Ewch i’r prif gynnwys

Staff yn Ymddiriedolaeth GIG Felindre a Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Gallwch ymuno â llyfrgelloedd Prifysgol Caerdydd os ydych yn aelod o staff y gwasanaethau GIG lleol.

Mae gan staff yn Ymddiriedolaeth GIG Felindre a Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro, staff Addysg a Gwella Iechyd Cymru (HEIW) a meddygon teulu yng Nghaerdydd hawl i fod yn aelodau cyflawn o'r llyfrgell a manteisio ar ein holl wasanaethau, adnoddau a chyfleusterau (ac eithrio cyfrifon rhwydwaith Prifysgol Caerdydd  ac mynediad ar-lein i eAdnoddau Prifysgol Caerdydd).

Drwy'r cynllun aelodaeth hwn gallwch wneud y canlynol:

  • benthyca hyd at 35 o eitemau o unrhyw lyfrgell Prifysgol Caerdydd
  • defnyddio LibrarySearch i ddod o hyd i eitemau yn ein llyfrgelloedd ym Mhrifysgol Caerdydd ac i gael mynediad at eich cyfrif llyfrgell
  • defnyddio LibrarySearch GIG Cymru i ddod o hyd i eitemau print ac electronig yn llyfrgelloedd iechyd Caerdydd a GIG Cymru
  • defnyddio'n casgliadau cyfnodolion print gyda mynediad i'n hadnoddau electronig (yn unol â chytundebau trwyddedu)
  • defnyddio'r gwasanaeth cyflenwi dogfennau rhyng-lyfrgell ar gyfer eitemau nad ydyn nhw ar gael yn lleol
  • defnyddio cyfleusterau llungopïo, printio a sganio
  • defnyddio cyfrifiaduron rhwydwaith Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro, sydd ar gael Llyfrgell Archie Cochrane, Llyfrgell Brian Cooke a'r Llyfrgell Iechyd
  • defnyddio cyfrifiaduron rhwydwaith Ymddiriedolaeth GIG Felindre yn Llyfrgell Ymddiriedolaeth GIG Felindre y Brifysgol
  • defnyddio ystafelloedd hyfforddi TG yn llyfrgelloedd Archie Cochrane ac Iechyd y gallwch drefnu eu harchebu ar gyfer sesiynau hyfforddi grŵp gydag adnoddau rhyngrwyd.
  • gwneud cais am fynediad i ddefnyddio'r man astudio Parth Ôl-raddedig ym mhrif adeilad Ysbyty Athrofaol Cymru (staff Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro yn unig).

Gall ein staff gynorthwyo gyda defnyddio cronfeydd data, chwiliadau lenyddiaeth, adolygiadau llenyddiaeth systematig a hawlfraint. Gallwn hefyd gynnig hyfforddiant ar e-lyfrgell Iechyd GIG Cymru a'ch helpu i gael cyfrif Athens er mwyn defnyddio e-adnoddau gartref. Gellir trefnu hyfforddiant sgiliau gwybodaeth yn unigol ac mewn grwpiau. Holwch aelod o staff y llyfrgell am ragor o wybodaeth.

Sut i ymuno

Ewch â'ch cerdyn adnabod Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro, Ymddiriedolaeth GIG Felindre neu Addysg a Gwella Iechyd Cymru (HEIW) a chwblhewch ffurflen gofrestru sydd ar gael yn y llyfrgelloedd.

I gael cerdyn adnabod/llyfrgell wedi'i gynhyrchu yn ystod eich ymweliad, ewch i'r llyfrgelloedd canlynol:

LlyfrgellAmseroedd cofrestru
Llyfrgell IechydDydd Llun i Ddydd Gwener 10:00 - 15:00
Llyfrgell SenghennyddDydd Llun i Ddydd Gwener 09:00 - 21:00, Dydd Sadwrn 10:00 - 17:00 (yn ystod y tymor)
Dydd Llun i Ddydd Gwener 09:00 -16:30 (yn ystod y gwyliau)

Fel arall, gallwch fynd a llun maint pasbort i un o'r llyfrgelloedd canlynol:

LlyfrgellAmseroedd cofrestru
Llyfrgell IechydDydd Llun i Ddydd Gwener 08:30 - 10:00, 15:00 - 19:00
Dydd Sadwrn 09:00 - 17:00 
Llyfrgell Brian Cooke Dydd Llun i Ddydd Gwener 09:00 - 17:00
Llyfrgell Archie CochraneDydd Llun i Ddydd Gwener 09:00 - 17:00
Llyfrgell Ymddiriedolaeth GIG Felindre y BrifysgolDydd Llun i Ddydd Gwener 08:30 - 16:30