr datganoli treth Prifysgol Caerdydd yn dangos bod gwariant y sector cyhoeddus ar gyfer Cymru yn 2014-15, £14.7 biliwn yn fwy na refeniw'r sector cyhoeddus.

Dentist and patient

Mynd at wraidd y broblem

30 Mawrth 2016

Astudiaeth yn dangos bod meddygon teulu yn rhoi gwrthfiotigau 'diangen' ar gyfer y ddannoedd

Professor Jonathan Shepherd

Taclo trais

29 Mawrth 2016

Swyddfa Gartref wedi mabwysiadu model arloesol a ddatblygwyd gan Brifysgol Caerdydd i fynd i'r afael â thrais

Team Cardiff - World Half Marathon

Rhedeg yn ôl-troed y goreuon

26 Mawrth 2016

Y Brifysgol yn helpu i sicrhau llwyddiant digwyddiad athletau pwysig

Mo Farah at Mo Inspires event

Disgyblion yn cwrdd â Mo Farah

25 Mawrth 2016

Mae'r digwyddiad Mo yn Ysbrydoli yn rhan o raglen Ehangu Cyfranogiad y Brifysgol

Scientists running on ship

Gwyddonwyr yn rhedeg Hanner Marathon y Byd ar y môr

24 Mawrth 2016

Gwyddonwyr Prifysgol Caerdydd yn rhedeg Hanner Marathon y Byd ar fwrdd llong yng Nghefnfor India