Ewch i’r prif gynnwys

Myfyrwyr chweched dosbarth ac addysg bellach

Gall myfyrwyr o’r chweched dosbarth a sefydliadau addysg uwch ddefnyddio ein llyfrgelloedd yn rhad ac am ddim.

Ar hyn o bryd mae pob llyfrgell Prifysgol Caerdydd ar gau i aelodau o'r cyhoedd. Ni allwn gynnig aelodaeth llyfrgell newydd o ganlyniad i coronafeirws (COVID-19) ond gallwch barhau i gael mynediad i'n Hadnoddau defnyddiol. Byddwn yn diweddaru'r dudalen hon pan fydd y gwasanaeth ar gael.

Cyn i chi ddod i ymweld

Darllenwch ein canllawiau Croeso i’r llyfrgell. Gallwch gael gwybodaeth am ein holl lyfrgelloedd a’u pynciau a’u cyfleusterau. Gwiriwch i weld a oes unrhyw gyfyngiadau ar fynediad cyn i chi gynllunio eich ymweliad.

Ymweld â'n llyfrgelloedd

Mae croeso i chi ddefnyddio ein llyfrgelloedd at ddibenion cyfeirio: gallwch bori drwy ein casgliadau yn y llyfrgelloedd, gwirio catalog y llyfrgell LibrarySearch a defnyddio’r mannau astudio. Er mwyn eich rhoi ar ben y ffordd, bydd staff y Ddesg Ymholi’n fwy na pharod i ateb eich cwestiynau.

Ymuno â'n llyfrgelloedd

Mae’n bosibl i fyfyrwyr o sefydliadau chweched dosbarth ac addysg bellach yng Nghymru fenthyg yn rhan o gynllun aelodaeth Cymunedol, sydd yn golygu eich bod yn gallu:

  • benthyg hyd at ddwy eitem o’r prif gasgliadau o'n casgliadau benthyca pythefnos neu pedair wythnos.
  • defnyddio’r mynediad cerdded i mewn i’r gwasanaeth eAdnoddau.

Sut i fenthyg llyfrau.

Sut i ymuno

Llenwch adran A o’r ffurflen aelodaeth ac yna gofynnwch i aelod o staff yn eich ysgol neu’ch coleg i lenwi adran B.

Community membership form for sixth form students

Ffurflen aelodaeth gymunedol ar gyfer myfyrwyr chweched dosbarth ac addysg bellach.

Dewch â'ch ffurflen wedi'i gwblhau a'ch ID ysgol neu goleg i naill ai Llyfrgell Senghennydd neu Llyfrgell Iechyd yn ystod yr oriau canlynol:

LlyfrgellAmseroedd cofrestru
Llyfrgell SenghennyddDydd Llun i Ddydd Gwener 09:00 - 21:00, Dydd Sadwrn 10:00 - 17:00 (yn ystod y tymor)
Dydd Llun i Ddydd Gwener 09:00 - 16:30 (yn ystod y gwyliau) 
Llyfrgell Iechyd Dydd Llun i Ddydd Gwener 10:00 - 15:00 (Cysylltwch â'r Llyfrgell Iechyd cyn ymweld i weld os yw'r gwasanaeth cerdyn adnabod ar gael)

Aelodaeth Llyfrgell

Adnoddau defnyddiol

Adnoddau Prifysgol Caerdydd

Mae Gwasanaeth Llyfrgelloedd y Brifysgol wedi creu nifer o adnoddau ar-lein ar gyfer astudio ar eich pen eich hun. Mae’r tiwtorialau canlynol yn arbennig o ddefnyddiol ar gyfer rhaglenni Bagloriaeth Cymru, EPQ ac Addysg Uwch.

Adnoddau sydd ar gael yn rhwydd

Cyfeirlyfr o Gyfnodolion Mynediad Agored – mae'r cyfeirlyfr hwn, sy'n cael ei guradu'n gymunedol, yn cynnig mynediad at gyfnodolion o safon uchel, â mynediad agored ac wedi'u hadolygu gan gymheiriaid.

Mynediad at Ymchwil – Mynediad galw heibio, rhad ac am ddim at dros 15 miliwn o erthyglau academaidd, ar gael o unrhyw lyfrgell yn y DU sy'n rhan o'r cynllun. Cewch fynediad at nifer o bapurau academaidd gorau'r byd a gallwch ddefnyddio'r gronfa ddata i ddod o hyd i lyfrgell sy'n agos i chi, lle allwch weld y testun yn ei gyfanrwydd.