Ewch i’r prif gynnwys

Cyrsiau

Rydym yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau, o gyrsiau gradd i israddedigion a graddedigion i gyrsiau ar gyfer gweithwyr proffesiynol.

Israddedig

Israddedig

Rydym yn cynnig ystod o gyrsiau o ansawdd uchel i israddedigion, gan arwain at gymwysterau BMid, BN a BSc.

Astudiaeth ôl-raddedig

Astudiaeth ôl-raddedig

Bydd ein rhaglenni ôl-raddedig a addysgir yn eich helpu i ymateb i heriau gofal iechyd mewn amgylchedd sy’n newid yn gyflym.

Ymchwil ôl-raddedig

Ymchwil ôl-raddedig

Rhagor o wybodaeth am sut y gallwch wneud cyfraniad gwerthfawr at wybodaeth ac ymarfer o fewn eich proffesiwn.

Datblygiad proffesiynol parhaus

Datblygiad proffesiynol parhaus

Enillwch wybodaeth ychwanegol a sgiliau academaidd i ddefnyddio yn eich gweithle neu wella eich gyrfa.