Ewch i’r prif gynnwys

Core and Dissertation modules

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Research methods is a core module across all our postgraduate programmes. It is also compulsory to undertake a Dissertation module as part of a MSc course.

Find more information about these modules below.

Dulliau ymchwil (HCT343)

Nod y modiwl hwn yw datblygu gallu'r myfyrwyr i ddeall a chysyniadu'n feirniadol y broses ymchwil o fewn cyd-destun iechyd a gofal cymdeithasol. Bydd hyn yn cynnwys meddwl a dadleuon cyfredol sy'n ymwneud â methodoleg, dulliau, dadansoddi data, rheoli data, moeseg a llywodraethu.

Modiwl Traethawd Hir: Ymchwil Empirig (HCT117 a HCT217)

Nod y modiwl hwn yw eich galluogi i gymhwyso sgiliau dulliau ymchwil lefel uwch.

Dissertation Module: MSc Occupation and Health (HCT100)

This module offers an additional 60 credit module at Masters level building upon the Postgraduate Diploma in Occupational Therapy (pre-registration) and will confer successful students with an MSc in Occupation and Health.

Modiwl Traethawd Hir: Prosiect Seiliedig ar Waith (NRT079)

Nod y prosiect seiliedig ar waith yw gweithredu a/neu werthuso menter neu newid ymarfer, gan dynnu ar lenyddiaeth gwella iechyd.

Portffolio Ymarfer Clinigol Uwch (HCT353)

Nod y modiwl hwn yw integreiddio gwybodaeth ddamcaniaethol a chlinigol uwch sy'n ofynnol i danategu penderfyniadau triniaeth a wneir mewn ymarfer clinigol ar lefel Uwch Ymarferydd Clinigol.

Modiwl Traethawd Hir: Adolygiad Systematig o'r Llenyddiaeth (NRT080 a HCT180)

Nod y modiwl hwn yw caniatáu i'r myfyrwyr lunio adroddiad o adolygiad systematig y maent wedi'i gynnal mewn traethawd hir 20,000 o eiriau.