Ewch i’r prif gynnwys

Cyrsiau

Rydym yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau, o gyrsiau gradd i israddedigion a graddedigion i gyrsiau ar gyfer gweithwyr proffesiynol.

Myfyrwyr cyfrwng Cymraeg y Gwyddorau Gofal Iechyd gyda'r darlithydd Gaynor Williams.

Israddedig

Rydym yn cynnig ystod o gyrsiau o ansawdd uchel i israddedigion, gan arwain at gymwysterau BMid, BN a BSc.

Advanced Clinical Practitioner with nurse practitioner on ward

Rhaglenni Ôl-raddedig a addysgir

Bydd ein rhaglenni ôl-raddedig a addysgir yn eich helpu i ymateb heriau gofal iechyd mewn amgylchedd sy’n newid yn gyflym.

Myfyrwyr yn y ganolfan ymchwil yn Nhŷ Eastgate

Ymchwil ôl-raddedig

Gwybodaeth am sut i wneud cyfraniad unigryw i wybodaeth ac ymarfer o fewn eich maes broffesiynol.

Cyrsiau i bobl proffesiynol

Enillwch wybodaeth ychwanegol a sgiliau academaidd i ddefnyddio yn eich gweithle neu wella eich gyrfa.