Ewch i’r prif gynnwys

2016

Dr Kelly Berube gyda'i gwobr Womenspire

Ysbrydoli menywod y dyfodol yng Nghymru

20 Ebrill 2016

Academyddion y Brifysgol yn ennill gwobrau mewn seremoni sy'n dathlu llwyddiannau rhagorol menywod yng Nghymru

Aspirin tablets

Ydy asbirin yn helpu i drin canser?

20 Ebrill 2016

Mae ymchwil yn awgrymu y gallai asbirin gynyddu cyfraddau goroesi canser o 20%

Varsity

Cyngor Sam Warburton ar gyfer gêm Gornest y Prifysgolion

20 Ebrill 2016

Capten Cymru yn cyfarfod â'r garfan rygbi cyn gêm Gornest y Prifysgolion

Jonathan Shepherd

Dim gostyngiad mewn troseddau treisgar

20 Ebrill 2016

'Dim newid sylweddol' mewn cyfraddau anafiadau treisgar sy'n arwain at driniaeth mewn ysbyty yn 2015.

International relations

Cyfnod newydd i Gysylltiadau Rhyngwladol ym Mhrifysgol Caerdydd

14 Ebrill 2016

Ehangu meysydd newydd o ymchwil ac addysgu yn sylweddol

 Doctors’ mental health

Iechyd meddwl meddygon

14 Ebrill 2016

Meddygon ifanc a'r rhai sydd o dan hyfforddiant yn llai tebygol o ddatgelu anawsterau iechyd meddwl

Surviving an asteroid strike

Goroesi asteroid

14 Ebrill 2016

Astudiaeth yn ateb hen gwestiwn ynglŷn â sut gwnaeth creaduriaid y dyfnfor oroesi asteroid a laddodd y dinosoriaid

Child reading book

Gŵyl Llenyddiaeth Plant

12 Ebrill 2016

Arbenigwyr o’r Brifysgol yn ymuno â storïwyr enwog i ddathlu hud llenyddiaeth

Dragon outside Main Building

Graddedigion yn Gwirioni ar Gaerdydd

11 Ebrill 2016

Ffair swyddi ar gyfer myfyrwyr sy'n dymuno gweithio ym mhrifddinas Cymru

Culture Hustings

Rhoi diwylliant wrth wraidd y drafodaeth

8 Ebrill 2016

Y Brifysgol yn cefnogi'r drafodaeth etholiadol gyntaf yng Nghymru am yr economi greadigol, cyn etholiadau'r Cynulliad.