Ewch i’r prif gynnwys

Llyfrgell Ymddiriedolaeth GIG Felindre y Brifysgol

Y llyfrgell yw’r unig wasanaeth llyfrgell oncoleg arbenigol yng Nghymru ac wedi’i leoli ar lawr gwaelod yr Adeilad Ymchwil Canser Cymru yn Ysbyty Felindre.

View Llyfrgell Ymddiriedolaeth GIG Felindre y Brifysgol on Google Maps

Oriau agor

Dydd Llun Ar gau
Dydd Mawrth Ar gau
Dydd Mercher Ar gau
Dydd Iau Ar gau
Dydd Gwener Ar gau
Dydd Sadwrn Ar gau
Dydd Sul Ar gau

Mae’r oriau agor hyn ar gyfer yr wythnos gyfredol.

Amdanom ni

Mae ein gwasanaethau llyfrgell yn newid yn sgil pandemig y coronafeirws (COVID-19). Darllenwch ragor o wybodaeth am y gwasanaethau sydd ar gael: staff, myfyrwyr, GIG ac ymwelwyr.

Mae'r llyfrgell ar gau ar hyn o bryd i staff a myfyrwyr nad ydynt yn rhan o'r Ymddiriedolaeth.

Y Llyfrgell yw’r unig wasanaeth llyfrgell oncoleg arbenigol yng Nghymru, ac fe'i cefnogir gan elusen Ymddiriedolaeth GIG Felindre. Mae’n darparu gwasanaeth llyfrgell a gwybodaeth proffesiynol i gymunedau academaidd a’r GIG.

Mae manylion am ein gwasanaeth GIG ar gael ar wefan Llyfrgell Ymddiriedolaeth GIG Felindre y Brifysgol.

Mynediad

Nid yw'r llyfrgell ar agor i gleifion, ymwelwyr llyfrgell neu aelodau o'r cyhoedd. Mae Gwasanaethau/Canolfannau Gwybodaeth Cleifion yn cael eu darparu yn Ysbyty Llyfrgell Llandochau ac Ysbyty Athrofaol Cymru, a Canolfan Ganser Felindre.

  • wedi ei leoli ar y llawr waelod
  • Tolied hygyrch tu allan i'r llyfrgell
  • Parcio anabl wedi ei leoli yn agos i'r llyfrgell
  • Gofynnwch am gymorth wrth staff ar gyfer dod o hyd i lyfrau.

Ymholiadau Llyfrgell Ymddiriedolaeth GIG Felindre

Email
library.velindre@wales.nhs.uk
Telephone
+44 (0)29 2031 6291
twitter no background icon
VCCLibrary

Lleoliad Llyfrgell

Adeilad Ymchwil Canser Cymru
Llawr Gwaelod
Adeilad Ymchwil Canser Cymru
Ysbyty Felindre
Caerdydd
CF14 2TL


Llyfrgellwyr pwnc

Bernadette Coles

Rheolwr Llyfrgell