Ewch i’r prif gynnwys

Llyfrgell Archie Cochrane

Mae Llyfrgell Archie Cochrane wedi'i lleoli yng Nghanolfan Academaidd Routledge, Ysbyty Llandochau ac mae'n cynnwys casgliadau ar feddygaeth, llawfeddygaeth, nyrsio, iechyd cysylltiedig, seiciatreg a seicoleg, yn ogystal ag Archif Cochrane.

View Llyfrgell Archie Cochrane on Google Maps

Oriau agor

Dydd Llun Ar gau
Dydd Mawrth Ar gau
Dydd Mercher Ar gau
Dydd Iau Ar gau
Dydd Gwener Ar gau
Dydd Sadwrn Ar gau
Dydd Sul Ar gau

Mae’r oriau agor hyn ar gyfer yr wythnos gyfredol.

Amdanom ni

Mae ein gwasanaethau llyfrgell yn newid yn sgil pandemig y coronafeirws (COVID-19). Darllenwch ragor o wybodaeth am y gwasanaethau sydd ar gael: staffmyfyrwyrGIG ac ymwelwyr.

Mae'r llyfrgell ar agor i'w defnyddio ar hyn o bryd, ond nid yw wedi'i staffio'n rheolaidd. Anfonwch e-bost cochraneliby@caerdydd.ac.uk am help.

Mae’r Llyfrgell a’r gronfa ddata tystiolaeth gofal iechyd a elwir yn Llyfrgell Cochrane wedi eu henwi ar ôl y diweddar Athro Archie Cochrane, a fu’n gweithio am flynyddoedd lawer yn ardal Caerdydd. Hyrwyddodd y cysyniad o dreialon rheoledig ar hap a’r angen am ymarfer ar sail tystiolaeth.  Mae Archif Cochrane yn cynnwys memorabilia yn ymwneud â’i fywyd a’i waith.  Rhagor o fanylion ar gael ar gais gan y llyfrgellydd.

Mynediad

Nid yw'r llyfrgell ar agor i gleifion, ymwelwyr ysbyty neu aelodau o'r cyhoedd. Darperir Gwasanaethau/Canolfannau Gwybodaeth Gleifion yn Ysbyty'r Brifysgol Llandochau ac Ysbyty Athrofaol Cymru, a drwy Ganolfan Canser Felindre.

  • Mynediad llawr gwaelod i'r ganolfan gyda lifft i'r llyfrgell
  • Toiled anabl
  • Gofynnwch am gymorth oddi wrth staff ar gyfer dod o hyd i lyfrau

Ymholiadau Llyfrgell Archie Cochrane

Email
cochraneliby@cardiff.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2071 6255
twitter no background icon
cochranelibllan

Lleoliad Llyfrgell

Canolfan Academaidd Routledge
Ysbyty Prifysgol Llandochau
Penarth
Caerdydd
CF64 2XX


Llyfrgellwyr pwnc

Rosemary Soper

Llyfrgellydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro