Ewch i’r prif gynnwys

Datblygiad proffesiynol parhaus

Postgraduate Film

Datblygwch sgiliau academaidd a gwybodaeth ychwanegol i'w defnyddio yn eich gweithle neu i ddatblygu eich gyrfa.

Gall fod yn anodd cadw golwg ar y datblygiadau diweddaraf ac i ddatblygu eich addysg, wrth gydbwyso hynny â gwaith neu ymrwymiadau eraill.

Rydym wedi datblygu fframwaith datblygiad proffesiynol parhaus sy'n cynnwys amrywiaeth o blatfformau. Mae'r cyfleoedd yma ar gael i nyrsys wedi'u cofrestru, bydwragedd ac arbenigwyr gofal iechyd sydd eisiau parhau â'u haddysg gyda rhwydwaith cymorth eithriadol.

Advanced Clinical Practitioner with nurse practitioner on ward

Rhaglenni Ôl-raddedig a addysgir

Bydd ein rhaglenni ôl-raddedig a addysgir yn eich helpu i ymateb heriau gofal iechyd mewn amgylchedd sy’n newid yn gyflym.

Modiwlau unigol

Mae gennym amrywiaeth eang o fodiwlau lefel 6 a 7 sydd ar gael i’w hastudio fel rhan o raglenni MSc, neu ar sail unigol. Mae rhai o’n modiwlau yn cael eu rhannu ar draws proffesiynau.

Woman at whiteboard

Short courses and study days

Discover our short courses for Return to Practice, Achieving Excellence in the Care of Older People, Essential Study Skills, as well as stand-alone modules.

Bespoke education

We can design and deliver tailor-made education and work-based training to meet your organisation’s needs.

Free courses and public events

Open resources provide the perfect introduction to distance learning and university-level study.