Ewch i’r prif gynnwys

Israddedig

Mae'n cyrsiau wedi eu dylunio i ddarparu'r gwybodaeth a'r profiad sydd angen arnoch chi i ddilyn gyrfa broffesiynol yn y maes gofal iechyd. Rydym yn rhoi pwyslais mawr ar agweddau ymarferol a chlinigol ein rhaglenni, oll sydd yn achrededig gan y cyrff proffesiynol perthnasol. Mae pob un o'n rhaglenni wedi'u cyllido drwy'r GIG Cymru.

Lle mae rhaglen yn cynnwys lleoliadau clinigol, mae angen adolygiad iechyd galwedigaethol, a wnaed gan y Brifysgol, a imiwneiddiadau addas.

Rwy’n hoffi’r ffaith bod Ysbyty Athrofaol Cymru yn agos i Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd, Prifysgol Caerdydd. Mae’r teimlad rydych yn cael, hyd yn oed o’ch diwrnod cyntaf, eich bod yn fyfyriwr nyrsio.

Laura Reid Myfyriwr Nyrsio Iechyd Meddwl

Tystysgrif Addysg Uwch


Mae'r Dystysgrif Addysg Uwch mewn Ymarfer Radiograffeg Gynorthwyol yn gwrs rhyddhau am ddiwrnod, amser llawn mewn gwasanaeth wedi'i ddylunio ar gyfer gweithwyr cefnogaeth y GIG sy'n dymuno datblygu eu sgiliau a'u rôl fel aelod o dîm radiograffeg. Gallwch arbenigo mewn un o ddau lwybr.

Roedd fy mhrofiad o fewn yr Ysgol yn wych. Derbyniais gefnogaeth sylweddol wrth fy nhiwtor personol a'r staff academaidd ehangach.

Sarah Trzcinski Nyrs Plant Graddedig