Ewch i’r prif gynnwys

Myfyrwyr chweched dosbarth ac addysg bellach

Gall myfyrwyr o’r chweched dosbarth a sefydliadau addysg uwch ddefnyddio ein llyfrgelloedd yn rhad ac am ddim.

Cyn i chi ddod i ymweld

Darllenwch ein canllawiau Croeso i’r llyfrgell. Gallwch gael gwybodaeth am ein holl lyfrgelloedd a’u pynciau a’u cyfleusterau. Gwiriwch i weld a oes unrhyw gyfyngiadau ar fynediad cyn i chi gynllunio eich ymweliad.

Ymweld â'n llyfrgelloedd

Mae croeso i chi ddefnyddio ein llyfrgelloedd at ddibenion cyfeirio: gallwch bori drwy ein casgliadau yn y llyfrgelloedd, gwirio catalog y llyfrgell LibrarySearch a defnyddio’r mannau astudio. Er mwyn eich rhoi ar ben y ffordd, bydd staff y Ddesg Ymholi’n fwy na pharod i ateb eich cwestiynau.

Ymuno â'n llyfrgelloedd

Mae’n bosibl i fyfyrwyr o sefydliadau chweched dosbarth ac addysg bellach yng Nghymru fenthyg yn rhan o gynllun aelodaeth Cymunedol, sydd yn golygu eich bod yn gallu:

  • benthyg hyd at ddwy eitem o’r prif gasgliadau o'n casgliadau benthyca pythefnos neu pedair wythnos.
  • defnyddio’r mynediad cerdded i mewn i’r gwasanaeth eAdnoddau.

Sut i fenthyg llyfrau.

Sut i ymuno

Llenwch adran A o’r ffurflen aelodaeth ac yna gofynnwch i aelod o staff yn eich ysgol neu’ch coleg i lenwi adran B.

Ffurflen aelodaeth gymunedol ar gyfer myfyrwyr chweched dosbarth

Ffurflen aelodaeth gymunedol ar gyfer myfyrwyr chweched dosbarth

9 Tachwedd 2018

Ffurflen aelodaeth gymunedol ar gyfer myfyrwyr chweched dosbarth ac addysg bellach.

DownloadPDF

Dewch â'ch ffurflen wedi'i gwblhau a'ch ID ysgol neu goleg i naill ai Llyfrgell Senghennydd neu Llyfrgell Iechyd yn ystod yr oriau canlynol:

LlyfrgellAmseroedd cofrestru
Llyfrgell SenghennyddDydd Llun i Ddydd Gwener 09:00 - 21:00, Dydd Sadwrn 10:00 - 17:00 (yn ystod y tymor)
Dydd Llun i Ddydd Gwener 09:00 - 16:30 (yn ystod y gwyliau) 
Llyfrgell Iechyd Dydd Llun i Ddydd Gwener 10:00 - 15:00 (Cysylltwch â'r Llyfrgell Iechyd cyn ymweld i weld os yw'r gwasanaeth cerdyn adnabod ar gael)

Aelodaeth Llyfrgell

Adnoddau defnyddiol

Adnoddau Prifysgol Caerdydd

Mae Gwasanaeth Llyfrgelloedd y Brifysgol wedi creu nifer o adnoddau ar-lein ar gyfer astudio ar eich pen eich hun. Mae’r tiwtorialau canlynol yn arbennig o ddefnyddiol ar gyfer rhaglenni Bagloriaeth Cymru, EPQ ac Addysg Uwch.

Adnoddau sydd ar gael yn rhwydd

Cyfeirlyfr o Gyfnodolion Mynediad Agored – mae'r cyfeirlyfr hwn, sy'n cael ei guradu'n gymunedol, yn cynnig mynediad at gyfnodolion o safon uchel, â mynediad agored ac wedi'u hadolygu gan gymheiriaid.

Mynediad at Ymchwil – Mynediad galw heibio, rhad ac am ddim at dros 15 miliwn o erthyglau academaidd, ar gael o unrhyw lyfrgell yn y DU sy'n rhan o'r cynllun. Cewch fynediad at nifer o bapurau academaidd gorau'r byd a gallwch ddefnyddio'r gronfa ddata i ddod o hyd i lyfrgell sy'n agos i chi, lle allwch weld y testun yn ei gyfanrwydd.