Ewch i’r prif gynnwys

Llyfrgell Ymddiriedolaeth GIG Felindre y Brifysgol

Y llyfrgell yw’r unig wasanaeth llyfrgell oncoleg arbenigol yng Nghymru ac wedi’i leoli ar lawr gwaelod yr Adeilad Ymchwil Canser Cymru yn Ysbyty Felindre.

View Llyfrgell Ymddiriedolaeth GIG Felindre y Brifysgol on Google Maps

Amdanom ni

Mae Llyfrgell Felindre wedi'i lleoli mewn adeilad diogel ar safle Canolfan Ganser Felindre.  Gofynnwn i ymwelwyr allanol gysylltu â'r gwasanaeth llyfrgell ar library.velindre@wales.nhs.uk cyn ymweld â ni i sicrhau bod modd cael mynediad.
Ni fydd staff yn y llyfrgell ar ddydd Llun 27 Mai (Gŵyl y Banc). Mynediad 24 awr ar gael gyda cherdyn adnabod wedi'i actifadu ymlaen llaw.

Y Llyfrgell yw’r unig wasanaeth llyfrgell oncoleg arbenigol yng Nghymru, ac fe'i cefnogir gan elusen Ymddiriedolaeth GIG Felindre. Mae’n darparu gwasanaeth llyfrgell a gwybodaeth proffesiynol i gymunedau academaidd a’r GIG.

Mae manylion am ein gwasanaeth GIG ar gael ar wefan Llyfrgell Ymddiriedolaeth GIG Felindre y Brifysgol.

Mynediad

Nid yw'r llyfrgell ar agor i gleifion, ymwelwyr llyfrgell neu aelodau o'r cyhoedd. Mae Gwasanaethau/Canolfannau Gwybodaeth Cleifion yn cael eu darparu yn Ysbyty Llyfrgell Llandochau ac Ysbyty Athrofaol Cymru, a Canolfan Ganser Felindre.

  • wedi ei leoli ar y llawr waelod
  • Tolied hygyrch tu allan i'r llyfrgell
  • Parcio anabl wedi ei leoli yn agos i'r llyfrgell
  • Gofynnwch am gymorth wrth staff ar gyfer dod o hyd i lyfrau.

Ymholiadau Llyfrgell Ymddiriedolaeth GIG Felindre

Email
library.velindre@wales.nhs.uk
Telephone
+44 (0)29 2031 6291
twitter no background icon
VCCLibrary

Lleoliad Llyfrgell

Adeilad Codi Arian Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre
Llawr Gwaelod
Adeilad Ymchwil Canser Cymru
Ysbyty Felindre
Caerdydd
CF14 2TL


Llyfrgellwyr pwnc

Bernadette Coles

Rheolwr Llyfrgell