Ewch i’r prif gynnwys

Llyfrgell Ymddiriedolaeth GIG Felindre y Brifysgol

Y llyfrgell yw’r unig wasanaeth llyfrgell oncoleg arbenigol yng Nghymru ac wedi’i leoli ar lawr gwaelod yr Adeilad Ymchwil Canser Cymru yn Ysbyty Felindre.

View Llyfrgell Ymddiriedolaeth GIG Felindre y Brifysgol on Google Maps

Amdanom ni

Mae Llyfrgell Felindre wedi'i lleoli mewn adeilad diogel ar safle Canolfan Ganser Felindre.  Gofynnwn i ymwelwyr allanol gysylltu â'r gwasanaeth llyfrgell ar library.velindre@wales.nhs.uk cyn ymweld â ni i sicrhau bod modd cael mynediad.

Y Llyfrgell yw’r unig wasanaeth llyfrgell oncoleg arbenigol yng Nghymru, ac fe'i cefnogir gan elusen Ymddiriedolaeth GIG Felindre. Mae’n darparu gwasanaeth llyfrgell a gwybodaeth proffesiynol i gymunedau academaidd a’r GIG.

Mae manylion am ein gwasanaeth GIG ar gael ar wefan Llyfrgell Ymddiriedolaeth GIG Felindre y Brifysgol.

Mynediad

Nid yw'r llyfrgell ar agor i gleifion, ymwelwyr llyfrgell neu aelodau o'r cyhoedd. Mae Gwasanaethau/Canolfannau Gwybodaeth Cleifion yn cael eu darparu yn Ysbyty Llyfrgell Llandochau ac Ysbyty Athrofaol Cymru, a Canolfan Ganser Felindre.

  • wedi ei leoli ar y llawr waelod
  • Tolied hygyrch tu allan i'r llyfrgell
  • Parcio anabl wedi ei leoli yn agos i'r llyfrgell
  • Gofynnwch am gymorth wrth staff ar gyfer dod o hyd i lyfrau.

Ymholiadau Llyfrgell Ymddiriedolaeth GIG Felindre

Email
library.velindre@wales.nhs.uk
Telephone
+44 (0)29 2031 6291
twitter no background icon
VCCLibrary

Lleoliad Llyfrgell

Adeilad Ymchwil Canser Cymru
Llawr Gwaelod
Adeilad Ymchwil Canser Cymru
Ysbyty Felindre
Caerdydd
CF14 2TL


Llyfrgellwyr pwnc

Bernadette Coles

Rheolwr Llyfrgell