Ewch i’r prif gynnwys

Astudiaeth ôl-raddedig

Datblygwch eich gwybodaeth, dyfnhewch eich dealltwriaeth a miniogwch eich sgiliau gyda'n cyrsiau addysg ôl-raddedig a addysgir a'n modiwlau unigol.

Advanced Clinical Practitioner with nurse practitioner on ward

Rhaglenni ôl-raddedig a addysgir

Rydym yn ddarparwr blaenllaw mewn addysg ôl-raddedig ar gyfer nyrsio, bydwreigiaeth a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol. Yn cyfuno sesiynau cyswllt ac addysgu hunan-gyfeiriedig, mae ein rhaglenni addysg ôl-raddedig yn elwa o fewnbwn ymchwilwyr a chlinigwyr sy'n gweithio ar flaen y gad yn eu meysydd arbenigol.

Mae manylion y cyrsiau isod trwy gyfrwng y Saesneg.

Course Qualification Mode
Adrodd Radiograffig PgCert Rhan amser
Astudiaethau Iechyd Cymunedol (SPQ) PgDip Rhan amser
Ffisiotherapi Chwaraeon ac Ymarfer Corff MSc Amser llawn, Rhan amser
Ffisiotherapi MSc Amser llawn, Rhan amser
Nyrsio Iechyd Cyhoeddus Cymunedol Arbenigol (Ymwelydd Iechyd) PgDip Amser llawn, Rhan amser
Presgripsiynu Anfeddygol PgCert Rhan amser
Radiograffeg MSc Amser llawn, Rhan amser
Therapi Galwedigaethol (Cyn-gofrestru) PgDip Amser llawn
Therapi Galwedigaethol MSc Amser llawn, Rhan amser
Ymarfer Clinigol Uwch MSc Dysgu cyfunol llawn amser, Dysgu cyfunol rhan amser
Ymarfer Gofal Iechyd Uwch Amser Llawn MSc Dysgu cyfunol llawn amser
Ymarfer Gofal Iechyd Uwch MSc Dysgu cyfunol rhan amser

Modiwlau ar wahan

Mae pob un o'n modiwlau ôl-raddedig ar gael fel cyrsiau ar wahan. Mae rhai o'r modiwlau o AHP a Nyrsio a Bydwreigiaeth wedi eu rhannu ar draws y proffesiynau.

Mae rhai modiwlau yn benodol i’r proffesiwn a/neu gall fod angen i’r myfyriwr weithio mewn ardal glinigol benodol wrth wneud y modiwl. Cysylltwch â'r arweinydd modiwl am fwy o wybodaeth.

Cofrestru

Mae dyddiadau cofrestru a sefydlu ar gyfer myfyrwyr ôl-raddedig a addysgir a ymchwil ar gael ar dudalennau cofrestru.