Ewch i’r prif gynnwys

Rhaglenni Ôl-raddedig a addysgir

Datblygwch eich gwybodaeth, dyfnhewch eich dealltwriaeth a miniogwch eich sgiliau gyda'n cyrsiau astudiaethau addysg ôl-raddedig.

Modiwlau unigol

Modiwlau unigol

Mae gennym amrywiaeth eang o fodiwlau lefel 6 a 7 sydd ar gael i’w hastudio fel rhan o raglenni MSc, neu ar sail unigol. Mae rhai o’n modiwlau yn cael eu rhannu ar draws proffesiynau.

Modiwlau traethawd hir

There are a range of dissertation modules available. Take a look at the different options and find out what's available to you for your programme.

Advanced Clinical Practitioner with nurse practitioner on ward

Mae ein rhaglenni addysg ôl-raddedig wedi'u dylunio i'ch helpu chi i wynebu sialensiau amgylchfyd iechyd sy'n newid yn gyflym ac i wneud cyfraniad gwerthfawr i ofal cleifion ac ymarfer clinigol.

Rydym yn ddarparwr blaenllaw mewn addysg ôl-raddedig ar gyfer nyrsio, bydwreigiaeth a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol. Yn cyfuno sesiynau cyswllt ac addysgu hunan-gyfeiriedig, mae ein rhaglenni addysg ôl-raddedig yn elwa o fewnbwn ymchwilwyr a chlinigwyr sy'n gweithio ar flaen y gad yn eu meysydd arbenigol.

Mae manylion y cyrsiau isod trwy gyfrwng y Saesneg.

Rhaglen Cymhwyster
Advanced Practice MSc
Community Health Studies (SPQ)PgDip
Clinical Photography PgCert
Education for Healthcare ProfessionalsMsc/PgCert
Managing Anaesthesia CareMSc/PgDip
Non-Medical PrescribingPgCert
Occupational Therapy (ôl-Gofrestru) MSc
Physiotherapy MSc
Radiography MSc
Specialist Community Public Health Nursing PgDip
Sport & Exercise Physiotherapy MSc

Rydym hefyd yn cynnig rhaglenni cyn-cofrestriad:

RhaglenCymhwyster
Occupational Therapy  (cyn-cofrestru) PgDip

Modiwlau ar wahan

Mae pob un o'n modiwlau ôl-raddedig ar gael fel cyrsiau ar wahan. Mae rhai o'r modiwlau o AHP a Nyrsio a Bydwreigiaeth wedi eu rhannu ar draws y proffesiynau. Mae rhai modiwlau yn benodol i’r proffesiwn a/neu gall fod angen i’r myfyriwr weithio mewn ardal glinigol benodol wrth wneud y modiwl. Cysylltwch â'r arweinydd modiwl am fwy o wybodaeth.

Modiwlau traethawd hir

Mae gennym amrywiaeth o fodiwlau traethawd hir sy'n gweddu i'ch astudiaethau.

Cofrestru

Mae dyddiadau cofrestru a sefydlu ar gyfer myfyrwyr ôl-raddedig a addysgir a ymchwil ar gael ar dudalennau cofrestru.