Ewch i’r prif gynnwys

Astudiaeth ôl-raddedig

Datblygwch eich gwybodaeth, dyfnhewch eich dealltwriaeth a miniogwch eich sgiliau gyda'n cyrsiau addysg ôl-raddedig a addysgir a'n modiwlau unigol.

Advanced Clinical Practitioner with nurse practitioner on ward

Rhaglenni ôl-raddedig a addysgir

Rydym yn ddarparwr blaenllaw mewn addysg ôl-raddedig ar gyfer nyrsio, bydwreigiaeth a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol. Yn cyfuno sesiynau cyswllt ac addysgu hunan-gyfeiriedig, mae ein rhaglenni addysg ôl-raddedig yn elwa o fewnbwn ymchwilwyr a chlinigwyr sy'n gweithio ar flaen y gad yn eu meysydd arbenigol.

Mae manylion y cyrsiau isod trwy gyfrwng y Saesneg.

Course Qualification Mode
Adrodd Radiograffig PgCert Rhan amser
Astudiaethau Iechyd Cymunedol (SPQ) PgDip Rhan amser
Cyn-Gofrestru Ffisiotherapi MSc Amser llawn
Ffisiotherapi Chwaraeon ac Ymarfer Corff MSc Amser llawn, Rhan amser
Ffisiotherapi MSc Amser llawn, Rhan amser
Nyrsio Iechyd Cyhoeddus Cymunedol Arbenigol (Ymwelydd Iechyd) PgDip Amser llawn, Rhan amser
Radiograffeg MSc Amser llawn, Rhan amser
Rhagnodi Annibynnol/Atodol PgCert Rhan amser, Dysgu cyfunol rhan amser
Therapi Galwedigaethol Cyn-cofrestru MSc Amser llawn
Therapi Galwedigaethol MSc Amser llawn, Rhan amser
Ymarfer Clinigol Uwch MSc Dysgu cyfunol llawn amser, Dysgu cyfunol rhan amser
Ymarfer Gofal Iechyd Uwch Amser Llawn MSc Dysgu cyfunol llawn amser
Ymarfer Gofal Iechyd Uwch MSc Dysgu cyfunol rhan amser

Modiwlau ar wahân

Mae pob un o'n modiwlau ôl-raddedig ar gael fel cyrsiau ar wahân. Mae rhai o'r modiwlau o AHP a Nyrsio a Bydwreigiaeth wedi eu rhannu ar draws y proffesiynau.

Mae rhai modiwlau yn benodol i’r proffesiwn a/neu gall fod angen i’r myfyriwr weithio mewn ardal glinigol benodol wrth wneud y modiwl. Cysylltwch â'r arweinydd modiwl am fwy o wybodaeth.

Cofrestru

Mae dyddiadau cofrestru a sefydlu ar gyfer myfyrwyr ôl-raddedig a addysgir a ymchwil ar gael ar dudalennau cofrestru.

Cydnabod Dysgu Blaenorol

Byddwch yn ymwybodol bod y Broses o Gydnabod Dysgu Blaenorol (RPL) yn cymryd sawl wythnos i'w chwblhau ac felly byddem yn annog ceisiadau cynnar. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 31 Gorffennaf ar gyfer mynediad i raglenni y mis Medi canlynol. Gall ceisiadau hwyr ohirio dyddiad dechrau'r rhaglen o flwyddyn.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y broses hon, cysylltwch â rheolwr y rhaglen. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan RPL.