Ewch i’r prif gynnwys

2016

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Hay Festival

Adrodd yr hanes y tu ôl i ddarganfod tonnau Einstein yng Ngŵyl y Gelli

24 Mai 2016

Egluro rôl y Brifysgol yn y darganfyddiad mawr, a disgwyl rhagor o ddatgeliadau yn yr haf

EU flag and piggy bank

Amcangyfrifir bod Cymru’n derbyn tua £79 y pen o fudd net o gyllideb yr UE

24 Mai 2016

Adroddiad newydd a gyhoeddir heddiw yn dangos bod Cymru’n derbyn £245 miliwn yn fwy gan yr Undeb Ewropeaidd nag y mae’n ei dalu i mewn.

The People’s Platform

Llwyfan y Bobl

20 Mai 2016

Trafod polisïau mewn ffordd unigryw drwy berfformiad theatr

mental health

Dangos ffilm am ddim i drigolion Caerdydd

20 Mai 2016

Dangos Inside Out fel rhan o Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl

storytelling

Gŵyl Adrodd Straeon Digidol

18 Mai 2016

Ystyried sut mae arferion newyddiadurol yn newid

globe

Cydnabyddiaeth i ddisgyblion o Gymru mewn menter dysgu iaith

18 Mai 2016

Gydnabod y garfan gyntaf o ddisgyblion ysgol yr wythnos hon

diabetes

Ydy germau'n achosi diabetes math 1?

16 Mai 2016

Astudiaeth yn taflu goleuni newydd ar y clefyd

Battle of the Somme

Brwydr Coedwig Mametz

16 Mai 2016

Digwyddiad cyhoeddus yn coffáu canmlwyddiant y frwydr o’r Rhyfel Byd Cyntaf

Professor Tim Rainer

Wynebu heriau ym maes meddygaeth frys

13 Mai 2016

Symposiwm Rhyngwladol Cyntaf Cymru ar Feddygaeth Frys

Binary code

Prosiect 'Data Mawr' ar gyfer Admiral a Phrifysgol Caerdydd

12 Mai 2016

Prifysgol Caerdydd yn cydweithio ag Admiral ar ddau brosiect Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth er mwyn dadansoddi 'Data Mawr'.