Ewch i’r prif gynnwys

Datblygiad proffesiynol parhaus

PD3

Datblygwch sgiliau academaidd a gwybodaeth ychwanegol i'w defnyddio yn eich gweithle neu i ddatblygu eich gyrfa.

Rydym wedi datblygu fframwaith datblygiad proffesiynol parhaus sy'n cynnwys amrywiaeth o blatfformau.

Ochr yn ochr â'n rhaglenni ôl-raddedig a modiwlau unigol, rydym yn cynnig ystod o gyrsiau datblygiad proffesiynol sy'n eich galluogi i ddatblygu eich sgiliau a'ch dealltwriaeth mewn awrygylch cefnogol. Gweld ein cyrsiau datblygiad proffesiynol presennol.

Cyfleoedd dysgu eraill

Seminarau a digwyddiadau cyhoeddus

Rydym yn cynnal seminarau ymchwil a digwyddiadau cyhoeddus yn rhad ac am ddim drwy gydol y flwyddyn.

Addysg bwrpasol

Gallwn ddylunio a darparu addysg bwrpasol a hyfforddiant yn seiliedig ar waith er mwyn diwallu anghenion eich sefydliad,

Advanced Clinical Practitioner with nurse practitioner on ward

Astudiaeth ôl-raddedig

Bydd ein rhaglenni ôl-raddedig a addysgir yn eich helpu i ymateb i heriau gofal iechyd mewn amgylchedd sy’n newid yn gyflym.

Modiwlau unigol

Mae gennym amrywiaeth eang o fodiwlau sydd ar gael ar sail unigol.