Ewch i’r prif gynnwys

Cynfyfyrwyr

Fel un o gynfyfyrwyr Prifysgol Caerdydd mae gennych chi hawl i aelodaeth llyfrgell.

Unwaith y byddwch wedi ymuno fel aelod sy’n gynfyfyriwr byddwch yn gallu benthyg hyd at chwe eitem ar unrhyw adeg o'n casgliadau pythefnos a phedair wythnos. I weld rhagor o wybodaeth am ein gwasanaethau i fyfyrwyr, gallwch ymweld â'n tudalen benthyg llyfrau. Hefyd gallwch gyrchu rhai eAdnoddau trwy ein mynediad cerdded i mewn i’r gwasanaeth eAdnoddau.  Ar ben hynny, gallwch ddefnyddio ein gwasanaeth graffeg. Yn anffodus, ni allwch fynd i lyfrgelloedd y GIG oherwydd natur eu lleoliadau.

Codir tâl blynyddol o £10 am aelodaeth cynfyfyriwr yn eich blwyddyn gyntaf a £25 am bob blwyddyn wedyn, neu gynnig cyflwyniadol o £50 am aelodaeth tair blynedd.

Sut i ymuno

Cwblhewch ein ffurflen aelodaeth ar-lein i ymuno a defnyddio ein llyfrgelloedd. Bydd staff y llyfrgell yn cysylltu â chi dros y ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 09:00 a 17:00 i dalu am aelodaeth eich llyfrgell.

Rhif cynfyfyriwr

Bydd angen eich rhif cynfyfyriwr arnoch chi, gallwch gael hwn drwy gysylltu â'r Isadran Datblygu a Chysylltiadau Cynfyfyrwyr:

Cynfyfyrwyr

Cysylltwch â ni

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw gwestiynau am ymuno â'n llyfrgelloedd.