Ewch i’r prif gynnwys

2016

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Binary code

Prosiect 'Data Mawr' ar gyfer Admiral a Phrifysgol Caerdydd

12 Mai 2016

Prifysgol Caerdydd yn cydweithio ag Admiral ar ddau brosiect Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth er mwyn dadansoddi 'Data Mawr'.

ocean acidification

Diffyg ymwybyddiaeth gyhoeddus o asideiddio'r cefnforoedd

10 Mai 2016

Astudiaeth yn dangos nad yw'r cyhoedd yn gwybod bod y cefnforoedd yn cael eu hasideiddio.

Professor Stuart Allan signs the new agreement with Associate Professor Dr Shahzad Ali of Bahauddin Zakariya University, Pakistan.

Meithrin cysylltiadau â Phacistan

10 Mai 2016

Llofnodi Cytundeb Myfyrwyr Ymweliadol

Premature baby in incubator

Lleihau nifer y marwolaethau cynnar

10 Mai 2016

Cysylltiad rhwng pwysau geni isel a marwolaethau ymhlith babanod a phobl ifanc

Professor Thomas Wirth

Gwobr nodedig i gemegydd o Gaerdydd

9 Mai 2016

Yr Athro Thomas Wirth yn ennill gwobr nodedig gan Gymdeithas Frenhinol Cemeg

The Queen

Ei Mawrhydi'r Frenhines i agor Canolfan Ymchwil Delweddu'r Ymennydd gwerth £44m

6 Mai 2016

Mae'r Ganolfan newydd yn gartref i gyfuniad o offer delweddu'r ymennydd sy'n unigryw yn Ewrop.

awards

Prifysgol Caerdydd ar y rhestr fer ar gyfer tair o Wobrau GIG Cymru!

6 Mai 2016

Tri prosiectau yn gyrraedd rhestr fer Gwobrau GIG Cymru.

non-invasive diabetes monitor

Dyfais microdon i fonitro diabetes

6 Mai 2016

Gallai dyfais anymwthiol sy'n monitro glwcos yn y gwaed wneud bywyd yn haws i filiynau o bobl sydd â diabetes ledled y byd

diabetes

Lleihau'r risg o farw o ddiabetes math 2

5 Mai 2016

Astudiaeth yn canfod bod cyfuno inswlin a metfformin yn lleihau'r risg o farwolaeth

keyboard

Canfod cyflyrau'r croen

3 Mai 2016

Teclyn ar-lein yn helpu rhieni i ganfod cyflyrau'r croen ymhlith plant