Ewch i’r prif gynnwys

Cynfyfyrwyr

Fel un o gynfyfyrwyr Prifysgol Caerdydd mae gennych chi hawl i aelodaeth llyfrgell.

Unwaith y byddwch wedi ymuno fel aelod cyn-fyfyriwr,  byddwch yn gallu benthyca hyd at 6 eitem ar unrhyw adeg o'n casgliadau benthycaid 1 wythnos, 2 wythnos a 4 wythnos.. I weld rhagor o wybodaeth am ein gwasanaethau i fyfyrwyr, gallwch ymweld â'n tudalen benthyg llyfrau. Hefyd gallwch gyrchu rhai eAdnoddau trwy ein mynediad cerdded i mewn i’r gwasanaeth eAdnoddau.  Ar ben hynny, gallwch ddefnyddio ein gwasanaeth graffeg. Yn anffodus, ni allwch fynd i lyfrgelloedd y GIG oherwydd natur eu lleoliadau.

Mae blwyddyn gyntaf aelodaeth yn rhad ac am ddim. £10 ar gyfer adnewyddiadau blynyddol.

Sut i ymuno

I ymuno fel aelod personol bydd angen i chi wneud cais am gerdyn llyfrgell. Cwblhewch ein ffurflen aelodaeth ar-lein i ymuno a defnyddio ein llyfrgelloedd. Bydd staff y llyfrgell yn cysylltu â chi pan fydd eich cerdyn yn barod i'w gasglu. Gellir gwneud unrhyw daliadau wrth gasglu eich cerdyn. Dim ond trwy daliad cerdyn y gallwch ei dalu.

Rhif cynfyfyriwr

Bydd angen eich rhif cynfyfyriwr arnoch chi, gallwch gael hwn drwy gysylltu â'r Isadran Datblygu a Chysylltiadau Cynfyfyrwyr:

Cynfyfyrwyr

Cysylltwch â ni

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw gwestiynau am ymuno â'n llyfrgelloedd.