Ewch i’r prif gynnwys

Samantha Holloway

Darllenydd

Cyhoeddwyd 02 Jul 2021 • 15 munud o ddarllen

icon0 Cydnabyddiaeth

Profiadau cleifion o fyw gyda chlwyfau cronig, nad ydynt yn gwella: Cyflwyno Prosiect Profiad SSC Blwyddyn 2 Ar-lein

Mae'r cyflwyniad hwn o Gynhadledd Dysgu ac Addysgu 2021 yn trafod prosiectau profiad cydran a ddewiswyd gan fyfyrwyr (SSC), sy'n elfen graidd o’r rhaglen Israddedig Meddygol (MBBCh) yn yr Ysgol Meddygaeth ers mwy nag 20 mlynedd. Mae CSSCs yn cynnig profiad unigryw i fyfyrwyr ganolbwyntio ar agweddau arbenigol ar feddygaeth a gofal iechyd, yn aml y tu allan i ddarpariaeth y cwricwlwm craidd. Mae'r sesiwn hon yn cyflwyno’r stori o ddylunio CSS a fyddai’n hwyluso dealltwriaeth y myfyriwr o brofiad y claf o fyw gyda chlwyfau cronig nad ydynt yn gwella, a hefyd yn annog myfyrwyr i werthfawrogi pwysigrwydd gofal sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn, i gyd yng nghyd-destun dysgu digidol.

Samantha Holloway cyflwyno’r stori o ddylunio CSS a fyddai’n hwyluso dealltwriaeth y myfyriwr o brofiad y claf o fyw gyda chlwyfau cronig nad ydynt yn gwella, a hefyd yn annog myfyrwyr i werthfawrogi pwysigrwydd gofal sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn, i gyd yng nghyd-destun dysgu
digidol.

Hefyd o ddiddordeb:

Pod JOMEC Cymraeg

Sian Lloyd and Andrew Weeks

Cyhoeddwyd 23 Jul 2021 • 15 munud o ddarllen

In this presentation from the 2021 Learning & Teaching Conference the Pod JOMEC Cymraeg team discuss their series of podcasts and the process of producing and commissioning, developing digital skills and developing skills for the workplace


Pynciau

Ways of learning | Digital & Information Literacy | Enterprise & Employability | Engaging with student feedback |

icon0 cydnabyddiaeth

Pod JOMEC Cymraeg

Sian Lloyd and Andrew Weeks

Cyhoeddwyd 23 Jul 2021 • 15 mun o ddarllen

Yn yr cyflwyniad yma o’r Gynhadledd Dysgu ac Addysgu 2021 mae tîm Pod JOMEC Cymraeg yn trafod eu cyfres o bodlediadau a’r broses cynhyrchu a chomisiynu, datblygu eu sgiliau digidol, a datblygu sgiliau i’r gweithle.


Pynciau

Ways of learning | Digital & Information Literacy | Enterprise & Employability | Engaging with student feedback |

icon0 cydnabyddiaeth

Reflecting on reflections

Dr Kate Gilliver

Cyhoeddwyd 21 Jul 2021 • 15 munud o ddarllen

This presentation from the 2021 Learning & Teaching Conference talks about what reflective writing as an assessment has revealed about the student experience of active learning in a pandemic.


Pynciau

Ways of learning | Designing for distance learners | Engaging with student feedback | Assessment design | Providing feedback | Supporting Placement Learning |

icon0 cydnabyddiaeth

When placements can’t happen

Professor Jane Henderson, Katherine List and Charlotte Lester

Cyhoeddwyd 22 Jul 2021 • 15 munud o ddarllen

This presentation from the 2021 Learning & Teaching Conference describes how, in response to the cancellation of workplace experiences due to the pandemic, Charlotte Lester (CU-Alumni) worked with Jane Henderson (SHARE) to offer an alumni mentoring


Pynciau

Ways of learning | Designing for distance learners | Engaging with student feedback | Supporting Placement Learning |

icon0 cydnabyddiaeth

Computing for Maths

Cardiff University Enterprise Team

Cyhoeddwyd 19 Apr 2017 • 10 munud o ddarllen

Educational innovation leads to attributes for employment within the School of Mathematics.


Pynciau

Ways of learning | Learning journeys | Enterprise & Employability |

icon0 cydnabyddiaeth

Myfyrio ar fyfyrdodau

Dr Kate Gilliver

Cyhoeddwyd 21 Jul 2021 • 15 munud o ddarllen

Mae'r cyflwyniad hwn o Gynhadledd Dysgu ac Addysgu 2021 yn trafod yr hyn y mae ysgrifennu myfyriol fel asesiad wedi’i ddatgelu am brofiad myfyrwyr o ddysgu gweithredol mewn pandemig.


Pynciau

Ways of learning | Designing for distance learners | Engaging with student feedback | Assessment design | Providing feedback | Supporting Placement Learning |

icon0 cydnabyddiaeth

Cyfrannu at yr Hwb Dysgu

Mae'r Hwb Dysgu wedi ei greu gan academyddion i academyddion, ac rydym yn eich annog chi i rannu unrhyw beth sydd yn cefnogi, amlygu neu adlewyrchu ar dysgu ac addysgu yma ym Mhrifysgol Caerdydd.

Mae hwn yn gyfle i gymryd rhan weithredol o'r gymuned ddysgu yng Nghaerdydd, i rannu eich arbenigedd gyda'ch cyd-weithwyr.