Ewch i’r prif gynnwys

Myfyrwyr chweched dosbarth ac addysg bellach

Gall myfyrwyr o sefydliadau chweched dosbarth ac addysg bellach yng Nghymru ymuno â’n llyfrgelloedd drwy ddefnyddio ein cynllun aelodaeth pwrpasol.

Mae’n bosibl i fyfyrwyr o sefydliadau chweched dosbarth ac addysg bellach yng Nghymru fenthyg yn rhan o gynllun aelodaeth Cymunedol, sydd yn golygu eich bod yn gallu:

  • benthyg hyd at ddwy eitem o’r prif gasgliadau o'n casgliadau benthyca pythefnos neu pedair wythnos.
  • defnyddio’r mynediad cerdded i mewn i’r gwasanaeth eAdnoddau.

I weld rhagor o wybodaeth am ein gwasanaethau i aelodau, gallwch weld ein tudalen Benthyg Llyfrau.

Sut i ymuno

Llenwch adran A o’r ffurflen aelodaeth ac yna gofynnwch i aelod o staff yn eich ysgol neu’ch coleg i lenwi adran B.

Ffurflen aelodaeth gymunedol ar gyfer myfyrwyr chweched dosbarth

Ffurflen aelodaeth gymunedol ar gyfer myfyrwyr chweched dosbarth

9 Tachwedd 2018

Ffurflen aelodaeth gymunedol ar gyfer myfyrwyr chweched dosbarth ac addysg bellach.

PDF

Dewch â'ch ffurflen wedi'i gwblhau a'ch ID ysgol neu goleg i naill ai Llyfrgell Senghennydd neu Llyfrgell Iechyd yn ystod yr oriau canlynol:

LlyfrgellAmseroedd cofrestru
Llyfrgell SenghennyddDydd Llun i Ddydd Gwener 09:00 - 21:00, Dydd Sadwrn 10:00 - 17:00 (yn ystod y tymor)
Dydd Llun i Ddydd Gwener 09:00 - 16:30 (yn ystod y gwyliau) 
Llyfrgell Iechyd Dydd Llun i Ddydd Gwener 10:00 - 12:00 (Cysylltwch â'r Llyfrgell Iechyd cyn ymweld i weld os yw'r gwasanaeth cerdyn adnabod ar gael)

Myfyrwyr chweched dosbarth ac addysg bellach o'r tu allan i Gymru

Os ydych yn fyfyriwr chweched dosbarth neu addysg bellach o’r tu allan i Gymru, mae croeso i chi ymweld â rhan fwyaf o’n llyfrgelloedd. Cofiwch gadarnhau’r oriau agor ac unrhyw weithdrefnau derbyn penodol ar ein tudalen Lleoliadau ac oriau agor.

Aelodaeth Llyfrgell